logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Brzo numeriranje redova ili ćelija u Excelu, Kako brzo numerisati redove ili polja u Excelu, Quickly numbering rows or cells in Excels; Kako numerisati ne-susjedne ćelije u Excelu

Automatsko numeriranje redova ili ćelija
pomoću formule u Excelu - Automatsko numeriranje nesusjednih redova ili ćelija


Automatska numeracija redova ili ćelija pomoću formula u Excelu

Naj-jednostavnije automatsko numeriranje redova ili ćelija u Excelu je koristeći funkciju ROW u Excelu.
Ako upišete formulu =ROW(A1) u bilo koju ćeliju i kopirate je prema dolje Excel će vratiti niz brojeva počevši od broja 1. Dakle ovo je brzo stvaranje niza rednih brojeva.
Ako upišete u bilo koju ćeliju veću od 7 formulu =ROW(A7) tada će Excel vratit broj 7 i kopiranjem prema dolje nastaviti niz brojeva uzlazno. Ako izostavite adresu ćelije u funkciji tada će Excel vratiti broj reda u kojem se nalazi formula =ROW()

Ako želite početi numeriranje sa negativnim predznakom broja npr od -10.....+10, tada u prvu ćeliju A1 upišite =ROW()-11 i kopirajte prema dolje. Sada imate numeriranje kao na brojevnoj crti koje započinje -10, -9, -8, ... 0 ... 8, 9, 10...

Excel funkcija ROW često se koristi kao zamjena za određeni argument neke druge funkcije u formuli ako dotična formula koristi broj reda kao argument. Evo nekih primjera

Na slici ispod primjetite četiri stupca u kojima je prikazano automatsko numeriranje redova nizom rednih brojeva. U ćelijama H2, I2, J2, K2 nalazi se uvjet tj. broj redova koliko ih želimo numerirati. Ovaj uvjet nije neophodan, umjesto njega u samim formulama možemo upisati dotični broj. Uočite da je numeriranje započeto u različitim redovima pa prema tome i formule su prilagođene željenom nizu rednih brojeva. Ispod slike pogledajte formule za stupce A, C, E i G.

Automatsko numerisanje niza rednih brojeva za redove ili ćelije u Excelu

Stupac A.

=IF(ROW()<=$H$2;ROW();"")

Formulu kopirajte prema dolje do željenog reda. Uočite u formuli iznad da je korištena funkcija ROW kao argument u funkciji IF a uvjet je broj u ćeliji H2. Umjesto apsolutne adrese ćelije $H$2 možemo upisati broj 10. Objašnjenje formule izgleda ovako: Ako je broj reda u kojem se nalazi ova formula manji ili jednak od broja u ćeliji H2, Excel će vratiti broj reda u kojem se nalazi ova formula, ako nije uvjet ispunjen rezultat će biti prazna ćelija.

Stupac C.

=IF(ROW(C1)<=$I$2;CONCATENATE(ROW(C1);".");"")

U stupcu C i E nalaze se dvije slične formule koje mogu vratiti redni broj niza koji sadrži točku iza broja. Tada je ova ćelija formatirana kao tekst . Primjetite u formuli iznad da je uz pomoć funkcije CONCATENATE dodana točka iza broja. Ova formula nalazi se u ćeliji C6 ali počinje niz rednih brojeva od 1 jer je korištena funkcija ROW(C1) u prvom argumentu logičke IF funkcije. Ista ROW(C1) funkcija je korištena kao argument funkcije Concatenate a koja je opet drugi argument IF funkcije. Ako želite više znati o umetanju Excel funkcije unutar druge Excel funkcije pogledajte tutorijal na dotičnom linku.

Zbog korištenja funkcije ROW(C1) prilikom kopiranja prema dolje Excel vraća niz rednih brojeva od 1 uzlaznim povećanjem brojeva bez obzira što smo prvu formulu upisali u ćeliju C6.

Stupac E.

=IF(ROW()<=$J$2;CONCATENATE(ROW();".");"")

Ako pogledate formulu u stupcu C tada će vam biti jasno zašto ova formula u stupcu E može biti upisana samo u ćeliju koja se nalazi u retku broj 1. Dakle ovdje unutar funkcije ROW() nemamo definiran argument tj. adresu ćelije. Ako želite izbjeći točku iza broja tada jednostavno uklonite funkciju Concatenate i ostavite samo ROW pa bi formula izgledala ovako kako slijedi: =IF(ROW()<=$J$2;ROW();"")

Stupac F.

U ćeliji G9 upisan je prvi redni broj numeriranja

U ćeliji G10 upisana je formula koja je kopirana prema dolje

=IF(G9<$K$2;G9+1;"")
Ovu formulu neću posebno objašnjavati jer smatram da vam je razumljiva a ako nije pogledajte argumente Excel funkcije IF.

Automatsko numeriranje ne-susjednih redova ili ćelija u Excelu

Ako imate potrebu numerirati redove ili ćelije koje nisu susjedne tada možete iskoristiti ovaj primjer kao smjernicu za rješavanje vašeg problema.

Stupac A.

U ćeliji A2 nalazi se formula =IF(TRIM(B2)<>"";COUNTA($B$1:B2)-1&".";"") koju je potrebno kopirati prema dolje do željenog reda. Ova formula izvršit će automatsko numeriranje nizom kontinuiranih rednih brojeva svih ne-susjednih redova ili nesusjednih ćelija koje sadrže nekakav podatak. Naravno ako želite izbjeći točku iza broja tada uklonite ovaj dio iz formule &"."

Stupac D.

U ćeliji D2 nalazi se formula =COUNTA(E$2:E2) koju je potrebno kopirati prema dolje do željenog reda. Nakon kopiranja formule potrebno je obrisati višak koji se nalazi u ćelijama D4, D11, D12 itd. a u ćelije za svaku grupu upisati potreban podatak. Ovdje je uvjet popunjena ćelija u stupcu E. Da ne bi bilo zbunjujuće za vas, tekst 'Company 1, 2 i 3' se nalaze u ćelijama stupca D ali su spojene sa ćelijama u stupcu E što ne utječe na popunjenost stupca E.

Numeriranje nesusjednih redova ili ćelija u Excelu

Ako želite naučiti brzo kopirati formule na više stotina ili tisuća redova tada
pogledajte tutorijal Brzo kopiranje formula u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela