logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Primjer Aggregate funkcije u Excelu, Aggregate Excel function, Excel funkcija Aggregate

AGGREGATE funkcija u Excelu


Excel funkcija AGGREGATE

Iz Excelove kuhinje dolazi nam nova funkcija AGGREGATE. Ova funkcija pojavila se još u Excelu 2010 pa tako je možemo koristiti i u Excelu 2013. U ovom tutorijalu pokušati ću prikazati osnove Excel funkcije Aggregate. Aggregate funkcija nedostupna je u starijim verzijama Excela pa je ne možete koristiti jer će vratiti error #NAME?.

Aggregate funkcija u principu prvenstveno kao rezultat vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka. Funkcijom AGGREGATE moguće je primijeniti različite funkcije zbrajanja s mogućnošću ignoriranja skrivenih redova i vrijednosti grešaka. Također, Excel Aggregate funkcija može se koristiti u poboljšanju Conditional Formatting ograničenja. U slučaju kada koristite Conditional Formatting (CF)a za određeni range a u rasponu podataka imate error (poput #REF!, #DIV/0!, #NAME?) tada koristeći ovu Excel funkciju AGGREGATE, možete ignorirati greške (errors). Poznato je da Excel funkcija SUBTOTAL ignorira skrivene redove, ipak Excle funkcija Aggregate je naprednija za korištenje.

Aggregate funkcija ima dvije verzije (oblika/formata) sintakse tj. formula

SINTAX REFERENCE

=AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

SINTAX ARRAY

=AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

 1. function_num (Prvi argument je broj. Ovaj broj je obavezan i on može biti od 1 do 19. Zavisi koju funkciju želite koristiti. Slično kao kod funkcije Subtotal a izdvaja cjelobrojne vrijednosti. Za više detalja pogledajte tablicu 1. ispod)
 2. options ( Drugi argument je broj. Ovaj broj je obavezan i on može biti od 0 do 7. Ako izostavite ovaj broj funkcija će po defaultu koristiti broj 0 (nula). Ovaj broj određuje koje vrijednosti će funkcija ignorirati u zadatom rasponu ćelija. Popis pogledajte u tablici 2. ispod)
 3. ref1, (Treći argument je broj. Ovaj broj je obavezan u Syntax Reference formuli a vezan je za višestruke brojevne argumente za koje izračunavate ukupnu vrijednost)
 4. [ref2] (Četvrti argument je broj. Ovaj broj nije obavezan. Ovaj broj može biti od 2 do 253)
 5. array (U Syntax Array formuli ovaj treći argument je obavezan. Ovaj ARRAY argument odnosi se na raspon ćelija kada upotrebljavate Array formulu)
 6. [k] (četvrti argument u Syntax Array formuli nije obavezan. Pažnja! Ako ipak koristite ovaj argument tada pogledajte u tablici 3. ispod koje funkcije su obavezne uz ovaj argument)

Tablica 1

function_num

function_num
Function
Syntax Form
1
AVERAGE Reference
2
COUNT Reference
3
COUNTA Reference
4
MAX Reference
5
MIN Reference
6
PRODUCT Reference
7
STDEV.S Reference
8
STDEV.P Reference
9
SUM Reference
10
VAR.S Reference
11
VAR.P Reference
12
MEDIAN Reference
13
MODE.SNGL Reference
14
LARGE LARGE(Array;k)
15
SMALL SMALL(Array;k)
16
PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC(Array;k)
17
QUARTILE.INC QUARTILE.INC(Array;Quart)
18
PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC(Array;k)
19
QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC(Array;Quart)

Tablica 2

options

Argument
Značenje
0
Zanemari ugniježđenu SUBTOTAL i AGGREGATE funkciju (ako je argument izostavljen)
1
Ignoriraj skrivene redove, ugniježđenu SUBTOTAL i AGGREGATE funkciju
2
Ignoriraj greške (errors), ugniježđenu SUBTOTAL i AGGREGATE funkciju
3
Ignoriraj skrivene redove, greške i ugniježđene SUBTOTAL i AGGREGATE funkcije
4
Nemoj ništa ignorirati ili zanemariti
5
Ignoriraj skrivene redove
6
Ignoriraj greške (errors)
7
Ignoriraj skrivene redove i greške (errors)

Tablica 3

function_num
Function
Syntax Form
14
LARGE LARGE(Array;k)
15
SMALL SMALL(Array;k)
16
PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC(Array;k)
17
QUARTILE.INC QUARTILE.INC(Array;Quart)
18
PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC(Array;k)
19
QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC(Array;Quart)

Primjer Aggregate funkcije u Excelu

Uzmimo za primjer ovu formulu u odnosu na drugu formulu

=AGGREGATE(4;6;A1:A11)

Formula vraća najveću vrijednost u rasponu podataka što je u ovom slučaju A1:A11.

 1. Prvi argument je broj 4 a iz Tablice 1. uočavamo da je to zamjena za funkciju MAX. Kada bi koristili formulu =MAX(A1:A11) rezultat bi bila greška.
 2. Drugi argument je broj 6 a iz Tablice 2. uočavamo da taj broj znači da formula ignorira greške u rasponu podataka.
 3. Treći argument je raspon podataka.

Sada uzmimo za primjer ovu drugu formulu koja je slična prethodnoj formuli ali ima jedan argument više

=AGGREGATE(4;6;A1:A11;2)

 1. Prvi argument je broj 4 a iz Tablice 1. uočavamo da je to zamjena za funkciju MAX. Kada bi koristili formulu =MAX(A1:A11) rezultat bi bila greška.
 2. Drugi argument je broj 6 a iz Tablice 2. uočavamo da taj broj znači da formula ignorira greške u rasponu podataka.
 3. Treći argument je raspon podataka.
 4. Četvrti argument je broj 2. To znači da tražimo drugu najveću vrijednost. Za treću najveću vrijednost ovaj broj bi bio 3, itd.

Aggregate funkcija u Excelu

Dakle, ako imate namjeru koristiti ovu Excel AGGREGATE funkciju, trebate se bazirati na vrijednosti (brojevima) u iznad prikazanim tablicama. Pogledajte primjer AGGREGATE funkcije na slici ispod. Također pogledajte još jedan tutorijal u kojem je upotrijebljena AGGREGATE funkcija. Kako prikazati zadnji datum za određenu grupu šifru ili ID brojeva.

AGGREGATE funkcija u Excelu primjer i prikaz argumenata

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela