logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Kako spremiti višestruke radne knjige bez formula

Bekap svih radnih knjiga u pod mapama i spremanje podataka kao vrijednosti bez formula


9. Prođi petlju kroz sve podmape i spremi sve radne knjige bez formula

Nastavak tutorijala iz prethodne web stranice. U ovom dijelu tutorijala, zadnjem po redu nalazi se primjer VBA makronaredbe pomoću koje možemo arhivirati sve radne knjige u pod-mapama u jednom koraku.

VBA makronaredba ispod radi slijedeće

 • Prolazi petlju kroz sve mape i pod-mape
 • Otvara svaku radnu knjigu
 • Prolazi kroz sve radne listove (select all data/copy/paste special/as values)
 • Zatvara i sprema radnu knjigu
 • Prelazi na slijedeću radnu knjigu
 • Nakon završenog spremanja svih datoteka prikazuje poruku 'Task Completed'

Da bi vam VBA makro radila ispravno, u VBE postavite na 'enable' Tools -> Reference -> Microsoft Scripting Runtime

Microsoft Scripting Runtime

Također želim napomenuti da sa prilikom ove radnje arhiviranja imao isključenu stavku "Ask to update automatic links"

Ask to update automatic links

Spremi sve radne knjige kao vrijednosti bez formula u svim pod-mapama

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u novo otvorenu Excel Workbook u standard Module1, izmijenite putanju i pokrenite je

Option Explicit
Sub LoopThroughAllSubfolders()
'https://answers.microsoft.com/
'www.cpearson.com & HansV MVP
'published by www.ic.ims.hr

Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
Dim FF As Scripting.Folder

Set FSO = New Scripting.FileSystemObject
Set FF = FSO.GetFolder("D:\The records of road vehicles\Top Folder") 'defined path - change to suit
DoOneFolder FF

'Message Box when tasks are completed
MsgBox "Task Completed!"
End Sub
Sub DoOneFolder(FF As Scripting.Folder)
Dim F As Scripting.File
Dim SubF As Scripting.Folder
Dim WB As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim pwd As String

'Optimize Macro Speed
Application.ScreenUpdating = False
Application.EnableEvents = False

For Each F In FF.Files
If UCase(F.Name) Like "*.XLS*" Then 'open Excel files only
Set WB = Workbooks.Open(F.Path)
'Application.AskToUpdateLinks = False 'This prevented the Update Links message box from appearing when the file is opened
'Call 'your another VBA macro or Insert the actions to be performed in folder on each file
'''''''''''''''''''''''

'pwd = "123" 'option set password
For Each ws In Worksheets
'ws.Unprotect Password:=pwd 'option if password exist, unlock sheet
ws.UsedRange = ws.UsedRange.Value 'Save as Values
'ws.Protect Password:=pwd, UserInterfaceOnly:=True 'option if you want lock sheet
ws.EnableOutlining = True
Next ws
'''''''''''''''''''''''

WB.Close SaveChanges:=True
Debug.Print F.Name
End If
Next F

For Each SubF In FF.SubFolders
DoOneFolder SubF
Next SubF

'Reset Macro Optimization Settings
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Nakon pokretanja VBA makronaredbe, sačekajte određeno vrijeme. Ja sam ovu VBA makronaredbu primijenio na 1201 Excel datoteku i vrijeme trajanja spremanja bilo je oko 56 minuta. Top folder imao je veličinu oko 48 MB a nakon arhiviranja bez formula imao je veličinu oko 36 MB.

Ovim je završen bekap svih radnih knjiga u svim pod-mapama u definiranoj 'Top mapi'. I na kraju ovog tutorijala koji se sastoji iz više dijelova (web stranica) želim napomenuti, ovo je jednostavan na brzinu zamišljen i odrađen primjer organizacije rada sa određenim ciljem. Naravno da se ovo može bolje i profesionalnije organizirati ali Excel nije baza podataka (za to služi Acces i druge programske aplikacije).
Ovo je na razini prosječnog korisnika Excela koji si može poboljšati organizaciju rada u nekakvoj tematici i okviru njegovog posla. Ovdje su ključni elementi, mjesec u godini, sumarum u top folderu, a nedostaje sumarum datoteka u svakom pojedinačnom mjesecu (koju ja nisam ovdje uključio). Ako se pitate zašto sam to ovako zamislio, razlog je taj što vaš šef jednog dana može tražiti neka izvješća po mjesecima ili godinama i slično. Ipak, svatko ima vlastiti stil rada i organizacije. Naravno sve još zavisi o potrebnim rezultatima koje se nalaze u osnovnoj template radnoj knjizi (sa početka kompletnog tutorijala) i kakve formule tamo morate postaviti. Ako ima puno podataka, puno redaka, puno Array formula itd... to sve može otežati rad i usporiti Excel.

Popis svih tema vezane za kompletan tutorijal

 1. Kreiranje Top Foldera i Sub foldera u jednom potezu
 2. Kako kopirati radnu knjigu 100 puta i stvoriti višestruke radne knjige iz popisa u 'A' stupcu
 3. Preimenovanje prvog po redoslijedu radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 4. Kako ukloniti posljednji radni list u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 5. Kako ukloniti određeni VBA modul u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 6. Kako spremiti sve radne knjige kao vrijednosti bez formula u svim pod-mapama

Nadam se da će nekome pomoći ovaj kompletan tutorijal. Ako ima grešaka, ja se izvinjavam jer nisam imao dovoljno vremena za detaljan pregled.

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela