IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo Visual basic
1 Visual Basic 6.0 UVOD
2 Varijable i konstante
3 Prihvat i ispis podataka
4 Nizovi podataka
5 Upis i čitanje iz datoteke
6 Slučajni brojevi
7 Logička provjera
8 Pretvaranje i izdvajanje podataka
9 Programske petlje
10 Potprogrami i funkcije
11 Grafika u VB
12 Multimedija u VB
13 Razni primjeri
   
.17
.
AutoCad tutoriali

-

.
.

Adsense sponzorVB - Visual Basic za početnike i neznalice - VBA for dummies

VB - VISUAL BASIC 6.0
PROGRAMSKE PETLJE

Search This Web Site

Adsense sponzor


OBJAŠNJENJE


Programske petlje su strukture koje "vrte u krug" neki dio programskog koda, sve dok se ne ispuni zadani uvjet. Najpoznatija programska petlja je FOR ... NEXT ali postoje i druge, kao što su DO ... LOOP i WHILE ... WEND.

  

FOR ... NEXT petlja


Struktura FOR ... NEXT petlje:

FOR x = n1 TO n2 [STEP n]
         [... iskazi ... ]
NEXT x

FOR

 početak petlje

x

 proizvoljan naziv varijable

n1

 početna vrijednost varijable

n2

 maksimalna vrijednost var.

STEP n

 korak rasta varijable

NEXT

 kraj petlje (povratak na FOR)

* Varijabla x se prolaskom kroz petlju automatski povećava za 1 ako nije naveden korak (STEP).
* Ako je naveden korak (STEP) varijabla x se prolaskom kroz petlju povećava za vrijednost n.
* NEXT vraća izvršenje na početak petlje (FOR), sve dok x ne dosegne maksimalnu vrijednost (n2).

Primjer ispisa rastućeg niza brojeva od 1 do 5:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
FOR i = 1 TO 5
         msg = msg & "
, " & i
NEXT i
MsgBox msg

Rezultat u MsgBoxu: 1, 2, 3, 4, 5
'početak petlje i definiranje varijable i
'prihvat vrijednosti i u varijablu msg
'kraj petlje (ide na FOR sve dok je i <= 5)
'ispis rezultata

Primjer ispisa svakog drugog broja od 1 do 10:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
FOR i = 1 TO 10 STEP 2
         msg = msg & "
, " & i
NEXT i
MsgBox msg

Rezultati u MsgBoxu: 1, 3, 5, 7, 9
'početak petlje i defin.varijable i i koraka
'prihvat vrijednosti i u varijablu msg
'kraj petlje (ide na FOR sve dok je i <= 10)
'ispis rezultata

Primjer ispisa opadajućeg niza brojeva od 10 do 5:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
FOR i = 10 TO 5 STEP -1
         msg = msg & "
, " & i
NEXT i
MsgBox msg

Rezultati u MsgBoxu: 10, 9, 8, 7, 6, 5
'početak petlje i defin.varijable i i koraka
'prihvat vrijednosti i u varijablu msg
'kraj petlje (ide na FOR sve dok je i >= 5)
'ispis rezultata

'korak opadajućeg niza je uvijek negativan!
   

DO ... LOOP petlja


Dok je FOR...NEXT petlja pogodna za analizu brojčanih podataka, DO...LOOP petljom možete analizirati bilo koju vrstu podataka.

Primjer ispisa rastućeg niza brojeva od 1 do 4:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
x = 1
DO WHILE x <
5
         msg = msg & "
, " & x
         
x = x + 1
LOOP
MsgBox msg

Rezultati u MsgBoxu: 1 2 3 4

'definiranje varijable x za uvjet petlje
'početak petlje i postavka uvjeta
'prihvat vrijednosti x u varijablu msg
'ručno povećanje vrijednosti vrijable x
'kraj petlje (ide na DO sve dok je x < 5)
'ispis rezultata

Primjer provjere upisane šifre:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
REM provjera upisane šifre
sifra$ = "
abcd"
DO
     s$ = InputBox("
Upiši šifru:")
LOOP WHILE s$ <> sifra$
MsgBox
"Šifra ispravna, idemo dalje..."
'komentar
'definiranje željene šifre u varijabli sifra$
'početak petlje
'prihvat šifre od korisnika u varijablu s$
'kraj petlje i provjera ispravnosti šifre
'(ako je šifra ispravna program nastavlja
'ispod LOOP a ako nije vraća se na DO
)

Adsense sponzorAdsense sponzor  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr