logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Brzo numeriranje redova ili ćelija u Excelu, Kako brzo numerisati redove ili polja u Excelu, Quickly numbering rows or cells in Excels, Brzo kreiranje niza brojeva u Excelu, Brzo kreiranje niza brojeva za više stotina ili tisuća ćelija ili redova u Excelu

Brzo numeriranje redova ili ćelija u Excelu
- Brzo kreiranje niza brojeva
- Kako brzo kopirati formulu u više stotina redova


Vjerujem da ste ponekada u radu u Excel tablicama imali potrebu brzo numerirati redove ili određeni niz ćelija. U Excelu postoji nekoliko načina numeriranja a ja ću u ovim tutorijalima pokazati vam neke od njih.

Prva i osnovna opcija numeriranja redova ili ćelija je koristeći lijevu tipku miša kao kada kopiramo ćelije ili formulu. U Excelu imate mogućnost brzog kreiranja niza rednih brojeva koristeći opciju kopiranja pomoću 'Fill Handle' (Fill Handle - je križić koji se pojavi kada postavite pokazivač miša u desni donji kut selektirane ćelije ili raspona ćelija iznad kvadratića zadnje ćelije). Uzmimo primjer na slici ispod u kojem trebamo izvršiti određena numeriranja bez obzira na brojeve redova (ovo brzo numeriranje možemo učiniti i u stupcima, povlačeći selekciju u desno ili lijevo).

Brzo numeriranje redova u Excelu

Ovako izgleda situacija tokom kreiranja niza rednih brojeva ili numeriranja redova i ćelija u Excelu. Primjetite da možete postaviti određeni korak (razmak između brojeva) pa tako možete kreirati samo parne ili neparne brojeve u nizu ili kreirati niz brojeva koji su dijeljivi sa brojem 5 i slično.

Pozitivno i negativno numerisanje redova u Excelu

Ako želimo kreirati niz brojeva sa negativnim redoslijedom rednih brojeva tada jednostavno od početnog broja (dva broja sa korakom) povlačimo selekciju prema gore u istom stupcu ili u lijevo ako se radi o jednom redu za numeriranje stupaca.

Brzo numeriranje redova ili kreiranje niza rednih brojeva u Excelu

Još jedan način brzog numeriranja redova u Excelu je pomoću dijaloškog okvira 'Series' koje vraća rezultat pozitivnih brojeva. Kliknite desnom tipkom miša na Fill Handle hvataljku i povucite do reda do kojeg želite numerirati redove ili stvoriti niz brojeva. Primjetite dok povlačite pokazivač miša da je njegov oblik kose strelice u lijevo. Prillikom povlačenja pokazivača tj. proširenja selektiranih ćelija uz pokazivač miša pojavljuje se mali okvir sa brojem.

Kada otpustite desnu tipku miša pojavljuje vam se prečac izbornik na kojem primjetite dvije važne opcije za ovaj događaj. Opcije na skočnom izborniku su 'Fill Series' i ' Series'. Ako izaberete opciju 'Fill Series' Excel će automatski kreirati niz rednih brojeva sa korakom od jednog broja počevši od broja koji ste upisali u prvu ćeliju.

Numeriranje redova ili ćelija u nizu serijskih brojeva

Ako izaberete opciju 'Series' sa prečaca izbornika, Excel će otvoriti novi dijalog prozor (slika ispod) na kojem trebate odabrati korak i maksimalan broj niza brojeva. U dijaloškom okvireu 'Series' izaberite jednu od opcija koje imate na izboru a za 'Step value' upišite broj koraka koji će biti između niza brojeva. U polju 'Stop value' upišite maksimalan broj niza brojeva. Ovdje želim napomenuti da ovaj broj ne utječe na niz selektiranih ćelija. Na primjer ako ste povukli 'Fill Handle' za 10 ćelija tada će Excel popuniti samo tih deset ćelija bez obzira na broj 100 koji sam ja upisao.

Postavljanje koraka numeriranja niza serijskih brojeva

Brzo kreiranje niza brojeva za više stotina ili tisuća ćelija ili redova u Excelu

U ovom primjeru pokazat ću vam kako brzo možete brzo kreirati niz rednih brojeva za nekoliko stotina ili tisuća popunjenih redova ili ćelija. Kao što smo vidjeli u primjerima iznad, nije problem povući kreirati niz brojeva za nekoliko redova ali što ako imamo nekoliko tisuća redova i želimo brzo kreirati redne brojeve za sve popunjene redove. Kod prethodnih primjera potrebno je povući selekciju do određenog reda do kojeg želimo kreirati niz brojeva. Ako bi tu opciju primjenili na ovom primjeru tada bi morali čekati da selekciju povlačenja Fill Handle dovedemo do zadnjeg reda (koji može biti i 10000 i više).

Kako brzo kopirati formulu u više stotina redova

Da ne bi gubili vrijeme jednostavno upišemo prva dva broja (sa određenim korakom) i kliknemo DVOKLIK mišem na 'Fill Handle' (križić se pojavi kada postavimo pokazivač miša na kvadratić u desnom donjem kutu ćelije ili zadnje selektirane ćelije). Excel će automatski kreirati niz brojeva do zadnjeg reda koji je popunjen nekim tekstom ili vrijednosti. Ovo brzo stvaranje rednih brojeva možemo uraditi samo u susjednom stupcu (s desna ili s lijeva stupca za koji radimo niz rednih brojeva) podataka za koje numeriramo redove.

Brza ispuna niza rednih brojeva u nekoliko tisuća Excel ćelija

Također pogledajte tutorijale:
- Automatsko numeriranje redova ili ćelija pomoću formule i numeriranje nesusjednih ćelija u Excelu
- Automatsko numeriranje spojenih ćelija u Excelu (Auto numbering merged cells)

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela