IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

9 Objekti - Objects
9.1 VBA objekti u Excelu
9.2 Referenciranje objekata
9.3 Dodjela objekta varijabli
9.4 Aktivni objekti
9.5 Range objekti
9.6 Rad sa objektima i kolekcijama
9.7 With-End With konstrukcija
9.8 For Each-Next petlja
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Objekti, Objects, kolekcije, collections

VBA objekti u Excelu 

Search This Web Site

Adsense sponzor


Rad s objektima i kolekcijama (collections) - VBA u Excelu

 

Pri radu sa VBA, dosta vremena ćemo provesti radeći sa objektima i kolekcijama (collections). Većina objekata ima veliki broj svojstava (properties)  i metoda (methods), i vrlo često se nad jednim objektom izvršava veliki broj akcija (promjena vrijednosti svojstva i pozivanje metoda).

Ovo može značajno povećati obim koda kada se radi sa dugim imenima.

VBA pruža mogućnost elegantnog i efikasnog rada sa objektima i kolekcijama pomoću With-End With konstrukcije i For Each-Next petlje.

- With-End With konstrukcija

- For Each-Next petlja

 

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

 

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr