logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Uklanjanje ili brisanje specifičnog VBA module u više radnih knjiga odjednom

Kako ukloniti određeni VBA modul u višestrukim radnim knjigama koje se nalaze u istoj mapi


7. Brisanje specifičnog VBA modula u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape

Nastavak tutorijala iz prethodne web stranice. U ovom dijelu tutorijala, petom po redoslijedu prikazat ću kako možemo odjednom, ukloniti VBA module iz svake radne knjige koja se nalazi u istoj mapi.

U našem slučaju (ako ste pratili tutorijal od početka) ja sam u određenom koraku organizacije insertirao Module1 i u njega postavio VBA makronaredbu koja mi je poslužila da dupliciram 'template.xlsm' workbook ili da umnožim 100 kopija dotične radne knjige.

Sada nam više ne treba taj 'Module1' a on se nalazi u svakoj Workbook unutar iste mape. dakle imam 100 Excel datoteka i u svakoj trebam obrisati Module1. Kopirajte ovaj VBA makro ispod u novo-otvorenu radnu knjigu i pokrenite ga.

Option Explicit
'published by www.ic.ims.hr
Sub loopAllSubFolderSelectStartDirectory()
'https://exceloffthegrid.com/vba-code-loop-files-folder-sub-folders/
Dim FSOLibrary As Scripting.FileSystemObject
Dim folderName As String

Application.ScreenUpdating = False

'Set the folder name to a variable
folderName = "C:\Temp\ccc\" 'defined path - change to suit

'Set the reference to the FSO Library

Set FSOLibrary = New FileSystemObject

'Another Macro must call LoopAllSubFolders Macro to start
LoopAllSubFolders FSOLibrary.GetFolder(folderName)

'Message Box when tasks are completed
MsgBox "Task Completed!"

Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub LoopAllSubFolders(FSOFolder As Scripting.Folder)

Dim FSOSubFolder As Scripting.Folder
Dim FSOFile As Scripting.File

'For each subfolder call the macro
For Each FSOSubFolder In FSOFolder.SubFolders
LoopAllSubFolders FSOSubFolder
Next

'For each file, print the name
For Each FSOFile In FSOFolder.Files
'Insert the actions to be performed on each file
Call DeleteModuleFromFolder(FSOFile)
Next

End Sub

Sub DeleteModuleFromFolder(FSOFile As Scripting.File)
'Domenic correct error
Dim VBProj As VBIDE.VBProject
Dim VBComps As VBIDE.VBComponents
Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
Dim wb As Workbook
Dim modName As String

Set wb = Workbooks.Open(FSOFile.Path)
Set VBComps = wb.VBProject.VBComponents

For Each VBComp In VBComps
Select Case VBComp.Type
Case vbext_ct_StdModule
modName = VBComp.Name
'delete specific vba module
If modName = "Module1" Then
VBComps.Remove VBComp
'Exit For 'uncomment this line if you're only searching for Module2 so that you can exit the for/next loop
End If
End Select
Next VBComp

wb.Close SaveChanges:=True

End Sub

Da bi vam ova VBA makronaredba ispravno radila potrebno je da postavite slijedeće

- Trust access to the VBA project object model (nakon završenog rada ovu opciju isključite radi vaše sigurnosti!)
- Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3
- Microsoft Scripting Runtime

Trust access to the VBA project object model

Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3

Nakon pokretanja VBA makronaredbe, sačekajte određeno vrijeme. Ja sam ovu VBA makronaredbu primijenio na 100 Excel datoteka i vrijeme trajanja je bilo oko 4 minute.

Ovim je završen još jedan korak koji je dio organizacije koju sam zamislio na početku ovog dugačkog tutorijala koji se proteže na više web stranica.

I na kraju ovog dijela tutorijala, na ovom linku možete spremiti na vaše računalo ZIP datoteku koja sadrži sve kreirane mape i pod-mape i nekoliko radnih knjiga u prvom mjesecu 2019 godine, na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

Popis svih tema vezane za kompletan tutorijal

  1. Kreiranje Top Foldera i Sub foldera u jednom potezu
  2. Kako kopirati radnu knjigu 100 puta i stvoriti višestruke radne knjige iz popisa u 'A' stupcu
  3. Preimenovanje prvog po redoslijedu radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  4. Kako ukloniti posljednji radni list u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  5. Kako ukloniti određeni VBA modul u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  6. Kako spremiti sve radne knjige kao vrijednosti bez formula u svim pod-mapama

Kliknite za nastavak tutorijala: ------>>>>>> Slijedeći dio tutorijala

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela