IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo - sadržaj
1 Uvod u IE8
2 Instalacija IE 8
3 Radni prozor IE8
4 Podešavanje IE8
5 Welcome postavke
6 ALATI (Tools)
7 Navigacija u IE8
8 Sigurnost u IE8
9 Ispis web stranice
10 Snimanje stranice
11 Prečaci u IE8
12 Tricks & Tips u IE8
 
AutoCad tutoriali

-
 

Adsense sponzorIE8 - INTERNET EXPLORER 8 za početnike samouke i neznalice - shortcut ili prečice u IE8

IE8 - PREČICE u Internet Exploreru 8

Search This Web Site

Adsense sponzor


Svi prečaci u Internet Exploreru 8
 

 
Tipkovni prečaci u programu Internet Explorer 8 koriste se za brzo izvršavanje velikog broja različitih zadataka ili za rad bez miša.
 
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pregled i istraživanje web-stranica.
 
Da biste Pritisnite
prikazali zaslonsku pomoć F1
prebacivali se s prikaza na cijelom zaslonu na običan prikaz prozora preglednika F11
pomicali se naprijed kroz stavke na web-stranici, adresnoj traci ili traci favorita TAB
pomicali se natrag kroz stavke na web-stranici, adresnoj traci ili traci favorita SHIFT+TAB
pokrenuli navigaciju kursorom F7
otišli na početnu stranicu ALT+HOME
otišli na sljedeću stranicu ALT+strelicu desno
vratili se na prethodnu stranicu ALT+STRELICU LIJEVO ili BACKSPACE
prikazali izbornik prečaca za neku vezu SHIFT+F10
pomicali se naprijed kroz okvire i elemente web-preglednika (radi samo ako je kartično pregledavanje onemogućeno) CTRL+TAB ili F6
pomicali se natrag između okvira (radi samo ako je kartično pregledavanje onemogućeno) CTRL+SHIFT+TAB
pomicali se prema početku dokumenta STRELICU GORE
pomicali se prema kraju dokumenta STRELICU DOLJE
pomicali se prema početku dokumenta većim koracima PAGE UP
pomicali se prema kraju dokumenta većim koracima PAGE DOWN
pomaknuli se na početak dokumenta HOME
pomaknuli se na kraj dokumenta END
potražili nešto na toj stranici CTRL+F
osvježili trenutnu web-stranicu F5
osvježili trenutnu web-stranicu čak i ako su vremenska oznaka za web-verziju i lokalno pohranjena verzija iste CTRL+F5
zaustavili preuzimanje stranice ESC
otvorili novo web-mjesto ili web-stranicu CTRL+O
otvorili novi prozor CTRL+N
otvorili novi prozor za pregledavanje weba InPrivate CTRL+ALT+P
duplicirali karticu (otvorili trenutno otvorenu karticu u novoj kartici) CTRL+K
zatvorili trenutni prozor (ako ste otvorili samo jednu karticu) CTRL+W
spremili trenutnu stranicu CTRL+S
ispisali trenutnu stranicu ili aktivni okvir CTRL+P
aktivirali odabranu vezu ENTER
otvorili popis favorita CTRL+I
otvorili povijest CTRL+H
otvorili sažetke sadržaja CTRL+J
otvorili izbornik stranice ALT+P
otvorili izbornik Alati ALT+T
otvorili izbornik Pomoć ALT+H
 
RAD SA KARTICAMA (tabs)  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste pri radu s karticama.
Da biste Pritisnite
otvorili veze na novoj kartici u pozadini CTRL+klik
otvorili veze na novoj kartici u prednjem planu CTRL+SHIFT+klik
otvorili novu karticu u prednjem planu CTRL+T
prebacivali se s jedne kartice na drugu CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB
zatvorili trenutnu karticu (ili trenutni prozor ako je kartično pregledavanje onemogućeno) CTRL+W
otvorili novu karticu u prednjem planu s adresne trake ALT+ENTER
prebacili se na karticu s određenim brojem CTRL+n (n je broj između 1 i 8)
prebacili se na zadnju karticu CTRL+9
zatvorili druge kartice CTRL+ALT+F4
uključivali/isključivali brzopristupne kartice (prikaz minijatura) CTRL+Q
 
UVEĆANJE I SMANJENJE POGLEDA NA STRANICU (ZOOM)  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za zumiranje.  
Da biste Pritisnite
povećali zum (+ 10%) CTRL+ ZNAK PLUS
smanjili zum (- 10%) CTRL+ ZNAK MINUS
zumirali na 100% CTRL+0
 
PRETRAŽIVANJE NA WEB STRANICI  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pretraživanje.  
Da biste Pritisnite
otišli u okvir za pretraživanje CTRL+E
otvorili upit za pretraživanje na novoj kartici ALT+ENTER
otvorili izbornik tražilica CTRL+STRELICU DOLJE
 
PRETPREGLED (Print Preview)  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pretpregled i ispis web-stranica.
Da biste Pritisnite
postavili mogućnosti ispisa i ispisali stranicu ALT+P
promijenili papir, zaglavlja i podnožja, orijentaciju i margine za ovu stranicu ALT+U
prikazali prvu stranicu koja će se ispisati ALT+HOME
prikazali prethodnu stranicu koja će se ispisati ALT+STRELICU LIJEVO
unijeli broj stranice koju želite prikazati ALT+A
prikazali sljedeću stranicu koja će se ispisati ALT+STRELICU DESNO
prikazali zadnju stranicu koja će se ispisati ALT+END
odredili kako želite ispisati okvire (mogućnost je dostupna samo ako ispisujete web-stranicu na kojoj se koriste okviri) ALT+F
zatvorili pretpregled ispisa ALT+C
 
KORIŠTENJE ADRESNE TRAKE (address bar)  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste na adresnoj traci.
Da biste Pritisnite
odabrali tekst na adresnoj traci ALT+D
prikazali popis adresa koje ste unijeli F4
na alatnoj traci pomaknuli pokazivač lijevo do sljedećeg logičnog prijeloma u adresi (točke ili kose crte) CTRL+STRELICU LIJEVO
na alatnoj traci pomaknuli pokazivač desno do sljedećeg logičnog prijeloma u adresi (točke ili kose crte) CTRL+STRELICU DESNO
dodali "www." na početak i ".com" na kraj teksta unesenog u adresnu traku CTRL+ENTER
pomicali se unaprijed kroz popis rješenja koja nudi značajka samodovršetka STRELICU GORE
pomicali se unatrag kroz popis rješenja koja nudi značajka samodovršetka STRELICU DOLJE
 
OTVARANJE IZBORNIKA ALATNE TRAKE ZA IE8  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za otvaranje izbornika alatne trake i naredbene trake programa Internet Explorer.
Da biste Pritisnite
otvorili izbornik Polazno ALT+M
otvorili izbornik Ispis ALT+R
otvorili izbornik RSS ALT+J
otvorili izbornik Alati ALT+O
otvorili izbornik Sigurnost ALT+S
otvorili izbornik Pomoć ALT+L
 
SAŽECI SADRŽAJA, POVIJEST I FAVORITI  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste u radu sa sažecima sadržaja, poviješću i favoritima.
Da biste Pritisnite
dodali trenutnu stranicu na popis favorita (ili se pretplatili na sažetak sadržaja kada se nalazite u pretpregledu sažetaka sadržaja) CTRL+D
izbrisali povijest pregledavanja CTRL+SHIFT+DEL
otvorili prozor za pregledavanje weba InPrivate CTRL+SHIFT+P
otvorili dijaloški okvir Organiziranje favorita CTRL+B
pomaknuli odabranu stavku više na popisu favorita u dijaloškom okviru Organiziranje favorita ALT+STRELICU GORE
pomaknuli odabranu stavku niže na popisu favorita u dijaloškom okviru Organiziranje favorita ALT+STRELICU DOLJE
otvorili centar za favorite i prikazali favorite ALT+C
otvorili centar za favorite i prikazali povijest CTRL+H
otvorili centar za favorite i prikazali sažetke sadržaja CTRL+J
otvorili i usidrili centar za favorite i prikazali sažetke sadržaja CTRL+SHIFT+J
otvorili izbornik Dodaj u favorite (ili Pretplati se na sažetke sadržaja kada se nalazite u pretpregledu sažetaka sadržaja) ALT+Z
otvorili izbornik Favoriti putem trake s izbornicima ALT+A
prikazali sve sažetke sadržaja (kada se nalazite u prikazu sažetaka sadržaja) ALT+I
označili sažetak kao pročitan (kada se nalazite u prikazu sažetaka sadržaja) ALT+M
postavili pokazivač u okvir za pretraživanje u prikazu sažetaka sadržaja ALT+S
 
UREĐIVANJE (edit)  
U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za uređivanje web-stranica.
Da biste Pritisnite
uklonili odabrane stavke i kopirali ih u međuspremnik CTRL+X
kopirali odabrane stavke u međuspremnik CTRL+C
umetnuli sadržaj međuspremnika na odabrano mjesto CTRL+V
odabrali sve stavke na trenutnoj web-stranici CTRL+A
otvorili alate za razvojne inženjere za Internet Explorer F12

Adsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr