IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

1

Osnove VBA

1.1 Sadržaj
1.2 Uvod u VBA
1.3 Izvođenje Macro-a
1.4 Reference
1.5 VBE - prozor
1.6 Snimanje Macro-a
1.7 Primjeri Macro koda
2

Procedure

3

Kontrola toka programa

3.2 Petlje
3.3

Niz, String, Function

4 Rad sa modulima
5

Events - Događaji

6

Svojstva - Properties

7

Metode

8

Svojstva i metode

9

Objekti - Objects

   
 

RAZNO

  Razni primjeri VBA u Excelu
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBA MACRO kod u Excelu - VBA i Makronaredbe u Excelu - VBA za početnike - Hijerarhija i Reference VBA

Hijerarhija i Reference VBA
(neke definicije u VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Collections, Objects, Methods, Properties, Events, Modules, and Procedures  in VBA - Excel

Ovdje na početku tutorijala dat ću neke osnovne naznake kako je organiziran VBA u Excelu i link na većinu VBA primjera pojedine Reference u VBA

Odmah da podsjetim, jer sam rekao da neću prevoditi neke riječi i pojmove ali evo za one koji nisu pogledali Uvod.

Workbooks => Radne knjige (radna bilježnica, sveska)
Workbook => Radna knjiga (radna bilježnica, sveska)
Worksheets => Radni listovi
Worksheet => Radni list
Sheet => List (Sheet1, Sheet2 ili List1, List2 ...)
Range => Raspon ćelija (opseg)
Chart => Mapa

Makronaredbe u Excelu se koriste za automatizaciju često ponavljanih zadataka (radnji) ili pak ne mora biti tako, može i za jedan jedini zadatak koji je potrebno odraditi u nekom dijelu naših proračuna u Excel tablici. Makronaredbu možete snimiti a možete je i napisati i umetnuti u Code Window u VBE (Visual Basic Editor).

VBA radi sa objektima same aplikacije (Application). Na primjer, objekti kod Excel-a mogu biti radna bilježnica ili radna knjiga (workbook), radni list (worksheet), opseg (range), mapa (chart) itd.

Klase objekta su hijerarhijski uređene. To znači da objekti mogu služiti kao kontejneri za druge objekte. Na primjer, Excel je objekt Application i on sadrži druge objekte, kao što su Workbook ili CommandBar. Objekt Workbook sadrži objekte Worksheet i Chart. Objekt Worksheet sadrži objekte Range, PivotTable itd. Okvire u bojama shvatite kao "kontejner"

 

Hijerarhija u VBA za Excel

Hijerarhija Objects u VBA za Excel

Neke definicije u VBA

Adsense sponzorVBA početnici obično usvoje neke pojmove i definicije koje nauče u početku. O vama ovisi što ćete vi usvojiti od materijala na ovoj web stranici o VBA (vodite računa da je ovaj web tutorijal namijenjen početnicima). Ja ću ovdje iznijeti neke definicije u VBA (Visal Basic Application) za Excel. Eventualne nejasnoće potražite na internet mreži ili u profesionalno napisanim knjigama za VBA-Excel

- Code:
VBA upute (naredbene linije) koje se pojavljuju u Modulu kada snimamo Makronaredbu. Naravno, Macro kod također možete unijeti ručno u VBE prozoru (Code Window).

- Controls (Kontrole):
Objekti na UserForm (ili radni list) kojima možete manipulirati. Primjeri uključuju Buttone, Check Box i List Box.

- Procedura (Postupak):
Drugo ime za izvršavanje makronaredbe. VBA procedura može SUB procedura ili Function procedura.

- Subprocedura (Postupak):
Jedna od dvije vrste Visual Basic makronaredbi koje možete kreirati, druga je Function (funkcija).

- Function (Funkcija):
Jedna od dvije vrste VBA makronaredbe koje možete kreirati. (Druga je Subprocedura). Funkcija vraća jednu vrijednost (value). VBA funkcije možete koristiti u drugim VBA Makronaredbama ili u Worksheets.

- Macro (Makro):
je skup VBA naredbi koje se izvode automatski.

- Method (Metoda): akcija koja se izvršava u objektu. Na primjer, primjenom Clear Method, Range objekt briše sadržaj i oblikovanje ćelija.

- Module (Modul):
kontejner za VBA kod.

- Object (Objekt): Element kojim vi manipulirate sa VBA. npr: uključuje range, grafikone, crtanje objekata, itd.

- Property:
Određeni aspekt objekta. Na primjer, Range objekt ima svojstva (properties), kao što su visina, stil i ime.

- UserForm (korisnički formular):
Kontejner koji sadrži kontrole za prilagođeni Dijalog Box i sadrži VBA kod za manipulaciju Controls (kontrolama).

- VBA: Visual Basic for Applications.
Macro programski jezik koji je dostupan u programu Excel kao kao i u drugim aplikacijama u sustavu Microsoft Office.

- VBE: Visual Basic Editor.
Radni prozor (odvojen od Excel Workbook) koju koristite za kreiranje VBA makronaredbi i UserForms.
Ako želite pogledati koje sve reference i elemente sadrži pojedina referenca posjetite slijedeće linkove

Collections Objects, Methods Properties, Events


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr