IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo Visual basic
1 Visual Basic 6.0 UVOD
2 Varijable i konstante
3 Prihvat i ispis podataka
4 Nizovi podataka
5 Upis i čitanje iz datoteke
6 Slučajni brojevi
7 Logička provjera
8 Pretvaranje i izdvajanje podataka
9 Programske petlje
10 Potprogrami i funkcije
11 Grafika u VB
12 Multimedija u VB
13 Razni primjeri
   
.17
.
AutoCad tutoriali

-

.
.

Adsense sponzorVB - Visual Basic za početnike i neznalice - VBA for dummies

VB - VISUAL BASIC 6.0
GRAFIKA U VISUAL BASICU

Search This Web Site

Adsense sponzor


OBJAŠNJENJE


Jednostavnije grafičke i geometrijske oblike možete crtati pomoću objekata LINE i SHAPE.

Ako na formu želite staviti unaprijed pripremljeni crtež ili fotografiju, koristite objekt IMAGE.

Ovi objekti su po defaultu uključeni u alatnu traku i izgledaju kao na donjoj slici. Na formu ih uključujete tako da prvo kliknete na objektu i zatim ga razvučete na formi.

  

LINE - crtanje linija


Objekt LINE služi za crtanje različitih linija a neka od važnijih svojstava su mu prikazana na slikama:

   

SHAPE - crtanje geometrijskih oblika


Objekt SHAPE služi za crtanje osnovnih geometrijskih likova.

Vrstu geometrijskog lika izabirete pomoću svojstva Shape (vidi sliku desno).

Stil okvira (BorderStyle) može biti jedan od navedenih na slici dolje:

  

IMAGE - učitavanje gotovih slika i crteža


Objek IMAGE koristite ako na formu želite postaviti unaprijed pripremljeni crtež ili fotografiju.

Željeni crtež ili fotografiju izabirete preko svojstva Picture (vidi sliku desno).

Ako želite da se učitana slika prilagodi veličini okvira, svojstvo Stretch stavite na True.

   

ANIMACIJA OBJEKATA


Za animaciju bilo kojeg objekta koristite svojstva TOP (udaljenost od vrha forme) i LEFT (udaljenost od lijeve strane forme), tako da kroz programsku petlju mijenjate njihove vrijednosti.

Primjer animacije slike.

Na formu stavite objekte kao na slici:
- CommandButton1 (za pokretanje animacije)
- Image1 (preko svojstva Picture učitajte neku sliku a svojstvo Stretch stavite na True)

 

PROGRAMSKI KOD OBJAŠNJENJE
Private Sub Command1_Click()
     pauza =
10000
     staraPozicija = Image1.Left
     For i = staraPozicija To
1 Step -1
          Image1.Left = i
          For p =
1 To pauza: Next p
     Next i
     For i =
1 To staraPozicija Step 1
          Image1.Left = i
          For p =
1 To pauza: Next p
     Next i
End Sub

'dužina pauze (primitivno rješenje!)
'podatak o udaljenosti slike od lijevog ruba
'petlja za smanjivanje udaljenosti
'... slika je svaki puta bliže lijevom rubu
'... petlja koja se samo odvrti, za pauzu

'petlja za vraćanje slike a početnu poziciju
'... slika je svaki puta dalje od lijevog ruba
'... petlja koja se samo odvrti, za pauzu

Adsense sponzorAdsense sponzor  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr