logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali -Brojanje jedinstvenih podataka koji se ne ponavljaju, Brojanje jedinstvenih podataka koristeći zaokretnu tablicu, Count or Display Distinct Unique Data with PivotTable, Brojanje jedinstvenih podataka poslije filtriranja tablice, Prikaz i brojanje jedinstvenih podataka koristeći formulu, Count Unique Values in PivotTables in Excel 2013, Distinct Count in Excel 2013 PivotTables, Count Unique Distinct Data from Filtered Range

Count Distinct Unique Data use PivotTable


Brojanje jedinstvenih podataka koristeći zaokretnu tablicu ( stožernu tablicu)

U ovom tutorijalu prikazati ću kako možemo prebrojiti i prikazati jedinstvene podatke ili vrijednosti. Na slici ispod uočite raspon ćelija koji sadrži podatke za ovaj tutorijal. Naš cilj je prikazati i prebrojiti koliko je jedinstvenih imena u stupcu 'B', također naš cilj je prikazati i prebrojiti koliko je jedinstvenih naziva voća u stupcu 'C'.

Brojanje jedinstvenih podataka koristeći zaokretnu tablicu

Prikaz i brojanje jedinstvenih podataka koristeći formulu

Ako vi želite prikazati i prebrojiti sve jedinstvene podatke koji se pojavljuju u nekom stupcu tada možete korisititi slijedeće formule kao na slici ispod. Dakle, uočite u stupcu 'M', mi imamo prikazana jedinstvena imena koja se pojavljuju u stupcu 'B', bez obzira da li se pojavljuju jednom ili više puta. Također uočite da u stupcu 'N' imamo prikazane podatke iz stupca 'C' koji se pojavlju jednom ili više puta. U ćelijama 'M7' i 'N7' nalazi se formula koja broji koliko je podataka iznad.

Prikaz i brojanje jedinstvenih podataka koristeći formulu

Na slici iznad formule su slijedeće

ARRAY Formula u ćeliji 'M2' je slijedeća (formulu kopirajte dolje pa poslije u desno)
=IF(IFERROR(INDEX(B$2:B$12;MATCH(0;COUNTIF(M$1:M1;B$2:B$12);0));0)=0;"";IFERROR(INDEX(B$2:B$12;MATCH
(0;COUNTIF(M$1:M1;B$2:B$12);0));0))

Formula u ćeliji 'M7' je slijedeća (formulu kopirajte u desno)
=COUNTA(M2:M6)-COUNTBLANK(M2:M6)

Brojanje jedinstvenih podataka koristeći zaokretnu tablicu (stožernu tablicu) ili Pivot tablicu

Ako želimo brojati jedinstvene podatke, mi možemo kreirati Stožernu Tablicu (PivotTable). Kako se kreira stožerna tablica ili zaokretna tablica pogledajte na dotičnom linku. Pomoću PivotTable možemo imati pogled na jedinstvene podatke koji su vezani za drugi stupac i tako izdvojiti jedinstvene kombinacije podataka. Na slici ispod uočite kreirane četiri PivotTable.

Brojanje jedinstvenih podataka koristeći zaokretnu tablicu ili stožernu tablicu

PivotTable1 i PivotTable3 prikazuje standardno brojanje podataka u 'C' stupcu. Dakle za svaki podatak mi možemo vidjeti koliko se puta pojavljuje u stupcu bez obzira da li se pojavljuje jednom ili više puta.

PivotTable2 i PivotTable4 prikazuje ne-standardno brojanje podataka u 'B' stupcu koristeći funkciju ili naredbu "Add this data to the Data Model" (Ova naredba dostupna je u Excelu 2013). Dakle za svaki podatak mi možemo vidjeti koliko se puta pojavljuje u stupcu ali uz uvjet da ne brojimo ponavljanje podataka.

Da bi kreirali stožerne tablice PivotTable2 i PivotTable4 uradite slijedeće.
Prilikom kreiranja Pivot Tablice uključite opciju "Add this data to the Data Model" na prvom startnom prozoru.

Add this data to the Data Model

Poslije klika na 'OK' button pojavljuje vam se prozor "PivotTable Fields". Rasporedite željene stavke u retke i stupce pa sada imate stanje kao na slici ispod.

Postavke polja vrijednosti u stožernoj tablici

U dijelu prozora "PivotTable Fields >> VALUES" kliknite na 'Count of Name' pa na skočnom izborniku kliknite na "Value Field Settings" i na dijalog prozoru izaberite opciju "Distinct Count".

Distinct Count koristeći stožernu tablicu

Kliknite na 'OK' button i sada imate prikazanu stožernu tablicu, rasporedite stavke u PivotTable kao na slici ispod.

Prebrojavanje jedinstvenih podataka korištenjem zaokretne tablice

Brojanje jedinstvenih podataka poslije filtriranja tablice (Count Unique Distinct Data from Filtered Range)

Ako želite prebrojiti koliko je jedinstvenih podataka u nekom stupcu nakon filtriranja tablice, tada koristite jedan od načina a to je formula ispod.

Brojanje jedinstvenih podataka poslije filtriranja tablice

ARRAY Formula u ćeliji 'F14' je slijedeća
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(SUBTOTAL(3;OFFSET(B2:B14;ROW(B2:B14)-ROW(B2);0;1));MATCH(B2:B14;B2:B14;0));ROW(B2:B14)-ROW(B2)+1);1))

ARRAY Formula u ćeliji 'H14' je slijedeća
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(SUBTOTAL(3;OFFSET(C2:C14;ROW(C2:C14)-ROW(C2);0;1));MATCH(C2:C14;C2:C14;0));ROW(C2:C14)-ROW(C2)+1);1))

Tutorijali vezani za Pivot Table

- Subtotal i Pivot Table
- Kreiranje Pivot Tablice u Excelu 2007

- Automatsko osvježavanje Pivot Tablice
- Auto refresh Pivot Table and Chart conditional value
- Radno vrijeme Pivot tablica  i grafikon u Excelu
- Kako zbrojiti vrijednosti između dva datuma uz uvjet pomoću Pivot Tablice

- Kako kreirati Pivot tablicu u Excelu 2013 (stožernu tablicu ili zaokretnu tablicu)
- Kako izbrojati jedinstvene podatke u zaokretnoj tablici
- Kako prikazati stavku za koju je vezana prazna ćelija ili kako prikazati nulu umjesto prazne ćelije

- Kako filtrirati PivotTable upotrebom Slicers (Excel 2013)

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela