IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo Visual basic
1 Visual Basic 6.0 UVOD
2 Varijable i konstante
3 Prihvat i ispis podataka
4 Nizovi podataka
5 Upis i čitanje iz datoteke
6 Slučajni brojevi
7 Logička provjera
8 Pretvaranje i izdvajanje podataka
9 Programske petlje
10 Potprogrami i funkcije
11 Grafika u VB
12 Multimedija u VB
13 Razni primjeri
   
.17
.
AutoCad tutoriali

-

.
.

Adsense sponzorVB - Visual Basic za početnike i neznalice - VBA for dummies

VB - VISUAL BASIC 6.0
NIZOVI PODATAKA

Search This Web Site

Adsense sponzor


JEDNODIMENZIONALNI NIZ


Zbog jednostavnosti, zamislimo popis od tri učenika koji izgleda kao na slici desno. Nazovimo ga nizom.

Za takav niz kažemo da ima tri stavke (Ivan, Maja i Ante) i ima jednu dimenziju (jer ima jednu kolonu).

 

1. kolona

1. stavka

Ivan

Maja

Ante

2. stavka

3. stavka


Evo kako definiramo i popunjavamo jednodimenzionalni niz:

DIM x(3) As String

 

'definiranje broja stavki niza (x je proizvoljan naziv niza)

x(1) = "Ivan"

 

'zatim niz popunjavamo podacima (imenima)

x(2) = "Maja"

'a brojevima 1, 2 i 3 definiramo poziciju upisa...

x(3) = "Ante"

 


A ovako možemo ispisati sadržaj jednodimenzionalnog niza (primjer ispisa je u MsgBoxu ali može se primijeniti i na TextBox ili drugi objekt):

PROGRAMSKI KOD

REZULTAT


MsgBox x(1)
& vbCrLf & x(2) & vbCrLf & x(3)

' vbCrLf je naredba za novi red
' znak & predstavlja veznik naredbi

... ili pomoću programske petlje, gdje prvo sastavljamo sadržaj poruke pa je onda ispisujemo (primjer ispisa je u MsgBoxu ali može se primijeniti i na TextBox ili drugi objekt):

PROGRAMSKI KOD

REZULTAT


FOR i = 1 TO 3
    varPoruka = varPoruka
& x(i) & vbCrLf
NEXT i
MsgBox varPoruka

  

VIŠEDIMENZIONALNI NIZ


Zamislimo sada popis od tri učenika u kojem osim imena imamo i neku ocjenu, kao na slici desno.

Za takav niz kažemo da ima tri stavke (Ivan-4, Maja-5 i Ante-3) i ima dvije dimenzije (dvije kolone: imena i ocjene).

 

1. kolona

2. kolona

1. stavka

Ivan

4

Maja

5

Ante

3

2. stavka

3. stavka


Evo kako definiramo i popunjavamo višedimenzionalni niz:

DIM x(3,2) As String

 

'definiranje broja stavki niza (3) i broj kolona niza (2)

x(1,1) = "Ivan"

 

 

x(1,2) = "4"

'zatim niz popunjavamo podacima (imenima i ocjenama)

x(2,1) = "Maja"

'a brojevima definiramo poziciju upisa unutar niza,

x(2,2) = "5"

'tako što prvi broj predstavlja redni broj stavke

x(3,1) = "Ante"

'a drugi broj predstavlja redni broj kolone...

x(3,2) = "5"

 


A ovako možemo ispisati sadržaj višedimenzionalnog niza (primjer ispisa je u MsgBoxu ali može se primijeniti i na TextBox ili neki drugi objekt):

PROGRAMSKI KOD

REZULTAT

MsgBox x(1,1) & vbTab & x(1,2) & vbCrLf _
             & x(2,1) & vbTab & x(2,2) & vbCrLf _
             & x(3,1) & vbTab & x(3,2)

' vbTab je naredba za vodoravni razmak
' vbCrLf je naredba za novi red
' znak & predstavlja veznik naredbi
' znak _ na kraju retka je veznik linija
' (koristimo ga zbog preglednosti koda)

... ili pomoću programske petlje, gdje prvo sastavljamo sadržaj poruke pa je onda ispisujemo (primjer ispisa je u MsgBoxu ali može se primijeniti i na TextBox ili neki drugi objekt):

PROGRAMSKI KOD

REZULTAT


FOR i = 1 TO 3
    varPoruka = varPoruka
& x(i,1) & vbTab & x(i,2) & vbCrLf
NEXT i
MsgBox varPoruka

Adsense sponzorAdsense sponzor  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr