logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - kako uklonitii zadnji radni list u više radnih knjiga odjednom

Kako ukloniti posljednji radni list u višestrukim radnim knjigama


6. Brisanje zadnjeg radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape

Nastavak tutorijala iz prethodne web stranice. U ovom dijelu tutorijala, četvrtom po redoslijedu prikazat ću kako možemo odjednom, ukloniti zadnji radni list iz svake radne knjige koja se nalazi u istoj mapi.

U našem slučaju (ako ste pratili tutorijal od početka) ja sam dodao privremeni pomoćni radni list 'Sheet5' koji mi je poslužio da kreiram višestruke radne knjige iz popisa koji se nalazio u stupcu 'A'. Ovaj radni list nam više nije potreban. Sada ćemo ga obrisati koristeći VBA makronaredbu ispod. Kopirajte ovu VBA makronaredbu ispod u standardni modul novo otvorene radne knjige.

Option Explicit
'published by www.ic.ims.hr
Sub LoopAllExcelFilesInFolder()
'https://stackoverflow.com
'PURPOSE: To loop through all Excel files in a user specified folder and perform a set task on them

Dim wb As Workbook
Dim myPath As String
Dim myFile As String
Dim myExtension As String
Dim FldrPicker As FileDialog

'Optimize Macro Speed
Application.ScreenUpdating = False
Application.EnableEvents = False
'Retrieve Target Folder Path From User
Set FldrPicker = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

With FldrPicker
.Title = "Select A Target Folder"
.AllowMultiSelect = False
If .Show <> -1 Then GoTo NextCode
myPath = .SelectedItems(1) & "\"
End With
'In Case of Cancel
NextCode:
myPath = myPath
If myPath = "" Then GoTo ResetSettings
'Target File Extension (must include wildcard "*")
myExtension = "*.xlsm"
'Target Path with Ending Extention
myFile = Dir(myPath & myExtension)
'Loop through each Excel file in folder
Do While myFile <> ""
'Set variable equal to opened workbook
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=myPath & myFile)
'--------------- Your action ---------------
Call DeleteLastSheet
'----------------------------------------------
'Save and Close Workbook
wb.Close SaveChanges:=True
'Get next file name
myFile = Dir
Loop
'Message Box when tasks are completed
MsgBox "Task Complete!"
ResetSettings:
'Reset Macro Optimization Settings
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Sub DeleteLastSheet()
On Error GoTo err
Application.DisplayAlerts = False
'Disable excel alerts sent while deleting a sheet
Worksheets(Worksheets.Count).Delete
'MsgBox ("Last Sheet is successfully deleted")
err:
Application.DisplayAlerts = True
'Enable excel alerts
End Sub

Nakon pokretanja VBA makronaredbe selektirajte mapu u kojoj se nalaze višestruke radne knjige. Sačekajte određeno vrijeme. Ja sam ovu VBA makronaredbu primijenio na 100 Excel datoteka i vrijeme trajanja rada Excela bilo je oko 2 minute.

Slijedeći korak bit će brisanje specifičnog 'Module1' u višestrukim radnim knjigama u istoj mapi. Ako ste pratili cijeli tutorijal od početka u ovaj 'Module1' postavio sam VBA makronaredbu kojom sam duplicirao 'template.xlsm' 100 puta.

Popis svih tema vezane za kompletan tutorijal

  1. Kreiranje Top Foldera i Sub foldera u jednom potezu
  2. Kako kopirati radnu knjigu 100 puta i stvoriti višestruke radne knjige iz popisa u 'A' stupcu
  3. Preimenovanje prvog po redoslijedu radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  4. Kako ukloniti posljednji radni list u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  5. Kako ukloniti određeni VBA modul u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  6. Kako spremiti sve radne knjige kao vrijednosti bez formula u svim pod-mapama

Kliknite za nastavak tutorijala: ------>>>>>> Slijedeći dio tutorijala

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela