logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Data Validation u Excelu - osnove, Kreiranje Data Validation, Upozorenje u ćeliji kao tekst u okviru, Primjer provjere valjanosti podataka u ćeliji, Kako mogu postaviti uputu ili upozorenje na ćeliju kada kliknem na ćeliju i selektiram ćeliju

Data Validation - osnove


Što je Data Validation ili provjera valjanosti podataka?

Vjerojatno ste se koristeći Excel izračune u tabličnim kalkulacijama , ponekada pitali, kako možete spriječiti ili ograničiti drugog korisnika koji koristi vašu Excel tabličnu aplikaciju, prilikom unosa podataka u ćelije ili raspon ćelija. Na Microsoftovom webu o Data Validation napisano je i naširoko objašnjeno, no ja želim ovdje skratiti informacije i na svoj laički način slikovito približiti i objasniti korisnicima Excel značajku Data Validation u Excelu.

Ova značajka Data Validation u Excelu omogućava autoru Excel aplikacije da ograniči ili spriječi korisnika aplikacije za unos neispravnog podatka u Excel ćeliju, da također da informira korisnika aplikacije o načinu popunjavanje podataka u ćeliji i slično. Isto tako ova značajka može omogućiti unos neispravnog podatka ili vrijednosti ali u tom slučaju možete upozoriti korisnika aplikacije da je unos podatka neispravan. Nadalje pomoću Data Validation možete dati uputu korisniku aplikacije kakav podatak treba upisati u ćeliju ili korisnika upozoriti da određenu ćeliju ne briše jer sadrži formulu i slično. Ovo upozorenje pojavljuje se u pop-up okviru kada korisnik selektira dotičnu ćeliju.
Također Data Validation možete iskoristiti da bi kreirali padajuću listu i stvorili izbor određenih podataka u dotičnoj Excel ćeliji

Data Validation nalazi se na kartici ribona (Tab-u) DATA u grupi naredbi Data Tools.

Data Validation alatna traka u Excelu

Data Validation ili provjera valjanosti podataka je značajka dostupna u Microsoft Excelu

koja nam omogućava da učinimo sljedeće:

 • U ćeliji ili rasponu ćelija možemo kreirati popis samo određenih stavki koje je dozvoljeno unijeti u ćeliju.
 • U ćeliji ili rasponu ćelija možemo kreirati poruku upozorenja s uputama o vrsti podataka koji je dopušten za unos u ćeliju.
 • U ćeliji ili rasponu ćelija možemo kreirati poruku upozorenja koja se pojavljuju kad je korisnik upisao netočan podatak.
 • U ćeliji ili rasponu ćelija možemo provjeriti u slučaju pogrešnog unose podatka pomoću toolbar Formula Auditing.
 • U ćeliji ili rasponu ćelija možemo definirati niz brojčanih vrijednosti koje se mogu unijeti u ćeliju ili raspon ćelija.
 • U dotičnoj ćeliji provjeriti da li je unos ispravan u odnosu se na izračunu neke druge ćelije.
 • itd...

Gdje upotrijebiti Data Validation?

Data Validation možemo upotrijebiti u svakoj Excel Workbook, na svakom radnom listu ili Excel aplikaciji u kojoj želimo definirati određena pravila unosa podataka u specifične ćelije, kao i spriječiti ili ograničiti korisnika Excel Woorkbook da pogrešno unese podatak u ćeliju. Isto tako pomoću Data Validation (provjera valjanosti podataka) možemo naznačiti upute o upisu vrste podataka putem pop-up okvira kada korisnik selektira dotičnu ćeliju. Česta upotreba Data Validation je kada želimo izraditi padajuću listu u određenim ćelijama.

Dostupne poruke u Data Validation

U značajki Data Validation postavkama, postoje tri kartice i dvije vrste poruka koje se prikažu kada korisnik selektira određenu ćeliju na koju je primijenjeno Data Validation pravilo.

 1. Tab Settings-Validation criteria
 2. Tab Input Messaage
 3. Tab Error Alert mesaage

1. Postavke provjere valjanosti podataka u Excel ćeliji (Settings Data Validation criteria)

U ovom dijelu dijalog prozora Data Validation na kartici (Tab-u) Settings, postavljamo pravila koja se odnose na selektiranu ćeliju ili raspon ćelija. Uočite da sam ja na ćeliju 'A1' postavio pravilo ili kriterij da se u dotičnu ćeliju može upisati samo broj koji se sastoji od jedne znamenke.

Postavke pravila u Data Validation Excela

Na ovoj kartici Settings u području "Allow" nalazi se padajuća lista u kojoj možemo sa popisa izabrati jednu od ponuđenih opcija. Zavisno o vašoj namjeri, vi ćete upotrijebiti jednu opciju sa popisa.

 • Any value (unos bilo kojeg podatka)
 • Whole number (Ako želimo dozvoliti upis cijelog broja tada ćemo izabrati "Whole number")
 • Decimal (Ako želimo zahtijevati obavezan upis decimalnog broja tada ćemo izabrati "Decimal")
 • List (Ako želimo kreirati padajuću listu tada ćemo izabrati "List")
 • Date Ako želimo obavezati korisnika da u ćeliju može upisati samo datum tada ćemo izabrati "Date")
 • Time Ako želimo obavezati korisnika da u ćeliju može upisati samo vrijeme tada ćemo izabrati "Time")
 • Text lenght (Ako želimo ograničiti korisnika da može upisati samo određen broj znakova teksta ili dužinu teksta tada izaberemo "Text lenght" )
 • Custom (Ako želimo koristiti formulu za daljnje izračune i kalkulacije u ćelijama ili rasponu ćelija tada ćemo izabrati "Custom")

2. Ulazna poruka prilikom selektiranja Excel ćelije (Validation criteria - Input Message)

U ovom dijelu dijalog prozora Data Validation, na kartici (Tab-u) Input Mesasage, postavio sam ulaznu poruku. Kada korisnik selektira dotičnu ćeliju pojavit će se pop-up okvir i u njemu tekst koji će korisnika upozoriti i dati mu informaciju koja se odnosi na selektiranu ćeliju. Korisnik može ukloniti ovu poruku pritiskom na tipku ESC dok je ćelija selektirana.

Ulazna poruka prilikom selektiranja ćelije pomoću provjere valjanosti podataka

3. Postavke poruke upozorenja prilikom unosa određenog podatka u ćeliju (Data Validation - Error Alert)

U ovom dijelu dijalog prozora Data Validation, na kartici (Tab-u) Error Alert , postavio sam poruku upozorenja. Kada korisnik u dotičnu ćeliju upiše jednoznamenkasti broj Excel neće reagirati. Kada korisnik upiše dvoznamenkasti broj ili troznamenkasti broj ili tekst ili nešto drugo Excel će reagirati i prikazati poruku upozorenja. Radnje koje možemo učiniti nakon poruke upozorenja zavise o vrsti ili opciji poruke koju smo odabrali na kartici Error Alert.

Data Validation Error Alert tab

Vrste ikona i style-opcije na kartici Error Alert

STOP style icon

Ako upotrijebimo Stop stil / ikonu, Excel će spriječiti unos neispravnog podatka u ćeliju. Ova pop-up poruka uz 'Help' button ima još 2 buttona ili dvije opcije.

a) - Excel neće dozvoliti unijeti neispravan podatak pa će se pojaviti ova poruka, tada korisnik može kliknuti na Retry button i nakon toga ostaje pozicioniran na dotičnoj ćeliji, s obzirom da je dotična ćelija i dalje selektirana tada korisnik može izmijeniti podatak koji odgovara zahtjevu i postavljenom pravilu, prema kriteriju koji smo postavili na tabu Settings.
b) - Korisnik može odustati od unosa podatka u dotičnu Excel ćeliju (Cancel button).

Stop poruka za pogrešan unos podatka u ćeliju preko Excel Data Validation

WARNING style icon

Ako upotrijebimo Warning stil / ikonu, Excel će upozoriti korisnika o neispravnom unosu podatka u ćeliju ali ga neće spriječiti da podatak unese u ćeliju. Kada se pojavi ova pop-up poruka, korisnik ima tri mogućnosti.

a) - Korisnik može odustati od unosa neispravnog podatka klikom na NO button, ali i nadalje je pozicioniran u dotičnoj selektiranoj ćeliji pa može upisati drugi podatak
b) - Korisnik može bez obzira na upozorenje izvršiti unos pogrešnog podatka klikom na YES button. Excel će dozvoliti unos pogrešnog podatka i nakon unosa pomjeriti selekciju na jednu ćeliju ispod.
c) - Korisnik nakon ovog upozorenja može se predomisliti i odustati od unosa podatka u ćeliju klikom na CANCEL button. Excel automatski poništava unos podatka ali je dotična ćelija i dalje selektirana.

Pažnja neispravan upis podatka u Excel ćeliji

INFORMATION style icon

Ako upotrijebimo Information stil / ikonu, Excel će upozoriti korisnika o neispravnom upisu podatka u ćeliju ali ga neće spriječiti da podatak unese u ćeliju. Kada se pojavi ova pop-up poruka, korisnik ima dvije mogućnosti.

a) - Ako korisnik klikne na OK button Excel će dozvoliti upis podatka i nakon upisa podatka selektirati će slijedeću ćeliju ispod.
b) - Ako korisnik klikne na Cancel button, Excel će ignorirati upisani podatak i poništiti podatak a korisnik i dalje ostaje na selektiranoj ćeliji.

Informacija kod unosa neispravnog podatka u Excel ćeliju

Ostali tutorijali vezani za Data Validation u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela