logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Kopiranje dvoklikom miša u Excelu, Double click copy in Excel,
Kako kopirati ćeliju dvoklikom miša na drugi radni list u novi red

Kopiranje dvoklikom miša u Excelu


Kako dvoklikom miša na ćeliju kopirati vrijednost ili tekst na drugi radni list u novi red

Internet je pun raznih VBA makronaredbi koje izvršavaju kopiranje vrijednosti kada pritisnemo dvoklik lijeve tipke miša (double click) na ćeliju. U ovom tutorijalu ja ću prikazati neke kodove za automatsko kopiranje pomoću dvoklika miša.

Prvi primjer je kopiranje vrijednosti određene ćelije pomoću dvoklika miša na ćeliju u jednom od stupaca. Na slici ispod uočite da na 'Sheet1' imamo podatke koje želimo kopirati pomoću dvoklika mišem. Nakon dvoklika mišem želimo da se automatski vrijednost ćelije kopira na 'Sheet2' u za to određene redove i stupce (uokvireni dio na slici ispod). Svaki puta kada kliknemo dvoklik mišem na ćeliju automatski se sadržaj ćelije kopira na Sheet2 u novi red ispod (u destinacijski stupac).

Kopiranje vrijednosti ili broja ili teksta dvoklikom miša na ćeliju

Za iznad prikazanu situaciju i navedeno automatsko kopiranje pomoću dvoklika mišem, iskoristite slijedeću VBA makronaredbu. Kopirajte ovaj VBA kod ispod u VBE Excela na računalu (ALT+F11) u Sheet Module i isprobajte.

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'Kopiranje dvoklikom miša
'Stupac B na Sheet1

Dim r As Long 'Postavljanje varijable

If Target.Column = 2 Then 'stupac B na radnom listu Sheet1 sa kojeg kopiramo
Cancel = True
With Sheets("Sheet2") 'destinacijski radni list na koji kopiramo
r = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'destinacijski stupac u koji kopiramo, prvi slobodan red tj. ćelija
r = IIf(r < 5, 5, r) 'prvi red tj. ćelija u koju se kopira prvi podatak
.Range("D" & r).Value = Target.Value 'destinacijski stupac i red
End With
End If 'završetak If naredbe
'''''''''''Stupac C na Sheet2
If Target.Column = 3 Then
Cancel = True
With Sheets("Sheet2")
r = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
r = IIf(r < 5, 5, r)
.Range("E" & r).Value = Target.Value
End With
End If
''''''''''''Stupac D na Sheet2
If Target.Column = 4 Then
Cancel = True
With Sheets("Sheet2")
r = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
r = IIf(r < 5, 5, r)
.Range("F" & r).Value = Target.Value
End With
End If
End Sub

Ako imate situaciju kada je samo jedan stupac u pitanju tada iz VBA makronaredbe izbacite code za ostale stupce If...End If

Kako pomoću dvoklika mišem kopirati susjedne ćelije ili raspon ćelija i istom redu

U ovom drugom primjeru pogledajte kako pomoću dvoklika mišem možete kopirati više ćelije u istom redu na drugi radni list ali tako da se zadnje kopirani podatak nalazi uvijek u prvom redu destinacijskog radnog lista.

Na slici ispod uočite situaciju u kojoj na radnom listu 'Sheet1' koristeći dvoklik miša u stupcu 'A', automatski kopiramo susjedne ćelije ili raspon ćelija na drugi radni list 'Sheet2' ali tako da svako novo kopiranje automatski bude smješteno u prvi red raspona kopiranih podataka a prethodno kopirani podaci da se automatski pomjeraju jedan red prema dolje. Jednostavno, mi želimo da zadnje kopiranje bude uvijek na vrhu u prvom redu kopiranih podataka na 'Sheet2'. Na slici ispod uočite uokvireni dio slike koji je rezultat kopiranja dvoklikom miša.

Pomoću VBA kopirati susjedne ćelije koristeći dvoklik miša

Za uspješno kopiranje dvoklikom miša u situaciji iznad iskoristite VBA makronaredbu ispod (kopirajte je u VBE Module Sheet1 na kojem koristite dvoklik kopiranje mišem).

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'dvoklikom u stupcu A kopiraj susjedne ćelije na drugi sheet u B5:D5
'svako novo kopiranje ide u navedeni red a postojeći podaci se spuštaju jedan red niže

Dim vA As Variant
If Not Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing Then 'source stupac za double-click
vA = Target.Offset(0, 1).Resize(1, 3).Value 'varijabla pomicanja
With Sheets("Sheet2").Cells(5, 1) 'destinacijski radni list Sheet2 Row 5 Col 1
.EntireRow.Insert 'umetanje novog reda
.Offset(-1, 1).Resize(1, 3).Value = vA 'pomak postojećih podataka za 1 red ispod
End With
End If
End Sub

Automatsko kopiranje cijelog reda dvoklikom miša na bilo koju ćeliju

U ovom trećem primjeru imamo situaciju u kojoj želimo automatski kopirati cijeli red na drugi radni list nakon što kliknemo dvoklik miša na neku od ćelija u određenom redu izvornog radnog lista. Na slici ispod uočite da nakon dvoklika mišem na bilo koju ćeliju u određenom redu na Sheet1 automatski kopiramo cijeli red na drugi radni list 'Sheet2' počevši kopiranje podataka iz stupca B pa nadalje.

Kopiranje reda dvoklikom  miša u Excelu

VBA makronaredba za automatsko kopiranje reda dvoklikom miša je slijedeća. VBA makronaredbu kopirajte u Sheet module vaše Workbook

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'dvoklik mišem na redak na Sheet1 kopira cijeli red na Sheet2
Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, 5)).Copy Destination:=Sheets("Sheet2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
Cancel = True
End Sub

Izvor internet mreža. Ostale teme vezane uz kopiranje u Excelu: Tutorijali za kopiranje u Excelu.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela