IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
8

Svojstva i metode

8.1 objekta Application
8.2 objekta Workbook i kolekcije Workbooks
8.3 objekta Worksheet i kolekcije Workssheets
8.4 objekta Range
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Svojstva i Metode u VBA, Workbook, collection Workbooks, Properties and Methods in VBA

Svojstva i Metode u VBA u Excelu
(
Properties and Methods in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Svojstva i Metode objekta Worksheet i kolekcije Worksheets u VBA za Excel

U tablicama ispod prikazane su neke od korištenijih osobina i metoda objekta Worksheet i kolekcije Worksheets. Za spisak ostalih svojstava i metoda pogledajte Help.

neka od svojstava objekta Worksheet i kolekcije Worksheets

Svojstvo Opis
Objekt Worksheet
Name  Vraća ili mijenja ime radnog lista.
StandardHeight  Vraća standardnu visinu svih ćelija u dotičnoj radnoj knjizi.
StandardWidth  Vraća standardnu dužinu svih kolona u dotičnoj radnoj knjizi.
Visible  Određuje da li se dati radni list može vidjeti (True) ili ne (False).
Rows  Vraća objekt Range koji predstavlja specificiranu vrstu datog radnog lista.
Na primjer, naredbom Worksheets(1).Rows(5).Delete brišemo peti red u prvom radnom listu otvorene radne knjige.
Columns  Vraća objekt Range koji predstavlja specificirani stupac dotičnog radnog lista.
Na primjer, naredbom Worksheets(1).Columns(1).Font.Italic = True  postavlja se Italic stil slova u prvom stupcu prve radne knjige.
Cells  Vraća Range objekt specificiran argumentima svojstva Cells.
Kolekcija Worksheets 
Count  Vraća broj radnih listova u aktivnoj radnoj knjizi.

neka od metoda objekta Worksheet i kolekcije Worksheets

Metoda  Opis 
Objekt Worksheet 
Activate  Aktiviranje specificiranog radnog lista. Taj list postaje ActiveSheet.
Select  Selektiranje specificiranog radnog lista.
Calculate  Kalkulacija specificiranog radnog lista.
Copy  Kopiranje specificiranog radnog lista.
Sintaksa metode je: Copy(Before, After). Before predstavlja radni list ispred kojeg smještamo kopirani list, dok After predstavlja radni list iza kojeg smještamo kopirani list. Ne mogu se istovremeno specificirati oba argumenta. Ako se oba argumenta izostave, Excel otvara novu radnu knjigu za kopirani list.
Na primjer, naredbom Worksheets("Sheet1").Copy Before:=Worksheets("Sheet3")kopiramo Sheet1 ispred lista Sheet3.
Move  Pomak specificiranog radnog lista.
Sintaksa metode je: Move(Before, After). Before predstavlja radni list ispred kojeg smještamo pomjereni list, dok After predstavlja radni list iza kojeg smještamo pomjereni list. Ne mogu se istovremeno specificirati oba argumenta. Ako se oba argumenta izostave, Excel otvara novu radnu knjigu za pomjereni list.
Na primjer, naredbom Worksheets("Sheet1").Move After:=Worksheets("Sheet3")pomjeramo Sheet1 iza lista Sheet3.
Delete  Brisanje specificiranog radnog lista.
Protect  Zaštita specificiranog radnog lista. Pojednostavljena sintaksa ove metode je:
Protect(Password) gdje Password predstavlja lozinku kojom se štiti radni list.
Unprotect  Uklanjanje zaštite sa radnog lista.
Sintaksa je: Unprotect(Password) gde Password predstavlja lozinku koju smo postavili metodom Protect.
Kolekcija Worksheets 
Add  Dodavanje novih radnih listova u dotičnu radnu knjigu.
Sintaksa metode je: Add(Before, After, Count, Type). Before predstavlja radni list ispred kojeg smještamo kopirani list, dok After predstavlja radni list iza kojeg smještamo kopirani list. Ne mogu se istovremeno specificirati oba argumenta. Ako se oba argumenta izostave, novi radni list se dodaje ispred aktivne radne sveske. Count je broj listova koji se dodaje i ukoliko se izostavi, podrazumijevano se dodaje jedan list. Type predstavlja tip radnog lista i podrazumijevano je xlWorksheet.
Na primjer, naredbom Worksheets.Add After:=Worksheets("Sheet1"), Count:=2se dodaju dva radna ispred lista Sheet1.

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr