IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

9 Objekti - Objects
9.1 VBA objekti u Excelu
9.2 Referenciranje objekata
9.3 Dodjela objekta varijabli
9.4 Aktivni objekti
9.5 Range objekti
9.6 Rad sa objektima i kolekcijama
9.7 With-End With konstrukcija
9.8 For Each-Next petlja
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Objekti, Objects

VBA objekti u Excelu 

Search This Web Site

Adsense sponzor


Aktivni Objekti - VBA u Excelu

Pri radu se Excel-om, samo jedna radna sveska može biti trenutno aktivna. Slično, kod aktivne radne knjige, samo jedan radni list može biti trenutno aktivan i samo jedna ćelija je aktivna ćelija, čak i kada se radi sa opsegom koji obuhvata više ćelija. Uzimajući ovo u obzir, VBA nam dopušta da aktivnim objektima pristupamo na jednostavniji način.

Aktivnim objektima pristupamo preko osobina objekta Application. Na primjer, objekt Application ima osobinu ActiveCell koja vraća referencu na aktivnu ćeliju. Tako, na primjer, ako želimo da u aktivnu ćeliju upišemo broj 32.1, dovoljno je napisati

ActiveCell.Value = 32.1

Namjerno je izostavljen objekt Application jer se podrazumijeva. Važno je znati da se prethodna naredba neće izvršiti ukoliko aktivni list nije radni list, već mapa.

Ukoliko je selektiran raspon unutar radnog lista, aktivna ćelija će biti jedna ćelija tog raspona.

Objekt Application ima osobinu Selection koja vraća referencu na selektirani objekt, bila to jedna ćelija, raspon ćelija, mapni objekt, text box ili oblik.

Pored svojstava (properties) ActiveCell i Selection, korisna svojstva objekta Application su ActiveChart (aktivna mapa ili mapni objekt na radnom listu), ActiveWindow (aktivni prozor), ActiveWorkbook (aktivna radna knjiga), RangeSelection (selektirane ćelije na
radnom listu), ThisWorkbook (radna knjiga koja sadrži proceduru koja se trenutno izvršava).

Pogodnost rada sa ovim osobinama je da nema potrebe znati aktivnu ćeliju, radni list ili radnu knjigu. Ovo dalje omogućava pisanje VBA koda koji nije vezan ni za jednu posebnu radnu knjigu, radni list ili raspon. ActiveCell, kao i Font, može predstavljati i svojstvo i objekt. Točnije, objekt Window ima svojstvo ActiveCell, a već smo vidjeli da ActiveCell predstavlja Range objekt.

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr