logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Vrijeme u Excelu, Time in Excel, Kako konvertirati vrijeme, sate, minute; Konvertiranje sati u decimalni broj; Konvertiranje decimalnog broja u sate, Prikazivanje sati slovima, Prikazivanje iznosa sati preko 24 sata, Prikazivanje Time formata ako je zbroj veći od 24 sata, Konvertiranje i izdvajanje decimalne vrijednosti zapisa vremena u Excelu,

Time in Excel -
Konvertiranje vremena (sati i minuta)


Vrijeme u Excelu - Time in Excel

U ovom tutorijalu pokušati ću prikazati radnje u Excelu vezane za kalkulacije sa vremenom, satima i sekundama. Ovaj primjer odnosi se na 24-satno vrijeme (1 dan). U Excelu postoje određene funkcije koje su vezane za elemente vremena (TIME, TIMEVALUE, HOUR, MINUTE, SECOND) a sintakse navedenih funkcija uočite ispod.

  • =TIME(hour;minute;second)
  • =TIMEVALUE(time_text)
  • =HOUR(serial_number)
  • =MINUTE(serial_number)
  • =SECOND(serial_number)

Po defaultu vrijeme u Excelu piše se numerički sa dvotočkom (01:25:18 - "hh:mm:ss"). Prikaz vremena u ćeliji određuje se oblikom (formatom) tako što kliknete desnom tipkom na ćeliju pa sa skočnog izbornika izaberete "Format cells". Pojavit će vam se dijalog prozor kao na slici ispod. Nakon izbora kategorije "Time" u desnom dijelu prozora pojavljuju vam se dostupni tipovi prikaza vremena u ćeliji. Ako želite prikazati vrijeme preko 24 sata tada izaberite tip kao na slici ispod (37:30:55)

Napomena! ovo su moje ideje i razmišljanja i sigurno je da postoje jednostavnija ali i kompliciranija rješenja. No ovaj tutorijal shvatite kao ideju za smjernicu rješavanja problema konvertiranja sati, minuta ili vremenskog unosa u Excel ćeliju. Također pogledajte neke formule u Excelu vezane za rad sa vremenskim funkcijama.

Prikazivanje vremena ili sati kao Time Format u Excelu

prikaz vremena u formatu 24 sata

Svi korisnici koji rade sa 12 satnim vremenom (AM/PM) mogu izabrati neku od država u kojoj se takvo vrijeme koristi. Kao na slici ispod.

prikaz vremena u formatu 12 sati AM-PM

Korisnički oblik prikazivanja vremena u Excel ćeliji

Ako želite dodatne opcije prikazivanja vremena u Excel ćeliji tada izaberite kategoriju "Custom" i u zoni "Type" izaberite jedan od ponuđenih formata ili sami definirajte vlastiti format vremena.

Korisnički prikaz vremena u Excelu

Zapis vremena ili sati kao Time Format u Excelu - Konvertiranje sati u decimalni broj

Prilikom ispravnog upisa oblika ili formata nekog vremena u ćeliju, Excel automatski prikazuje "Time format". Dakle kada upišete 1:30 Excel će automatski postaviti "Time format". Ovaj oblik vremena je u stvari serijski broj (serial_number) za dotično vrijeme koje nije vidljivo u "Time formatu". Na slici ispod uočite u stupcu 'A/F' uneseno vrijeme u "Time formatu". U stupcu 'B/G' uočite serijske brojeve za dotična vremena (sate). Ovaj prikaz sati kao serijski broj možete imati tako što selektirate sve sate i u "Format Cells" dijalog prozoru izaberete tip "General". Nadalje uočite da je npr. 6:00 sati u stvari 0,25/dana ili jedna četvrtina dana (24/4=6)
U stupcu 'C/H' uočite decimalni prikaz sati iz stupca 'A/F'. Ovaj decimalni zapis dobivate tako da pomnožite dotično vrijeme (sat) iz stupca 'A/F' sa 24. Uočite na slici ispod da "1 dan" ima 24 sata kao i ostale vrijednosti u minutama i sekundama.

Konvertiranje sati u decimalni broj

U stupcima 'D/I' na slici iznad uočite prikazane minute u decimalnom zapisu. Da bi vrijeme (sate) prikazali u minutama unesite slijedeću formulu.

Formula u ćeliji 'D2' je slijedeća

=A2*60*24

Konvertiranje vremena minuta koje su unesene kao decimalna vrijednost

Ako vršite kalkulacije sa vremenom koje je prikazano u minutama (vidi sliku ispod) tada gore navedeno vrijedi i ovdje. Excel svako vrijeme vidi kao serijski broj.
U stupcu 'A/F' uočite zapis vremena koa minute u "Time formatu".
U stupcu 'B/G' uočite serijske brojeve za svaku dotičnu minutu iz stupca 'A/F'.
U stupcima 'C/H' uočite cjelobrojni zapis minuta za svako vrijeme iz stupca 'A/F'.

Formula u ćeliji 'C2' je slijedeća:

=MINUTE(A2)

U stupcu 'D/I' uočite decimalni broj za svaku dotičnu minutu.

Formula u ćeliji 'D2' je slijedeća:

=C2/60

Konvertiranje vremena minuta u decimalnom zapisu

 

Primjer:
Ako želite vrijeme u obliku 'Time format' konvertirati ili pretvoriti u minute tada pomnožite vrijeme sa 1440 (jer 1 dan=1440 minuta)

1:37 sati => 97 minuta (format ćelije koja sadrži samo minute=General)

=A1*1440
=HOUR(A1)*60+MINUTE(A1)+SECOND(A1)/60

Ako su u pitanju sekunde tada su formule slijedeće

=A1*86400
=HOUR(A1)*3600+MINUTE(A1)*60+SECOND(A1)


Pretvaranje minuta u Excel vrijeme, serial_number i sate kao text

Ako imate zapis u obliku minuta kao broj i želite ga konvertirati pogledajte sliku ispod. Uočite u 'A' stupcu minute prikazane kao brojevna vrijednost. U 'C' stupcu minute su konvertirane u vrijeme kao tekst sa prikazanim mjernim jedinicama vremena. U 'E' stupcu minute iz 'A' stupca konverirane su u vrijeme a prikazan je serijski broj. I na kraju u 'G' stupcu minute su pretvorene u vrijeme format (sati:minute ili h:mm)

Pretvaranje minuta u Excel vrijeme, serial_number i sate kao text

Da bi zapis broja minuta (slika iznad) konvertirali u vrijeme koje će biti prikazano kao tekst sa vremenskim jedinicama iskoristite slijedeću formulu.

Formula u ćeliji 'C2' je slijedeća:

=TEXT(TRUNC(A2/60);"00")&" h "&TEXT(A2-TRUNC(A2/60)*60;"00")&" min"

Formula u ćeliji 'E2' je slijedeća: Ćelija je formatirana kao 'General' da bi prikazala serial_number za dotično vrijeme

=TIMEVALUE(TRUNC(A2/60)&":"&TEXT(A2-TRUNC(A2/60)*60;0))

Formula u ćeliji 'G2' je slijedeća: U ovoj ćeliji nalazi se ista formula kao i u ćeliji 'E2' ali je ćelija je formatirana kao 'Time' da bi prikazala dotično vrijeme

Konvertiranje zapisa vremena kao tekst u Excel vrijeme

Na slici ispod imamo pretvaranje vremena koje je zapisano kao tekst sa eventualnim mjernim jedinicama. Tekstualni zapis vremena konvertiramo u Excel vrijeme a ćelije formatiramo kao 'Excel Time'

Formula u ćelijama 'C6' i 'C7' je slijedeća. Ova ćelija formatirana je kao Time kategorija a izabran je format Type 37:30:55 (vidi prvu sliku ovog tutorijala). Ćelija 'C7' formatirana je kao Custom Format, Type: d\d h\h mm"min" (vidi treću sliku ovog tutorijala). Ovaj zapis u ćeliji 'C7' nije tekst.

=SUM(C2:C5)

Nadalje, u ćeliji 'A11' nalazi se zapis vremena kao tekst "2d 2h 15min". U ćeliji 'B11' nalazi se formula koja tekst iz 'A11' pretvara u vrijeme ali formatirano kao tekst.

Formula u ćeliji 'B11' je slijedeća:

=MID(A11;1;1)*24+MID(A11;4;1)&":"&TRIM(MID(A11;6;3))

Formula u ćeliji 'C11' je slijedeća: Ćelija je formatirana kao Excel Time (hh:mm:ss). Ova formula konvertira vrijeme kao tekst u stvarno Excel vrijeme.

=VALUE(B11)

Nadalje, na slici ispod uočite zapis datum i vrijeme kao tekst u ćeliji 'A16'. Ovaj slučaj je često korišten kada kopiramo datum i vrijeme sa interneta ili nekog drugog dokumenta. U ćeliji 'B16' nalazi se formula koja konvertira tekst iz ćelije 'A16' u Excel serial_number kao argument jer Excel radi sa serijskim brojevima za datum i vrijeme.

Formula u ćeliji 'B16' i 'C16' je slijedeća: Ove dvije ćelije imaju različita oblikovanja tj. formatiranja ćelije. Prva ćelija ima format 'General' a druga ćelija ima format 'Time'.

=TIMEVALUE(A16)

Pretvaranje tekstualnog podatka vremena u Excel vrijeme

Konvertiranje decimalnog broja u prikaz vremena (sati:minute)

U ovom dijelu tutorijala odmah želim naglasiti slijedeće. Postoje situacije kada u Excelu koristimo zapis decimalnog broja kao vrijeme (sati i minute). Ovdje moramo znati da konvertiranje decimalnog broja u vrijeme ima dvostruko značenje. To možete vidjeti ako pogledate Excel serial_number za svaki zapis vremena u Excelu. Također, obratite pažnju na zapis decimalnog broja u stupcu 'A'.

npr. 6,5 je decimalan broj. Ovaj broj možemo prikazati na dva načina za vrijeme (sati/minute)

  • Decimalan broj konvertiran u stvarno Excel vrijeme: Želimo da Excel prikaže stvarno Excel vrijeme u odnosu na decimalan broj. Šest sati i trideset minuta = 6,5 (prikazivanje excel vremena)

6,5 => 06:30 => 0,270833333333333 (stvarno Excel vrijeme, pogledajte četvrtu sliku ovog tutorijala)

  • Decimalan broj konvertiran u vizualno korisničko Excel vrijeme: Dakle kako zapišemo dec. broj tako želimo da izgleda i vrijeme (sati/min). Šest sati i pedeset minuta = 6,5 (prikazivanja korisničkog vremena)

6,5 => 06:50 => 0,284722222222222 (vizualno korisničko vrijeme u Excelu)

Nadalje, na slici ispod uočite nekoliko tablica u kojima je konvertirna decimalna vrijednost u Excel vrijeme (sati/minute). Stupac 'A' sadrži zapise decimalnih brojeva ili vrijednosti.

Formula u ćeliji 'C3' je slijedeća: Ova formula konvertira decimalnu vrijednost u Excel vrijeme.

=IFERROR(TIME(IFERROR(LEFT(A3;FIND(",";A3)-1);A3);IF(LEN(IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;""))<2;IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;"");LEFT(IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;"");2));0);A3/24)

Formula u ćeliji 'E3' je slijedeća: Ova formula izdvaja sate iz ćelije 'C3' i vraća kao cijeli broj.

=INT(HOUR(C3))

Formula u ćeliji 'F3' je slijedeća: Ova formula u kombinaciji sa ćelijom 'A3' konvertira vrijeme iz 'C3' ćelije i kao rezultat vraća broj minuta za dotično vrijeme. Formula pretvara sate u minute pa ih zatim zbraja sa preostalim minutama.

=INT(HOUR(C3))*60+IF(LEN(IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;""))<2;IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;"");LEFT(IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;"");2))

Formula u ćeliji 'G3' je slijedeća:

=(INT(HOUR(C3))*60+IF(LEN(IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;""))<2;IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;"");LEFT(IF(IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A3;LEN(A3)-FIND(",";A3));"")&0;"");2)))*60

Konvertiranje i izdvajanje decimalne vrijednosti zapisa vremena u Excelu

Konvertiranje i izdvajanje decimalne vrijednosti zapisa vremena u Excelu

U stupcima E,F i G uočite brojevne vrijednosti koje su rezultat konvertiranja decimalnog broja iz raspona 'A:A14'. Prvi stupac prikazuje sate, drugi stupac prikazuje minute i treći stupac prikazuje sekunde.

Formula u ćeliji 'E11' je slijedeća: Ova formula konvertira decimalni broj iz 'A11' u sate kao cjelo brojevnu vrijednost

=VALUE(IFERROR(LEFT(A11;FIND(",";A11)-1);A11))

Formula u ćeliji 'F11' je slijedeća: Ova formula konvertira decimalni broj iz 'A11' u minute kao cjelo brojevnu vrijednost. Formula je vezana za stupce 'A i E'

=VALUE(IF(LEN(IF(IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")&0;""))<2;IF(IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")&0;"");LEFT(IF(IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")&0;"");2)))+E11*60

Formula u ćeliji 'G11' je slijedeća: Ova formula konvertira decimalni broj iz 'A11' u sekunde kao cjelo brojevnu vrijednost. Formula je vezana za stupce 'A i E'

=VALUE(IF(LEN(IF(IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")&0;""))<2;IF(IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")&0;"");LEFT(IF(IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A11;LEN(A11)-FIND(",";A11));"")&0;"");2)))+E11*3600

Izdvajanje sati i minuta iz decimalnog broja koji je unesen kao vrijeme

Na slici ispod u osamnaestom retku uočite unose decimalnog broja kao vremena. U stupcima 'E i F' izdvojeni su posebno sati a posebno minute.

Formula u ćeliji 'E19' je slijedeća: Ova formula izdvaja sate iz decimalne vrijednosti u stupcu 'A' a kao rezultat vraća cjelo brojevnu vrijednost.

=VALUE(IFERROR(LEFT(A19;FIND(",";A19)-1);A19))

Formula u ćeliji 'F19' je slijedeća: Ova formula izdvaja minute iz decimalne vrijednosti u stupcu 'A' a kao rezultat vraća cjelo brojevnu vrijednost.

=VALUE(IF(LEN(IF(IFERROR(RIGHT(A19;LEN(A19)-FIND(",";A19));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A19;LEN(A19)-FIND(",";A19));"")&0;""))<2;IF(IFERROR(RIGHT(A19;LEN(A19)-FIND(",";A19));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A19;LEN(A19)-FIND(",";A19));"")&0;"");LEFT(IF(IFERROR(RIGHT(A19;LEN(A19)-FIND(",";A19));"")>0,9;IFERROR(RIGHT(A19;LEN(A19)-FIND(",";A19));"")&0;"");2)))

Toliko za sada, bit će još tutorijala o vremenu u Excelu.

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela