logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Selektiranje i kopiranje od prve do posljednje neprazne ćelije u tekstualnu datoteku, Kako eksportirati podatke od prve do zadnje popunjene ćelije u stupcu i spremiti u .txt datoteku bez praznih ćelija, Selektiranje od prve do zadnje popunjene ćelije i kopiranje u Clipboard, Kako kopirati podatke od prve do posljednje ćelije stupca A i snimiti u TXT datoteku, Izvoz podataka iz stupca od prve do zadnje ćelije bez praznih ćelija i snimanje u TXT datoteku

Selektiraj i eksportiraj podatke iz ćelija u stupcu i snimi u TXT datoteku bez praznih ćelija


Kako eksportirati podatke od prve do zadnje popunjene ćelije u stupcu i spremiti u .txt datoteku bez praznih ćelija

Ako ste ikada imali potrebu učiniti radnju koju možete pročitati u naslovima ove web stranice tada proučite ovaj Excel primjer koji korištenjem VBA makronaredbe može selektirati i kopirati u Tekstualnu datoteku podatke od prve zadane ćelije do zadnje popunjene ćelije ali bez praznih ćelija:

Situacija je slijedeća kao na slici ispod.

Prva i zadnja popunjena ćelija u rasponu Excel stupca

Uočite na slici stupac 'A'. Na slici vidite popunjene ćelije u stupcu. Ja sam za ovaj Excel primjer koristio raspon ćelija od 'A1:A67'. Zamislite da postoji mogućnost da vam raspon bude i do 10000 redaka u stupcu. Npr. ako koristite neku formulu i rezultati formule mogu popunjavati više ili manje redaka stupca (zavisno o uvjetu koji ste postavili). Vaš cilj je selektirati sve ćelije do zadnje popunjene ćelije (u ovom slučaju posljednja popunjena ćelija je 'A67'). Naravno, vi ne želite selektirati ručno već želite to učiniti automatski koristeći VBA.

Popunjene ćelije u stupcu sa oznakama na prvoj i zadnjoj popunjenoj ćeliji

Selektiranje od prve do zadnje popunjene ćelije i kopiranje u Clipboard

S obzirom na sliku iznad da bi selektirali određeni raspon ćelija do posljednje popunjene ćelije (u specifičnom stupcu) koristeći VBA upotrijebite ovaj VBA makro ispod.

Ovaj VBA makro ispod nakon pokretanja selektirat/označiti će sve ćelije od 'A1:A67'. Dakle selektirat će i prazne ćelije koje se nalaze između popunjenih od prve ćelije do zadnje popunjene ćelije. U slučaju da u ćeliji 'A750' imamo također podatak, VBA bi tada selektirao sve od 'A1:A750'. U slučaju da u ćeliji 'A' imamo također podatak, VBA bi tada selektirao sve od 'A1:A750'. (Napomena! Ovaj VBA makro nije dobar za kopiranje ne praznih ćelija u tekstualnu datoteku).


Option Explicit
Sub SelectFromFirstToLastFilledCell()
'Select From First Cell to Last Filled Cell in Column A
Dim iTotalRows As Long
Dim iRow As Long
Dim i As Long
'Get total number of rows in sheet
iTotalRows = ActiveSheet.UsedRange.Columns(22).Rows.Count
'Go from last row till first row from back which has data in cell
For i = iTotalRows To 1 Step -1
If Cells(i, 1).Value <> "" Then 'Number 1 is Column A
iRow = i
Exit For
End If
Next
'Make a copy of range
ActiveSheet.Range("A1:A" & iRow).Copy 'concatenate A1 and Row of Last Filled Cell and copy to Clipboard
End Sub

Znači nakon pokretanja VBA makronaredbe Excel će selektirati i kopirati u Clipboard sve ćelije u stupcu 'A' do posljednje popunjene ćelije. Vi tada možete odlučiti što ćete braditi sa kopiranim podacima. Npr. Otvoriti Notepad program i zalijepiti sve podatke iz Clipboarda pa zatim snimiti u tekstualnu datoteku u neki vama specifičan 'Folder'.

Rezultat nakon pokretanja VBA makronaredbe pogledajte na slici ispod. Uočite na slici ispod da je ova VBA makronaredba selektirala/označila sve u rasponu od 'A1:A67'.

aaaaaaaaaaaaaaaa

Kako kopirati podatke u Clipboard od prve do posljednje popunjene ćelije stupca 'A' i snimiti u TXT datoteku

Ovaj drugi Excel primjer sličan je prethodnom primjeru. U VBA makronaredbu iznad dodao sam određene linije programskog koda koji će automatski otvoriti 'Notepad' a vi trebate odlučiti gdje će te snimiti TXT datoteku.

Option Explicit
Sub ExportAndSaveToTxtWithoutEmptyCells()
'Select And Copy From First Cell to Last Filled Cell
Dim iTotalRows As Long
Dim iRow As Long
Dim i As Long
'Get total number of rows in sheet
iTotalRows = ActiveSheet.UsedRange.Columns(22).Rows.Count
'Go from last row till first row from back which has data in cell
For i = iTotalRows To 1 Step -1
If Cells(i, 1).Value <> "" Then
'Number 1 is Column A
iRow = i
Exit For
End If
Next
'Make a copy of range
ActiveSheet.Range("A1:A" & iRow).Copy
'concatenate A1 and Last Filled Cell and copy
'Start Notepad with focus
Shell "notepad.exe", vbNormalFocus
'Send the standard CTRL+V. Pastes to the active window Notepad
SendKeys "^V"
SendKeys "^a"
SendKeys "^c"
SendKeys "^{HOME}"
End Sub

Rezultat nakon pokretanja VBA makronaredbe iznad. Otvorio vam se 'Notepad' prozor sa eksportiranim podacima od prve do zadnje ćelije iz stupca 'A'. Snimite TXT datoteku u određeni folder po želji.

Izveženi podaci iz Excel stupca od prve do zadnje ćelije u Notepad i snimanje u TXT datoteku

Izvoz podataka iz stupca od prve do zadnje ćelije bez praznih ćelija i snimanje u TXT datoteku

Ovaj treći Excel primjer odnosi se na automatsko selektiranje od prve do zadnje popunjene ćelije u stupcu i automatsko izvoženje i snimanje u TXT datoteku u specifičan folder. Situacija je ista kao i na početku ovog tutorijala. U ovom slučaju koristite VBA makronaredbu ispod.

'Option Explicit
Sub ExportToTxtWithoutBlankCells()
'Select And Copy From First Cell to Last Filled Cell Without Empty Cell
Set x = Application.InputBox("Push CTRL key and select Column letter", "Export", , , , , , 8)
Set DataToExport = Intersect(Range("1:500"), x.EntireColumn)
'set Max. range to last row
'delimiter = " ; "
delimiter = vbTab & ";" & vbTab
exportstr = ""
For Each rw In DataToExport.Columns(1).Cells
If Len(rw.Text) > 0 Then
i = 0
For Each cll In Intersect(Rows(rw.Row), DataToExport).Cells
If i = 0 Then exportstr = exportstr & cll.Text Else exportstr = exportstr & delimiter & cll.Text
i = i + 1
Next cll
exportstr = exportstr & vbCrLf
End If
Next rw
exportstr = Left(exportstr, Len(exportstr) - 2)
For Each are In DataToExport.Areas
For Each colm In are.Columns
myName = myName & Split(colm.Address, "$")(1)
Next colm
Next are
ff = FreeFile
Open "C:\Temp\ExportedFile " & myName & ".txt" For Output As #ff
'change path C:\Temp\ExportedFile to your path
Print #ff, exportstr;
Close #ff
End Sub

Uočite u VBA kodu makronaredbe iznad (bold slova) da trebate postaviti putanju do destinacijskog foldera u koji će Excel automatski eksportirati i snimiti TXT datoteku.

Nakon pokretanja VBA makronaredbe iznad pojaviti će vam se dijalog box u kojem trebate postaviti stupac iz kojega želite eksportirati podatke u TXT datoteku. Taj stupac možete upisati ručno u polje, u obliku '$A:$A' ili pritisnite CTRL tipku i kliknite na slovo stupca 'A'. To izgleda kao na slici ispod.

Selektiranje stupca za izvoz podataka

Nakon klika na 'OK' button potrebno je da otvorite destinacijski folder u koji je snimljena tekstualna datoteka. Kod mene to izgleda kao na slici ispod.

destinacijski folder u koji je snimljana datoteka

 

Kada otvorite eksportiranu TXT datoteku imate situaciju kao na slici ispod. Uočite na slici ispod da u tekstualnoj datoteci nema praznih ćelija koje se nalaze u Excelu. Ovo je jako važno u slučaju da imate nekoliko tisuća redaka a zadnja popunjena ćelija može biti na kraju raspona ćelija u stupcu.

Izgled podataka unutar automatski eksportirane TXT datoteke

Ovo je Excel tutorijal korak po korak, za selektiranje do zadnje popunjene ćelije, kopiranje selektiranog područja i eksportiranje u TXT datoteku u određeni folder a sve zasluge idu autorima VBA makronaredbi koji su publicirali VBA makronaredbe putem raznih foruma (izvor vbaexpress.com, elitesecurity.org).

Zaključak:
Osnovna razlika između druge i treće VBA makronaredbe ovog Excel tutorijala je

  • Druga VBA makronaredba eksportira sve ćelije u rasponu do zadnje popunjene ćelije. Dakle uključuje i prazne ćelije koje se nalaze između prve i posljednje popunjene ćelije. Uz to vi morate ručno snimiti TXT datoteku u određeni folder.
  • Treća VBA makronaredba eksportira samo popunjene ćelije i automatski snima eksportiranu datoteku u određeni folder.

Neki ljudi na forumima su me pitali zašto ne postavim primjer Excel datoteke iz mojih tutorijala. Ja smatram da ćete najbolje naučiti ako sami kreirate Workbook sa vašim podacima i pratite ovaj Excel tutorijal korak po korak. Ipak evo vam za Download ZIP datoteka Kopiranje podataka od prve do zadnje popunjene ćelije i snimanje u TXT datoteku, prema kojoj sam izradio ovaj Excel tutorijal. Za spriječavanje automatskog pokretanja VBA makronaredbi (Excel datoteke *.xls i *.xlsm) iz izvora kojem ne vjerujete koristite SHIFT tipku.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela