logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali -Kako izraditi bazu podataka za sva prometna vozila u kompaniji, Kako napraviti predložak za svako vozilo koje će biti imenovano registracijskom oznakom

Baza podataka prometnih vozila
Izrada predloška za svako vozilo


2. Izrada baze podataka za sva vozila u tvrtki (2019-sumarum.xlsx)

Nastavak tutorijala iz prethodne web stranice. U ovom dijelu tutorijala, drugom po redoslijedu prikazat ću slijedeće korake koje je potrebno poduzeti za organizaciju vođenja evidencije o prometnim vozilima u tvrtki. Zamisao je da u jednoj Excel radnoj knjizi (koja se nalazi u root mapi za određenu godinu) unesemo sve registracije vozila i njihove pripadajuće podatke.

Iz ove radne knjige povlačit ćemo sve podatke o vozilima u ostale radne knjige koje se nalaze u pod-mapama za pripadajući mjesec u godini. Također u ovoj radnoj knjizi unijet ćemo broj godine u kojoj vodimo evidenciju. Ovaj broj kasnije provlačit će se kroz sve radne knjige. Zašto sam baš tako zamislio vidjet ćete nakon proučavanja kompletnog tutorijala.

Dakle naša radna knjiga nalazi se u mapi "2019-year" (vidi prethodni tutorijal).
Ova radna knjiga imenovana je "2019-sumarum.xlsx" i sadrži radni list na kojem se nalaze svi podaci o prometnim vozilima. Naravno vi možete dodati još radnih listova i podataka po želji.

Baza podataka o prometnim vozilima u kompaniji

3. Izrada predloška za svako prometno vozilo (template.xlsm)

Dolazimo do važne radne knjige koju ćemo kasnije, koristeći VBA makronaredbu kopirati 100 puta i imenovati imenom iz popisne liste na radnom listu. Na ovaj način stvoriti ćemo 100 radnih knjiga a svaka radna knjiga imat će ime identično registracijskoj oznaci pojedinog vozila. Poslije ćemo svih 100 radnih knjiga kopirati u svaku pod-mapu za ostale mjesece u godini. Ovdje trebamo biti vrlo pažljivi, tj. dobro razmisliti koje podatke ćemo postaviti u ovu radnu knjigu. Nakon izrade i dupliranja 100 puta, nema povratka nazad, ako uočimo da smo pogriješili. Ja ću ovdje dati jednostavan primjer a vi razmislite dublje o svim potrebnim podacima. Ova radna knjiga 'template' snimljena je u XLSM formatu (jer sam koristio a i nadalje koristi VBA makronaredbe)

Moja zamisao je da kreiram radnu knjigu kao predložak u kojoj će prvi radni list Sheet1 biti preimenovan u registracijsku oznaku. (na kraju svega, imat ćemo 100 Excel datoteka koje su imenovane registracijskom oznakom a isto tako i prvi radni list biti će imenovan registracijskom oznakom. Možda se pitate, zašto sam tako zamislio. Jednostavno sam razmišljao da bi moj šef možda u nekom trenutku htio u jednoj radnoj knjizi imati sva vozila (100 Sheet Tabs) i to da svaki radni list bude sa registracijskom oznakom. E da bi to mogao odraditi unaprijed planiram moguće situacije. Isto tako u ovu radnu knjigu povlačiti ću potrebne informacije iz gore navedene radne knjige "2019-sumarum.xlsx". Mislim da je ovo dobra organizacija u slučaju da dođe do nekih promjena na određenom vozilu pa se ti podaci izmjene samo u jednoj radnoj knjizi a sve ostale radne knjige povući će izmijenjene podatke.

Koraci koje trebamo odraditi da bi uspješno kreirali predložak radne knjige koju ćemo kasnije kopirati ili duplicirati 100 puta ali sa imenima iz popisa.

 1. Organizacija podataka na prvom radnom listu 'Sheet1' koji ćemo kasnije preimenovati u registracijsku oznaku vozila.
 2. Organizacija podataka na drugom radnom listu 'Sheet2' koji možemo imenovati nazivom 'City1'
 3. Organizacija podataka na trećem radnom listu 'Sheet3' koji možemo imenovati nazivom 'City2'
 4. Četvrti radni list 'Sheet4' poslužit će nam kao pomoći na kojem ćemo izvršiti dodatnu organizaciju podataka i rezultata koji su nam potrebni za konačni izvještaj šefu. Ovaj radni list bit će imenovan nazivom 'helper'.
 5. I na kraju peti radni list 'Sheet5' bit će samo privremen i poslužiti će nam za dupliciranje radne knjige 100 puta u istoj mapi.

Dakle bazna radna knjiga (predložak za kreiranje duplikata sa popisa) mogla bi izgledati ovako kao na slici ispod.

1. Organizacija podataka na Sheet1 (ovaj prvi po redu radni list kasnije ću preimenovati u registracijsku oznaku tako da ima isto ime kao i radna knjiga, planiram sve to odraditi u jednom potezu na svim radnim knjigama preko VBA makronaredbe). Na ovom radnom listu napravio sam određenu automatizaciju i provjeru da li je naziv 'Sheet Tab' isti kao i naziv datoteke. Ako nije tada će vas Conditional Formatting upozoriti. Također u ThisWorkbook Module postavio sam VBA makronaredbu koja automatski osvježava sve podatke kada je otvorite.

ThisWorkbook Module

Private Sub Workbook_Open()
'refresh all formulas after open a WBK
ActiveWorkbook.RefreshAll
End Sub

Sheet4(helper) Module

Private Sub Worksheet_Activate()
'refresh all formulas after activate sheet
ThisWorkbook.Worksheets("helper").Range("A1:AC1000").Calculate
Range("B1").Select
End Sub

Ovako izgleda Sheet1 (registracija vozila a u ovom slučaju to je GA001AK). Podaci na radnom listu su samo za primjer u ovom tutorijalu.

Sheet1 i osnovni podaci u organizaciji

2. Organizaciju podataka na Sheet2 prepuštam vama, ovdje postavite podatke koje želite

Sheet2 i osnovni podaci

3. Organizacija podataka na Sheet3 identična je Sheet2

Sheet3 i osnovni podaci na njemu

4. Radni list 'helper' koji služi kao pomoćni radni list na kojem konsolidiramo određene podatke. Sa ovog radnog lista povlačimo podatke na prvi glavni radni list (u ovom slučaju to je GA001AK).

Helper sheet

Ovdje u tutorijalu ja neću objašnjavati koje sve formule sam koristio. To možete vidjeti nakon što spremite ZIP datoteku na vaše računalo (link pri dnu ove web stranice). Excel datoteka je XLSM format. Ako ne vjerujete nekome zbog vaše sigurnosti, pritisnite SHIFT tipku pa zatim dvoklik mišem na naziv datoteke. Ovo će spriječiti da se pokreću VBA makronaredbe. Također nemojte se iznenaditi ako vam se pojavi upozorenje zbog linkova (ipak sam ja ovo radio na mom računalu na D particiji). Jednostavno blokirajte linkove i upozorenja ako želite. Nećete moći vidjeti rezultate ali ćete moći vidjeti formule u komentarima određenih ćelija.

Na radnom listu 'helper' nalaze se formule za automatsko povlačenje broja godine (iz radne knjige '2019-sumarum.xlsx' sa početka ovog tutorijala) i automatski izračun broja mjeseca kao i automatsku provjeru, da li prvi radni list ima isti naziv kao i naziv radne knjige (A14 ćelija).

4. Kopiranje, dupliciranje ili kreiranje višestrukih radnih knjiga iz popisa u 'A' stupcu

Iznad prikazane slike i navedeni tekstovi odnose se na gotovu radnu knjigu tj. kako bi radna knjiga trebala izgledati nakon završenog rada i određeni radnji u ovoj organizaciji. Mi nastavljamo dalje na peti radni list. Na ovom radnom listu postavit ću popis svih registracijskih oznaka za sva vozila. Iz ovog popisa kreirati ću višestruke radne knjige koje će biti imenovane nazivima iz popisa u 'A' stupcu.

Ovako izgleda radni list "Sheet5" (ovaj radni list ću poslije obrisati u svim radnim knjigama u pod-mapi)

Dupliciranje predloška radne knjige 100 puta

Ovu VBA makronaredbu ispod, kopirajte u standardni Module1 radne knjige 'template.xlsm'.

Option Explicit
'this Module1 should be deleted after creating all WBKs in the list
'published by www.ic.ims.hr

Sub CreateMultipleWorkbookFromList()
'published by FOX028 ES
Dim Opseg As Range
Dim Polje As Range
Dim Odrediste As String
Dim Original As String
Dim Poslednji As String

'Optimize Macro Speed
Application.ScreenUpdating = False
Application.EnableEvents = False

Original = ActiveWorkbook.FullName
Odrediste = "C:\Temp\ccc\" 'change to suit
Set Opseg = Range("A2:A101")

For Each Polje In Opseg
'save as xlsm file format
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Odrediste & Polje.Value & ".xlsm", _
FileFormat:=52, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Poslednji = Polje.Value & ".xlsm"
Next
Workbooks.Open Original
Workbooks(Poslednji).Close

'Reset Macro Optimization Settings
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
'Message Box when tasks are completed
MsgBox "Task Completed!"
End Sub

Nakon završetka rada VBA makronaredba je kreirala višestruke radne knjige imenovane nazivima iz popisa u 'A' stupcu, to izgleda ovako prikazano ispod. Uočite da sam zadnju radnju odradio u C:\Temp\ccc\ mapi.

Kreirane višestruke radne knjige sa popisa u stupcu A

Dalje slijedi nastavak ostalih radnji a to je preimenovanje Sheet1 u naziv radne knjige i to u jednom koraku na svih 100 radnih knjiga. također slijedi brisanje Module1 u svim radnim knjigama u mapi. Ovu radnju ćeu odraditi u jednom potezu.

I na kraju ovog drugog dijela tutorijala, na ovom linku možete spremiti na vaše računalo radnu knjigu na kojoj sam radio ovaj dio tutorijala.

Popis svih tema vezane za kompletan tutorijal

 1. Kreiranje Top Foldera i Sub foldera u jednom potezu
 2. Kako kopirati radnu knjigu 100 puta i stvoriti višestruke radne knjige iz popisa u 'A' stupcu
 3. Preimenovanje prvog po redoslijedu radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 4. Kako ukloniti posljednji radni list u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 5. Kako ukloniti određeni VBA modul u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 6. Kako spremiti sve radne knjige kao vrijednosti bez formula u svim pod-mapama

Kliknite za nastavak tutorijala: ------>>>>>> Slijedeći dio tutorijala

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela