IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo Visual basic
1 Visual Basic 6.0 UVOD
2 Varijable i konstante
3 Prihvat i ispis podataka
4 Nizovi podataka
5 Upis i čitanje iz datoteke
6 Slučajni brojevi
7 Logička provjera
8 Pretvaranje i izdvajanje podataka
9 Programske petlje
10 Potprogrami i funkcije
11 Grafika u VB
12 Multimedija u VB
13 Razni primjeri
   
.17
.
AutoCad tutoriali

-

.
.

Adsense sponzorVB - Visual Basic za početnike i neznalice - VBA for dummies

VB - VISUAL BASIC 6.0
VARIJABLE I KONSTANTE

Search This Web Site

Adsense sponzor


UKRATKO O VARIJABLAMA


U programiranju često koristimo varijable. Varijabla predstavlja neku promjenjivu vrijednost i njima dodjeljujemo razne vrijednosti i podatke.
One mogu biti brojčane ili tekstualne.

Da bi lakše shvatili pojam varijable, u tablici desno prikazana je uporedba korištenja varijabli u matematici i u programiranju.

Kako vidite, brojčane varijable koristimo na isti način kao i u matematici, dok u programiranju postoje još i tekstualne varijable - koje mogu sadržavati tekst!

Tekstualne varijable možemo samo spajati i to koristeći znak &. Dakle, nad njima ne možemo obavljati računske operacije čak ni onda kada sadrže brojeve, osim ako ih određenim funkcijama pretvorimo u prave brojeve!


U MATEMATICI

U PROGRAMIRANJU

brojčane

tekstualne

x = 7
y = 5
z = x + y

x = 7
y = 5
z = x + y

a = "dobar"
b = "dan"
c = a & " " & b

Rezultat: z=12 Rezultat: z=12 c="dobar dan"

x, y, z, a, b i c su proizvoljni NAZIVI varijabli.
Znak & služi za spajanje tekstualnih podataka.
  

BROJČANE VARIJABLE

MATEMATIČKE OPERACIJE


Postoji više vrsta brojčanih podataka,
ovisno o vrsti i veličini broja s kojim se radi:

VRSTA
Simbol
Obuhvaća
Veličina

INTEGER

%

cijeli brojevi -32.768
do +32.767

LONG

&

cijeli brojevi -2.147.483.648
do +2,147,483,647

SINGLE

!

decimalni brojevi jednostruka (4-byte) preciznost pomičnog zareza

DOUBLE

#

decimalni brojevi dvostruka (8-byte) preciznost pomičnog zareza

Različite vrste postoje zato što su računanja s cijelim brojevima brža i takvi tipovi varijabli zauzimaju manje memorije od ostalih tipova podataka.

Varijable koje će uvijek sadržavati cijele brojeve definirajte kao INTEGER ili LONG a koje će sadržavati decimalne brojeve definirajte kao SINGLE ili DOUBLE.

Definiramo ih tako što im na kraju imena stavimo odgovarajući znak: %, &, ! ili # (vidi primjere desno)
ili pomoću iskaza:

DIM broj1 As Integer
DIM broj2 As Long
DIM broj3 As Single
DIM broj4 As Double


MATEMATIČKI OPERATORI
:

Simbol

ZNAČENJE

/

dijeljenje

*

množenje

+

zbrajanje

-

oduzimanje

\

dijeljenje
(vraća Integer)

^

potenciranje
(npr: 5 ^ 3 = 125)

Mod

ostatak dijeljenja
(npr: 10 Mod 3 = 1)


PRIORITET RAČUNANJA:
Primjer: A% = 6
B% = 12
MsgBox A% + B% / 2
Rezultat: 12 (jer prvo ide dijeljenje!)

KORIŠTENJE ZAGRADA:
Primjer: A! = 5.5
B! = 12.5
MsgBox (A! + B!) / 2
Rezultat: 9 (jer prvo računa u zagradama!)
  

TEKSTUALNE VARIJABLE


Tekstualne varijable mogu sadržavati neki tekst.
Definiramo ih tako što na kraju imena stavimo znak $
(vidi primjer desno) ili pomoću iskaza:

DIM ime As String

Njih možemo samo spajati i to koristeći znak &.
Dakle, nad njima ne možemo obavljati računske operacije čak ni onda kada sadrže brojeve, osim ako ih određenim funkcijama ne pretvorimo u prave brojeve!

PRIMJER SPAJANJA TEKSTUALNIH VARIJABLI:
Primjer: ime$ = "Ana"
prez$ = "
Anić"
naziv$ = ime$ & " "
& prez$
MsgBox naziv$
Rezultat: Ana Anić
  

KONSTANTE


Za konstante vrijedi sve što smo rekli za varijable.

Jednako se imenuju, definiraju i pridružuju vrijednosti.

No, konstante, za razliku od varijabli, predstavljaju nepromjenjivu vrijednost.


Na primjer, ako u programu definiramo konstantu:

PI = 3.1415926535897932

onda njezinu vrijednost više nećemo mijenjati.
Dakle, njezina vrijednost ostaje stalno ista.

 
Adsense sponzor  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr