IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

9 Objekti - Objects
9.1 VBA objekti u Excelu
9.2 Referenciranje objekata
9.3 Dodjela objekta varijabli
9.4 Aktivni objekti
9.5 Range objekti
9.6 Rad sa objektima i kolekcijama
9.7 With-End With konstrukcija
9.8 For Each-Next petlja
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Objekti, Objects

VBA objekti u Excelu 

Search This Web Site

Adsense sponzor


Dodjela objekta varijabli (promjenjivoj) - VBA u Excelu

Kao što smo već rekli, u VBA postoji i Object tip varijabli. U promjenjivu varijablu ovog tipa može smjestiti bilo koji Excel-ov objekt. Dodjela vrijednosti Object varijabli vrši se naredbom Set, u zapisu:

Set ImeVarijable = Object

Na primjer, ukoliko želimo da dodijelimo radni list Sheet1 aktivne radne knjige varijabli List, potrebno je uraditi slijedeće:

Dim List As Object
Set List = ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1")

U nastavku koda se ovaj radni list jednostavno može referencirati sa List.
Radi bržeg izvršavanja, potrebno je koristiti objekte odgovarajućeg tipa u procedurama.
Na primjer, u prethodnom primjeru, umjesto generičkog tipa Object, za deklariranje varijable List se mogao koristiti tip Worksheet, tj.

Dim List As Worksheet

U cilju daljeg poboljšanja performansi koda, objektne varijable se mogu de-alocirati, tj. memorija zauzeta njima se može osloboditi (kada više nisu potrebne) upisivanjem vrijednosti Nothing u te varijable. U prethodnom primjeru bi to bilo:

Set List = Nothing

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr