logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Spoji više ćelija u jednu za određeni uvjet, Prikaži sve pripadajuće ćelije u jednoj ćeliji za određeni kriterij, Concatenate multiple cells to one for matched criteria, Merge all data for matched criteria to one cell by VBA-UDF, CONCATENATE to One Cell and SUM for matched criteria from closed Workbook, Zbrajanje vrijednosti za uvjet iz zatvorene radne knjige

Concatenate multiple cells to one if matched criteria


Kako spojiti tekst iz više ćelija u jednu za određeni uvjet

U radu sa Excel formulama ponekada imamo situaciju da je potrebno spojiti tekstove ili podatke iz višestrukih ćelija za određeni uvjet koji se ponavlja. Ako imate sličan problem probajte korisitit formule u ovom tutorijalu. Prvi korak je prikazati samo jedinstvene podatke (uvjete) koji će nam biti kriterij za vraćanje ostalih podataka iz susjednih stupaca.

U ovom tutorijalu prikazati ću kako možemo za određeni uvjet spojiti tekst iz više ćelija u jednu. Na slici ispod uočite situaciju sa izvornim podacima i rezultatima.

Spajanje teksta iz višestrukih ćelija u jednu za određeni uvjet

U stupcima A, B i C uočite izvorne podatke. Na osnovu ovih podataka mi želimo u stupcima E, F i G za određeni uvjet prikazati sve model i količinu za određeni datum koji se ponavlja. Dakle trebamo za specifičan datum prikazati sve modele i zbrojiti vrijednosti za količinu.

U ćeliji "E2" nalazi se formula koja vraća jedinstvene podatke iz stupca "A".

U ćelji "F2" nalazi se ARRAY ili CSE formula koja za datum kao uvjet vraća sve modele iz stupca "B" i prikazuje ih u jednoj ćeliji

=CHOOSE(SUMPRODUCT(--(E2=$A$2:$A$7));VLOOKUP(E2;$A$2:$B$7;2;0);VLOOKUP(E2;$A$2:$B$7;2;0) & ", " & INDEX($B$2:$B$7;MATCH(E2;$A$2:$A$7;0)+1);VLOOKUP(E2;$A$2:$B$7;2;0) & ", " & INDEX($B$2:$B$7;MATCH(E2;$A$2:$A$7;0)+1) & ", " & INDEX($B$2:$B$7;MATCH(E2;$A$2:$A$7;0)+2))

U koliko želite da se modeli prikazuju jedan ispod drugog tada aktivirajte "Wrap Text" na stupac "F"

U ćeliji "G2" nalazi se formula koja za uvjet datuma vraća zbroj svih količina.

=SUMIF($A$2:$C$7;E2;$C$2:$C$7)

Concatenate all data for matched criteria to one cell by VBA-UDF

Ako želite, spajanje višestrukih ćelija možete uraditi i sa VBA-UDF funkcijom (User Definition Function). Otvorite VBE u Excelu i ovaj VBA kod ispod kopirajte u novi standardni modul.

Function MYVLOOKUP(lookupval, lookuprange As Range, indexcol As Long)
Dim r As Range
Dim result As String
result = ""
For Each r In lookuprange
If r = lookupval Then
result = result & " " & r.Offset(0, indexcol - 1)
End If
Next r
MYVLOOKUP = result
End Function

U ćeliju "J2" postavite formulu:
=MYVLOOKUP(E2;A2:A7;2) i kopirajte dolje.

Ako koristite Excel 2016 tada probajte koristiti i ovu formulu ispod

=TEXTJOIN(", ";1;IF($A$2:$A$7=E2;$B$2:$B$7;""))

CONCATENATE to One Cell and SUM for matched criteria from CLOSED Workbook

Ako želite imati rezultate u slučaju da je bazna radna knjiga zatvorena, tada koristite slijedeće formule

ARRAY formula za spajanje više ćelija u jednu pod uvjetom iz zatvorene radne knjige (Važno, kopirajte formulu u Notepad i spojite sve redove u jednu liniju koda).

=CHOOSE(SUMPRODUCT(--(A2='C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$A$2:$A$7));
VLOOKUP(A2;'C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$A$2:$B$7;2;0);
VLOOKUP(A2;'C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$A$2:$B$7;2;0) & ", " & INDEX('C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$B$2:$B$7;
MATCH(A2;'C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$A$2:$A$7;0)+1);VLOOKUP(A2;'C:\Temp\[Book1.xlsx]
Sheet1'!$A$2:$B$7;2;0) & ", " & INDEX('C:\Temp\[Book1.xlsx]
Sheet1'!$B$2:$B$7;MATCH(A2;'C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$A$2:$A$7;0)+1) & ", " & INDEX('C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$B$2:$B$7;MATCH(A2;'C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$A$2:$A$7;0)+2))

Formula za zbrajanje vrijednosti za određeni uvjet iz zatvorene radne knjige

=SUMPRODUCT(--('C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$A$2:$A$7=A2);'C:\Temp\[Book1.xlsx]Sheet1'!$C$2:$C$7)

Download primjera datoteka iz tutorijala

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela