IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo Visual basic
1 Visual Basic 6.0 UVOD
2 Varijable i konstante
3 Prihvat i ispis podataka
4 Nizovi podataka
5 Upis i čitanje iz datoteke
6 Slučajni brojevi
7 Logička provjera
8 Pretvaranje i izdvajanje podataka
9 Programske petlje
10 Potprogrami i funkcije
11 Grafika u VB
12 Multimedija u VB
13 Razni primjeri
   
.17
.
AutoCad tutoriali

-

.
.

Adsense sponzorVB - Visual Basic za početnike i neznalice - VBA for dummies

VB - VISUAL BASIC 6.0
PRETVARANJE I IZDVAJANJE PODATAKA

Search This Web Site

Adsense sponzor


OBJAŠNJENJE


U programiranju često imamo potrebu pretvaranja i izdvajanja podataka. Visual Basic 6 za to ima nekoliko ugrađenih funkcija koje su ovdje opisane.

  

PRETVARANJE PODATAKA


FUNKCIJA

OBJAŠNJENJE

PRIMJER

REZULTAT

UCase$()

pretvara sva slova u VELIKA

MsgBox UCase$("Ana")

"ANA"

LCase$()

pretvara sva slova u mala

MsgBox LCase$("Ana")

"ana"

STR$()

pretvara broj u znakovni izraz *

MsgBox STR$(100)

"100"

VAL()

pretvara znakovni izraz u broj **

MsgBox VAL("100")
MsgBox VAL("12abc")
MsgBox VAL("abc12")

100
12
0

INT()

daje cijeli dio decimalnog broja

MsgBox INT(4.15)
MsgBox INT(4.99)

4
4

CINT()

zaokružuje decimalni broj
na najbliži cijeli broj

MsgBox CINT(4.50)
MsgBox CINT(4.51)

4
5

ABS()

daje apsolutnu vrijednost broja
(bez negativnog predznaka)

MsgBox ABS(-111.11)
MsgBox ABS(+222.22)

111.11
222.22

SQR()

daje kvadratni korijen broja

MsgBox SQR(9)
MsgBox SQR(25)

3
5

   * Kada broj pretvorimo u znakovni izraz, s njim više ne možemo obavljati računske operacije
** Kada neki znakovni izraz pretvorimo u broj, s njim možemo obavljati računske operacije.

Primjer pretvaranja upisanog imena u velika slova, bez obzira kako ga je korisnik upisao:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
REM pretvaranje u velika slova
a$ = InputBox("
Upiši svoje ime:")
a$ = UCase$(a$)
MsgBox
"Tvoje ime je " & a$
'komentar
'prihvat imena u varijablu a$
'pretvaranje imena u velika slova
'ispiši poruku "Tvoje ime je ..."

Primjer programa za izračun kvadratnog korijena funkcijom SQR(),
dok funkcijom VAL() osiguravamo da varijabla x uvijek sadrži broj:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
REM izračun kvadratnog korijena
x = VAL(InputBox("
Upiši neki broj:"))
k = SQR(x)
MsgBox
"Kvadratni korijen je " & k
'komentar
'prihvat broja u varijablu x
'izračun kvadratnog korijena od x
'ispiši kvadratni korijen
   

IZDVAJANJE PODATAKA


FUNKCIJA

OBJAŠNJENJE

PRIMJER

REZULTAT

MID$()

izdvaja bilo koji dio stringa
- prvi broj je pozicija prvog znaka
- drugi broj govori koliko znakova

MsgBox MID$("Anamarija",4,6)

"marija"

INSTR()

traži izraz unutar stringa i vraća
poziciju prvog nađenog slova
ili 0 ako izraz nije pronađen

MsgBox INSTR("Mislav","lav")
MsgBox INSTR("Mislav","zec")

4
0

LEN()

vraća broj znakova u stringu

MsgBox LEN("Anamarija")

9

LEFT$()

izdvaja željeni broj znakova
s lijeve strane stringa

MsgBox LEFT$("Anamarija",3")

"Ana"

RIGHT$()

izdvaja željeni broj znakova
s desne strane stringa

MsgBox RIGHT$("Anamarija",6")

"marija"

LTRIM$()

uklanja sva prazna mjesta
(razmake) s lijeve strane stringa

MsgBox LTRIM$("      Ana")

"Ana"

RTRIM$()

uklanja sva prazna mjesta
(razmake) s desne strane stringa

MsgBox RTRIM$("Ana      ")

"Ana"

SPACE$()

umeće željeni broj praznih mjesta

For i = 1 To 3
   a$ = a$ & Space$(i) & "X" & vbCrLf
Next i
MsgBox a$

  X
    X
      X

Primjer programa za analizu upisane riječi:

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
REM analiza upisane riječi
a$ = InputBox("
Upiši neku riječ:")
ps$ = MID$(a$, 1, 1)
zs$ = MID$(a$, LEN(a$), 1)
us = LEN(a$)
MsgBox
"Prvo slovo je:" & ps$
MsgBox
"Zadnje slovo je:" & zs$
MsgBox
"Ukupno slova:" & us
'komentar
'prihvat riječi u varijablu a$
'izdvajanje prvog slova iz a$
'izdvajanje zadnjeg slova iz a$
'utvrđivanje ukupnog broja slova u a$
'ispis prvog slova
'ispis zadnjeg slova
'ispis ukupnog broja slova

Adsense sponzorAdsense sponzor  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr