logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kreiranje padajuće liste u Excelu 2013

17a. Kreiranje padajućeg izbornika sa popisa na radnom listu u Excelu - II dio


U ovom tutorijalu pokazati ću kako kreirati ili izraditi padajuću listu ako se podaci nalaze na istom ili na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi. Kako se kreira jednostavna padajuća lista pogledajte prethodni tutorijal na navedenom linku.

Kreiranje padajućeg izbornika ako su podaci ili popis na istom radnom listu

U koliko imate potrebu kreirati ili izraditi padajući izbornik a popisna lista sa podacima se nalazi na istom radnom listu ali u drugom stupcu tada uradite prema uputama kako slijedi. Pokrenite naredbu 'Data Validation' na 'Data' alatnoj traci. Na dijalog okviru (dijaloškom prozoru) postavite 'Allow: List' pa zatim kliknite na button za selektiranje raspona podataka (4). Selektirajte mišem sve podatke koji se nalaze u stupcu a želite ih imati na popisu u padajućem izborniku. Nakon odabiranja podataka sa popisa ponovno kliknite mišem na button za selektiranje da se vratite u dijaloški okvir pa završite sa klikom mišem na OK button.

Kreiranje padajućeg izbornika sa popisa u Excel tablici

Selektirajte ćeliju u kojoj ste postavili padajući izbornik i otvorite ga klikom mišem na button trokutića. Uočite da su se pojavili svi podaci koje ste prethodno selektirali prilikom izrade popisa. Uočite (vidi sliku iznad) da je raspon podataka identičan rasponu ćelija koje ste prethodno selektirali mišem kao i to da su prva i zadnja ćelija određene apsolutnom adresom.

Izgled padajuće liste sa popisa koji se nalazi u drugom stupcu na istom radnom listu u Excelu

Kreiranje padajućeg izbornika ako je popis na drugom radnom listu u Excel radnoj knjizi

U slučajevima kada vam se popis podataka nalazi na drugom radnom listu a želite ga iskoristiti za padajući izbornik tada je poželjno imenovati podatke sa popisa tj. imenovati raspon ćelija. Imenovani raspon ćelija na drugom radnom listu omogućava nam da ga koristimo nadalje u bilo kojem radnom listu dotične radne knjige a da ne moramo razmišljati o rasponu ćelija. Jednostavnije nam je raditi sa definiranim imenom nekog raspona ćelija.

Popis podataka za padajući izbornik na drugom radnom listu u Excel radnoj knjizi

Nakon što sam definirao naziv raspona ćelija na Sheet4, vratio sam se na Sheet3 i postavio padajuću listu preko Data Validation dijaloškog prozora, u polje 'Source:' upisao sam formulu =continents tj. ime koje sam definirao za dotični raspon ćelija.

Imenovanje podataka i popisa na drugom radnom listu za padajuću listu u Excelu

U slučaju da ja nisam definirao ime raspona ćelija već da sam ja samo selektirao raspon ćelija tada bi u polju 'Source:' formula izgledala ovako: =Sheet3!$A$1:$A$6

Na prethodnoj stranici pogledajte kako kreirati 'Error Alert' i 'Input Message' u ćeliji na kojoj želimo koristiti padajući izbornik.

  Back  

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela