logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Brzo kopiranje formule, Kako brzo kopirati formulu u nekoliko redova ili stupaca, Kako brzo kopirati formulu u nekoliko stotina ili tisuća redova, Brzo kopiranje formule u određeni raspon redova ili ćelija, Automatsko brzo kopiranje formule u Excel tablici nekoliko stotina redova, Automatsko kopiranje formule u nekoliko tisuća redova koristeći VBA makronaredbu

Brzo kopiranje formule


Kako brzo kopirati formulu u nekoliko tisuća redova

U ovom tutorijalu prikazati ću vam kako možemo brzo kopirati formulu prema dolje u nekoliko redova. Excel ima mogućnost drag-and-drop opcije za kopiranje. To znači pritisni lijevu tipku miša=> zadrži lijevu tipku miša => povuci na mjesto => spusti ili otpusti lijevu tipku miša.

Kada je u pitanju kopiranje formule to se odnosi na slijedeće. U Excelu 2013 uočite mali kvadratić na spojevima desnog kuta okvira ćelije. Nakon unosa formule u ćeliju pozicionirajte pokazivač miša u desni donji kut okvira ćelije (Fill Handle)dok se ne pokazivač miša ne pretvori u "mali križić". Kada se umjesto "strelice pokazivača miša" pojavi "križić" pritisnite lijevu tipku miša i zadržite je. Pomjerite (povucite) pokazivač miša prema dolje do namjeravanog reda i otpustite lijevu tipku miša. Excel je automatski kopirao formulu u sve redove.
NAPOMENA! Ako imate više redova i potrebu kopirati formulu na više prozora, prilikom kopiranja postite Excel da skrola prema dolje do zadnjeg reda u kojem želite kopirati formulu.

Za još brže kopiranje formule u nekoliko stotina redova pogledajte upute ispod ove slike.

Brzo kopiranje formule u Excelu

Brzo kopiranje formule u određeni raspon redova ili ćelija (Name Box option)

Još jedan način brzog kopiranja formule u nekoliko tisuća redova je tzv. "Name Box opcija" . Ako smo u Excel tablicu dodali nove podatke u nove redove raspona ćelija i u koliko imamo potrebu brzo kopirati formulu za određeni raspon novo-dodanih tisuću redova, tada možemo učiniti slijedeće

Varijanta 1.

1. Selektirajte zadnju formulu u ćeliji (u primjeru na slici to je ćelija C16)
2. U polje Name Box upišite raspon redova u koji želite kopirati formulu (u primjeru na slici C16:C3000).
3. Pritisnite ENTER tipku (sada imate selektirane sve ćelije u navedenom rasponu ćelija. Situation2 na slici ispod)
4. Pritisnite kombinaciju tipki F2 => CTRL+ENTER
Također u ovom koraku možete pritisnuti CTRL+D (ili neku drugu kombinaciju a to zavisi o Windows/Excel seting postavkama ili jezičnom području. Pogledajte Help i potražite shortcut za opis [Uses the Fill Down command to copy the contents and format of the topmost cell of a selected range into the cells below])
5. I na kraju formula je kopirana u nekoliko tisuća redova prema dolje (Situation3 na slici ispod).

Brzo kopiranje formule prema dolje koristeći prečac Ctrl+D

Varijanta 2.

1. Selektirajte zadnju formulu u ćeliji (u primjeru na slici to je ćelija C16)
2. Pritisnite CTRL+G da otvorite GoTo prozor i u Reference polje upišite raspon ćelija C16:C3000 (slika ispod).
3. Kliknite OK button (sada imate selektirane sve ćelije u navedenom rasponu ćelija. Situation2 na slici ispod)
4. Pritisnite F2 pa zatim CTRL+ENTER i Excel će automatski kopirati formulu u navedeni raspon redova/ćelija)

GoTo dijalog okvir u Excelu

Automatsko brzo kopiranje formule u Excel tablici nekoliko stotina redova

Još jedna varijanta automatskog brzog kopiranja formule u nekoliko stotina redova prema dolje je taj da koristite stvarnu Excel tablicu (dinamičnu tablicu)

Prilikom rada sa dinamičnim tablicama u Excelu, automatski kada dodate novi red i podatak u njemu Excel automatski kopira formulu u dodane redove.

Automatsko brzo kopiranje formule u Excel tablici nekoliko stotina redova

Automatsko kopiranje formule u nekoliko tisuća redova koristeći VBA makronaredbu
(Fill Down a Formula with VBA)

Ako želite u jednom potezu kopirati formulu u više tisuća redova tada koristitte VBA makronaredbe. U primjeru ispod nalazi se VBA makronaredeba koja kopira selektiranu ćeliju sa formulom u više tisuća redova ispod.

1. Selektirajte ćeliju koja sadrži formulu
2. Pokrenite VBA makronaredbu (ALT+F11 => Run)

Rezultat je kopirana formula prema dolje do zadnjeg popunjenog reda ili ćelije koja sadrži podatak s lijeve strane

Sub FillDownFormulaThousandRows()
' http://excelsemipro.com
' Filldown a formula for in column of data.
' Assumes a data table with headings in the first row,
' the formula in the second row and is the active cell.


Dim rng As Range
Dim rngData As Range
Dim rngFormula As Range
Dim rowData As Long
Dim colData As Long

' Set the ranges
Set rng = ActiveCell 'cell with formula
Set rngData = rng.CurrentRegion

' Set the row and column variables
rowData = rngData.CurrentRegion.Rows.Count
colData = rng.Column

' Set the formula range and fill down the formula
Set rngFormula = rngData.Offset(1, colData - 1).Resize(rowData - 1, 1)
rngFormula.FillDown 'copy formula
End Sub

Kako brzo kopirati formulu u nekoliko stotina ili tisuća redova

Ako imate potrebu kopirati formulu u više stotina redova ili nekoliko tisuća redova tada umjesto prethodno opisanog brzog načina kopiranja formule pogledajte slijedeće upute.

Uzmimo za primjer da u stupcima 'A' i 'B' imate podatke koje treba zbrojiti. U stupac 'C' unesite formulu.

Kada ste kreirali formulu pozicionirajte strelicu pokazivača miša na donji desni kut okvira ćelije (Fill handle).
Kliknite dva puta lijevom tipkom miša na Fill handle. Nakon dvoklika mišem Excel je automatski kopirao formulu do zadnjeg reda u odnosu na podatke s lijeve strane stupca 'C'.

NAPOMENA! Ako bi u ovom slučaju formulu postavili u stupac 'H' i učinili po uputama, Excel ne bi automatski kopirao formulu jer stupac 'H' nije fizički u dodiru sa stupcem 'B'. Dakle ova mogućnost brzog kopiranja formule izvediva je samo ako se stupac u kojem se nalazi formula dodiruje sa lijeve ili desne strane podataka koje zbrajamo. Dakle, poželjno je da se stupac u kojem se nalazi formula ima susjedni stupac u kojem se nalaze podaci.

I na kraju rezime: Dvoklik lijevom tipkom miša na Fill handle i imate brzo kopiranu formulu u nekoliko tisuća redova.

Automatsko brzo kopiranje formule u nekoliko stotina redova

Flash Fill naredba u Excelu

Ako niste znali u Excelu posoji još jedna naredba za "brzu" radnju. Ta naredba je "Flash Fill". Ovom naredbom možete u par poteza izdvojiti tekst ili brojeve iz ćelije ako imate nekoliko tisuća redova. Ova naredba mora biti omogućena u Advance opcijama Excela.

'Flash Fill' naredba može se pokrenuti sa 'DATA' tab ribona ili preko prečaca
Alt + V + U (ili Ctrl + E)

Flash Fill naredba u Excelu

ili

Brzo izdvanjanje teksta iz ćelije u Excelu za višestruke redove

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela