logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako vratiti vrijednost iz raspona ako se uvjetovani datum nalazi između dva datuma u istom redu a tražena vrijednost u specifičnom stupcu. Vrati podatak iz istog reda ako se datum nalazi u istom redu između dva datuma. Prikaži vrijednost ako se uvjet nalazi između dvije vrijednosti u istom redu a uvjet je određeni stupac. Pronađi vrijednost iz određenog stupca koja se nalazi u istom redu ako je datum između dva uvjeta

Vrati vrijednost ako su zadovoljena dva uvjeta, uvjet je datum između dva datuma i određeno zaglavlje stupca


Vrati vrijednost iz sjecišta ako su dva uvjeta datum i zaglavlje stupca zadovoljeni

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću, kako možemo pronaći vrijednost u određenom stupcu, ako se datum ili vrijednost nalazi između dva datuma ili dvije vrijednosti u istom retku. Na slici ispod uočite situaciju našeg zadatka. U 'A1:E4' rasponu ćelija, nalaze se izvorni podaci. U 'A' stupcu nalazi se početni datum a u 'B' stupcu nalazi se završni datum. Također uočite višestruke stupce koji imaju naslove 'COL1, COL2 i COL3'. u 'C2:E4' nalaze se vrijednosti koju pretražujemo i želimo vratiti kao rezultat.

U 'I1' ćeliji nalazi se prvi uvjet. Ovaj uvjet je specifičan datum. Ovaj datum također možemo gledati kao neku vrijednost, jer moramo voditi računa o Formatu datuma u Excelu. Datum u Excelu je u stvari vrijednost (broj). Pa tako je datum 7.10.2019 ekvivalent broju 43745.

U 'I2' ćeliji nalazi se drugi uvjet, koji predstavlja zaglavlje stupca. S obzirom da imamo višestruke stupce mi trebamo pronaći vrijednost koja se nalazi u određenom stupcu ali u istom redu u kojem je zadovoljen prvi uvjet između dva datuma.

Pronađi vrijednost iz određenog stupca koja se nalazi u istom redu ako je datum između dva uvjeta

 

Prikaži vrijednost ako se vrijednost nalazi između dvije vrijednosti u dva stupca u istom redu i ako je zadovoljen uvjet zaglavlja stupca

Rješenje ovog zadatka možemo izvesti na minimalno dva načina.
Prvo rješenje koristi jednostavnu INDEX/MATCH/MATCH formulu.
Drugo rješenje koristi INDEX funkciju kao CSE formulu u kojoj imamo ugniježđene MIN/MATCH/ROW funkcije/formule.

Formula u 'I4' ćeliji slijedi ispod. (Ako koristite 'F9' tipku za kalkulaciju tada možete uočiti slijedeći izraz kalkulacije formule, =INDEX({5\4\2;50\70\90;100\200\300};2;2). Uočite da je u prvom argumentu INDEX funkcije prikazan redoslijed vrijednosti iz 'C2:E4' raspona. U drugom argumentu prikazan je broj 2 a to je broj retka. U trećem argumentu prikazan je broj 2 a to je broj stupca. Dakle, INDEX formula vraća rezultat iz drugog reda i drugog stupca.

=INDEX($C$2:$E$4;MATCH(I1;$A$2:$A$4;1);MATCH(I2;$C$1:$E$1;0))

ARRAY Formula (CSE formula) u 'I6' ćeliji slijedi ispod. (Ova formula također vraća vrijednost bazirana na broju retka i broju stupca. Za razliku od prethodne formule ovdje je u drugom argumentu INDEX funkcije korištene ugniježđene formule MIN/IF/MATCH . Provjerom kalkulacije formule u jednom momentu dolazimo do slijedećeg izraza, =INDEX({5\4\2;50\70\90;100\200\300};MIN(IF({0;1;0};{1;2;3}));2).

=INDEX($C$2:$E$4;MIN(IF(($I$1>=$A$2:$A$4)*($I$1<=$B$2:$B$4);MATCH(ROW($A$2:$A$4);ROW($A$2:$A$4))));
MATCH($I$2;$C$1:$E$1;0))

Uočite sličnost ove formule sa prethodnom formulom. Ako želite više detalja i objašnjenje dotične formule o kalkulaciji i tijeku izračuna tada pogledajte prethodni Excel tutorijal u kojem sam pisao o vraćanju broja reda ako je uvjet zadovoljen.

Ja se nadam da sam donekle, uspio objasniti kako rade ove dvije formule za vraćanje vrijednosti iz sjecišta određenog stupca ako postoji više stupaca broja reda bazirane na jednom uvjetu koji se nalazi između dvije vrijednosti.

Obratite pažnju da treba korektno postaviti apsolutne i relativne adrese u formulama, pogotovo ako formulu kopirate.

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela