IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo Visual basic
1 Visual Basic 6.0 UVOD
2 Varijable i konstante
3 Prihvat i ispis podataka
4 Nizovi podataka
5 Upis i čitanje iz datoteke
6 Slučajni brojevi
7 Logička provjera
8 Pretvaranje i izdvajanje podataka
9 Programske petlje
10 Potprogrami i funkcije
11 Grafika u VB
12 Multimedija u VB
13 Razni primjeri
   
.17
.
AutoCad tutoriali

-

.
.

Adsense sponzorVB - Visual Basic za početnike i neznalice - VBA for dummies

VB - VISUAL BASIC 6.0
PRIHVAT, OBRADA i ISPIS PODATAKA

Search This Web Site

Adsense sponzor


OBJAŠNJENJE


Od korisnika programa često moramo zatražiti neke podatke koje naš program treba obraditi. Zato moramo imati mogućnost prihvata podataka - za što nam služe ovdje opisani objekti.

  

PRIMJER PRIHVATA POMOĆU InputBoxa


InputBox nije objekt koji postavljamo na formu već je to dijalog koji pozivamo ovako (za primjer kao na slici desno):

odgovor = InputBox("Upiši ime:", "Prihvat imena")

U gornjem slučaju varijabla odgovor će sadržavati ono što korisnik upiše u polje InputBoxa ili prazan string ako klikne na Cancel ili ne upiše ništa.


Dobiveni odgovor možemo ispisati ovako:

MsgBox "Upisano ime: " & odgovor

što će rezultirati dijalogom kao na slici desno.

  

PRIMJER PRIHVATA POMOĆU TextBoxa


TextBox je objekt koji postavljamo na formu (vidi sliku desno). Podatak upisan u njega prihvaćamo iz njegovog svojstva Text na slijedeći način:

odgovor = Text1.Text


Dobiveni odgovor možemo ispisati ovako:

MsgBox "Upisano ime: " & odgovor

što će rezultirati dijalogom kao na slici desno.

  

PRIMJER PRIHVATA POMOĆU ListBoxa


ListBox je objekt koji postavljamo na formu (vidi sliku desno) i njegovo svojstvo List možemo popuniti željenim podacima koji će služiti kao neki izbor ili popis. Stavku koju je korisnik izabrao u tom popisu prihvaćamo iz njegovog svojstva Text na slijedeći način:

odgovor = List1.Text


Dobiveni odgovor možemo ispisati ovako:

MsgBox "Izabran učenik: " & odgovor

što će rezultirati dijalogom kao na slici desno.

  

PRIMJER PRIHVATA POMOĆU CheckBoxa


CheckBox je objekt koji postavljamo na formu (vidi sliku desno). Uglavnom se koriste u grupama i moguće je označiti više njih a postavljamo im ova svojstva:
- Caption - naziv koji će stajati uz checkbox
- Value - default (0-neoznačen/1-označen).

CheckBoxove koje je korisnik označio prihvaćamo tako što provjeravamo svojstvo Value svakog CheckBoxa i ako je Value=1 to znači da je taj CheckBox označen.

Evo primjera:

Dim odgovor As String
If Check1.Value = 1 Then odgovor = odgovor & vbCrLf & "Hrvatski"
If Check2.Value = 1 Then odgovor = odgovor & vbCrLf & "Matematika"
If Check3.Value = 1 Then odgovor = odgovor & vbCrLf & "Fizika"
If Check4.Value = 1 Then odgovor = odgovor & vbCrLf & "Kemija"
If Check5.Value = 1 Then odgovor = odgovor & vbCrLf & "Informatika"


Dobiveni odgovor možemo ispisati ovako:

MsgBox "Izabrani predmeti:" & odgovor

što će rezultirati dijalogom kao na slici desno.

  

PRIMJER PRIHVATA POMOĆU OptionButtona


OptionButton je objekt koji postavljamo na formu (vidi sliku desno). Uglavnom se koriste u grupama i moguće je označiti samo jedan od njih a postavljamo im ova svojstva:
- Caption - naziv koji će stajati uz optionbutton
- Value - default (False-neoznačen/True-označen).

OptionButton koji je korisnik označio prihvaćamo tako što provjeravamo svojstvo Value svakog OptionButtona i ako je Value=True to znači da je taj OptionButton označen. Evo primjera:

If Option1.Value = True Then
     odgovor = "Muški"
ElseIf Option2.Value = True Then
     odgovor = "Ženski"
Else
     odgovor = "Nije izabrano!"
End If

 

Adsense sponzor

Dobiveni odgovor možemo ispisati ovako:

MsgBox "Izabrani spol:" & odgovor

što će rezultirati dijalogom kao na slici desno.

  

OSTALI PRIMJERI PRIKAZA PODATAKA


U svim gornjim primjerima odgovor smo prihvaćali u varijablu i prikazivali ga pomoću MsgBox dijaloga. Međutim, odgovor je moguće upisati i u druge objekte, npr:

OBJEKT PRIMJER UPISA

REZULTAT

Forma Form1.Print "probni tekst 1"
Form1.Print
"probni tekst 2"

TextBox podatak = "Probni tekst"
Text1.Text = podatak

Labela podatak = "Probni tekst"
Label1.Caption = podatak

ListBox List1.AddItem "Prva stavka"
List1.AddItem "Druga stavka"
List1.AddItem "Treća stavka"

Tijekom rada programa moguće je mijenjati i svojstva CheckBoxova i OptionButtona tako što za označavanje ili skidanje oznake mijenjamo njihovo svojstvo Value, dok za promjenu teksta koji dolazi uz njih mijenjamo njihovo svojstvo Caption. Evo primjera:

OBJEKT PRIMJER IZMJENE SVOJSTVA PRIKAZ
CheckBox Check1.Value = 0: Check1.Caption = "Sport"
Check2.Value = 1: Check2.Caption = "Glazba"

OptionButton Option1.Value = False: Option1.Caption = "Muški"
Option2.Value = True: Option2.Caption = "Ženski"
Adsense sponzor  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr