logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Dupli podaci u Excelu, Preventing duplicate entries in an Excel cell, Custom Data Validation in Excel

Duplikati podataka u Excelu


Kako spriječiti unos duplikata u tablicu Excela

Kada su u pitanju duplikati u Excelu i ako želimo za nekakvu tablicu podataka postaviti zabranu unosa duplikata ili spriječiti korisnika da upiše duplikat tada možemo pomoću Data Validation funkcije riješiti spriječavanje unosa duplikata u Excel tablici.

Selektirajte raspon podataka u kojem želite zabraniti upis duplikata u Excelu. Na ribonu na kartici 'Data' kliknite => 'Data Validation' i na kartici 'Settings' sa padajućeg izbornika 'Allow' izaberite 'Custom' opciju. U polju 'Formula' upišite slijedeću formulu: =COUNTIF($A$1:$A$27;A1)=1

Kako spriječiti upis duplikata u Excelu

Nakon postavljanja ovog pravila prilikom unosa podataka u tablicu, Excel će spriječiti upis podatka koji već postoji upisan u definiranom rasponu podataka. Dakle Excel neće dozvoliti unos duplikata u tablicu.

zabranjen upis duplikata u Excelu

Kako istaknuti i prikazati duplikate pomoću Conditional Formatting u Excelu 2013

Ako želite istaknuti i označiti bojom duplikate u Excelu tada iskoristite opciju koju imate u Excelu 2013 a to je da vam Excel automatski oboja sve ćelije koje sadrže duplikat u određenom rasponu podataka.

Selektirajte željeni raspon podataka pa zatim kliknite na Home tab => Conditional Formatting => Highlight Cell Rules => Duplicate Values. Zatim na novom otvorenom dijalog prozoru izaberite sa padajućeg izbornika Duplicate/'Neku boju'

Duplikati u Excelu 2013

Kako zabraniti upis u ćeliju pod uvjetom u drugoj ćelij (Custom Data Validation in Excel)

Ako imate potrebu zabraniti upis u neku ćeliju ako nije ispunjen uvjet u nekoj drugoj ćeliji, iskoristite 'Data Validation'. Uzmimo za primjer sliku ispod u kojoj imamo ćeliju A1 u koju upisujemo podatke.

Uvjetujemo da u ćeliju B1 ne dozvoljavamo upis nekog podatka ako već postoji podatak u ćeliji A1.

Dakle ako A1 sadrži podatak zabrani upis u ćeliju B1

  1. Selektirajte ćeliju B1
  2. Pokrenite Data Validation
  3. U zoni 'Allow' postavite opciju 'Custom'
  4. U zoni 'Formula' postavite formulu =IF(A1="";"";"").

na kartici 'Input Message' upišite poruku upozorenja tj. ulaznu poruku kao upute za popunjavanje ćelije

Kako zabraniti upis u ćeliju pod uvjetom u drugoj ćeliji

Također pogledajte slijedeće tutoriale vezane za duplikate/unikate u Excelu

- Kako zbrojiti vrijednosti za jedinstvene šifre u Excelu
- Kako kopirati jedinstvene podatke
- Kako pronaći jedinstvene brojeve

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela