IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
8

Svojstva i metode

8.1 objekta Application
8.2 objekta Workbook i kolekcije Workbooks
8.3 objekta Worksheet i kolekcije Workssheets
8.4 objekta Range
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Svojstva i Metode u VBA, Workbook, collection Workbooks, Properties and Methods in VBA

Svojstva i Metode u VBA u Excelu
(
Properties and Methods in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Svojstva i Metode objekta Workbook i kolekcije Workbooks u VBA za Excel

Osobine i metode objekta Workbook i kolekcije Workbooks, u tablicama ispod prikazane su neke od korištenih svojstava i metoda objekta Workbook (koji u hijerarhiji dolazi odmah ispod objekta Application) i kolekcije Workbooks. Za spisak ostalih svojstava i metoda najlakše je proučiti Help.

neka od svojstava objekta Workbook i kolekcije Workbooks

Svojstvo Opis 
Objekt Workbook 
FullName  Vraća ime radne knjige, uključujući i put do nje.
Name  Vraća ime radne knjige.
Path  Vraća put do radne knjige. Kod novih, nesnimljenih radnih sveski, osobina Path je prazan string ("").
Saved  Vraća podatak o tome da li je bilo promjena u radnoj svesci od trenutka posljednjeg snimanja. Ukoliko promjena nije bilo, Saved vraća False.
Kolekcija Workbooks 
Count  Vraća broj trenutno otvorenih radnih sveski.

neke od metoda objekta Workbook i kolekcije Workbooks

Metoda Opis
Objekt Workbook
Activate  Aktiviranje specificirane radne knjige. Ta knjiga postaje ActiveWorkbook.
Close  Zatvaranje radne knjige. Ova metoda ima (pojednostavljenu) sintaksu:
Close(SaveChanges, FileName) gdje SaveChanges specificira želimo li da snimimo promjene (True) ili ne (False), dok FileName predstavlja ime pod kojim želimo da snimimo izmijenjeni file. File će biti snimljen samo ako je bilo promjena u file i SaveChanges ima vrijednost True.
PrintOut  Printanje specificirane radne knjige. Pogledati Help radi više informacija.
PrintPreview  PrintPreview prikaz radne knjige.
Protect  Zaštita radne knjige. Za više informacija pogledati sekciju Argumenti kod metoda i procedura.
Unprotect  Uklanjanje zaštite sa radne knjige.
Sintaksa je: Unprotect(Password) gde Password predstavlja lozinku koju smo postavili metodom Protect.
Save  Snimanje radne knjige. Ukoliko je u pitanju nova radna knjiga, koristiti metodu SaveAs
SaveAs  Snimanje specificirane radne knjige pod drugim imenom. Ova metoda ima (pojednostavljenu) sintaksu:
SaveAs(FileName) gdje FileName predstavlja puno ime datoteke (file), uključujući i put do nje. 
Kolekcija Workbooks
Add Kreiranje nove radne knjige.
Sintaksa je: Add(Template) gdje je Template opcionalni argument koji predstavlja šablonu na osnovu kojeg se formira nova radna knjiga. To može biti string koji specificira neki Excel-ov fajl koji može poslužiti kao šablona, a može biti i konstanta koja definira šablona. Ukoliko se Template izostavi, kreira se radna knjiga sa brojem radnih listova definiranih osobinom SheetsInNewWorkbook objekta Application.
Open Otvaranje postojeće radne knjige. Pojednostavljena sintaksa ove metode je:
Open(FileName) gde je FileName string koji predstavlja puno ime fajla, uključujući i put. Ukoliko se fajl nalazi u tekućem folderu (određenog svojstvom DefaultFilePath objekta Application), dovoljno ja navesti samo ime fajla, na primjer: Workbooks.Open "IvanC.xls" 

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr