IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
8

Svojstva i metode

8.1 objekta Application
8.2 objekta Workbook i kolekcije Workbooks
8.3 objekta Worksheet i kolekcije Workssheets
8.4 objekta Range
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Svojstva i Metode u VBA, Properties and Methods in VBA

Svojstva i Metode u VBA u Excelu
(
Properties and Methods in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Svojstva i Metode objekta Application u VBA za Excel

U tablicama ispod prikazane su neke od korištenih osobina i metoda objekta Application, koji kako je već rečeno sadrži sam Excel. Za spisak ostalih osobina i metoda najlakše je koristiti Help.

neka svojstva objekta Application

Svojstvo  Opis 
StandardFont  Vraća ili mijenja standardni Excel-ov font. Pri promijeni fonta koristiti slijedeću sintaksu:
Application.StandardFont = "Courier New" 
StandardFontSize  Vraća ili mijenja veličinu standardnog Excel-ovog fonta.
Na primjer: Application.StandardFontSize = 14
SheetsInNewWorkbook  Vraća ili mijenja broj radnih listova u novoj radnoj svesci.
DefaultFilePath  Vraća ili mijenja početni folder koji se pojavljuje kada se prikaže Open ili Save As dijalog boks.
Na primjer: Application.DefaultFilePath = "C:\Temp"
UserName  Vraća ili mijenja korisničko ime za aplikaciju.
OperatingSystem  Vraća ime i verziju operativnog sistema.
CutCopyMode  Vraća ili mijenja Excel-ov status za operacije Cut i Copy. Ukoliko u kodu kopiramo objekt Range, Excel ostaje u Copy modu i nakon operacije Paste, odnosno biće prikazan pokretni okvir oko kopiranog opsega. Da bismo izašli iz ovog moda, potrebno je izvršiti:
Application.CutCopyMode = False 
DisplayAlerts  Vraća i mijenja mogućnost prikaza Excel-ovih alarma i poruka. Ukoliko ne želimo da nas Excel prekida sa svojim porukama, u ovu osobinu treba da se upiše False.
MemoryFree  Vraća veličinu slobodne memorije koja je dostupna Excel-u
MemoryTotal  Vraća veličinu ukupne sistemske memorije dostupne Excel-u
MemoryUsed  Vraća veličinu sistemske memorije koju je Excel trenutno zauzeo.

neke od Metoda objekta Application

Metoda  Opis 
Calculate  Izvršavanje svih otvorenih radnih knjiga.
FindFile  Otvara se Open dijalog box.
Wait  Pauzira izvršavanje macro-a dok se ne dostigne specificirano vrijeme.
Sintaksa je: Application.Wait(Vrijeme) gdje Vrijeme predstavlja vrijeme kad makro nastavlja sa izvršavanjem.
Na primjer, ako želimo pauzirati izvršenje makroa 35 sekundi, dovoljno je izvršiti: Application.Wait Now + TimeValue("00:00:05") U prethodnoj naredbi, Now je funkcija koja vraća tekući datum i vrijeme, dok TimeValue predstavlja funkciju koja vraća Date podatak koji sadrži specificirano vrijeme
Quit Zatvaranje Excel-a. Ukoliko postoji više otvorenih radnih knjiga sa nesnimljenim promjenama, Excel će pitati da li želimo da snimimo ove promjene. "ask if you want to save the changes." Ako ne želimo da nas Excel pita za snimanje, možemo snimiti sve radne sveske prije zatvaranja, ili da podesimo svojstvo DisplayAlerts na False (tada se radne knjige ne snimaju!) 

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr