IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
7

Metode

7.1 Metode objekata
7.2 Argumenti kod metoda i objekata
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Metode u VBA, Methods in VBA

Metode u VBA u Excelu
(
Method in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Argumenti kod metoda i svojstva u VBA za Excel

Argumenti kod metoda služe da pobliže odrede radnju koju vrši dati metoda, dok kod svojstva argumenti služe da specificiraju vrijednost svojstva. Argumenti mogu biti obavezni i opcionalni.

Ako metoda koristi argumente, oni se smještaju nakon imena metoda i razdvajaju se zarezima. Opcionalni argumenti se mogu izostaviti u pozivu metoda, kada njihova pozicija ostaje upražnjena. Razmotrimo metodu Protect objekta Workbook, koji štiti radnu knjigu, tj. ne dozvoljava njenu izmjenu.

Ovaj metoda ima tri opcionalna argumenta:

• Password - string koji predstavlja case-sensitive lozinku za radni list.
• Structure - True ili False vrednost kojom se štiti struktura radne sveske (relativna pozicija radnih listova). Podrazumijevana vrijednost je False.
• Windows - True ili False vrijednost kojom se štite prozori radne knjige.

Na primjer, ako želimo zaštititi radnu knjigu IvanC.xls, možemo koristiti slijedeću naredbu:

Workbooks("IvanC.xls").Protect "MojaLozinka", True, False

čime se radna knjiga štiti lozinkom "MojaLozinka". Drugim argumentom, True štiti strukturu radne knjige, dok se trećim argumentom, False onemogućava zaštita prozora radne knjige. U ovom pozivu argumenti se moraju navesti u pravilnom redoslijedu, tj. prvo ide Password, pa Structure, pa Windows.

Ako ne dodijelimo password, tj. ne navedemo prvi argument, onemogućit ćemo zaštitu radne knjige.

Ovo se radi na slijedeći način:

Workbooks("VBA.xls").Protect , True, False

Prvi argument je izostavljen, ali smo ostavili praznu poziciju za njega.
Drugi način poziva metoda je pomoću imenovanih argumenata.

Na primjer, prethodni poziv odrađen preko imenovanih argumenata bi bio:

Workbooks("VBA.xls").Protect Structure:=True, Windows:=False

Na ovaj način možemo specificirati samo one opcionalne argumente kojima želimo dati vrijednost, i to u proizvoljnom redoslijedu. Znači, potpuno istu stvar bi dobili pozivom

Workbooks("VBA.xls").Protect Windows:=False, Structure:=True

Uočimo način definiranja imenovanih argumenata pomoću operatora :=
Prednost korištenja imenovanih argumenata dolazi do izražaja pri radu sa metodama koje imaju veliki broj opcionalnih argumenata, kada je dovoljno navesti samo one argumente koje želimo da definiramo. Ne mora se ostavljati prazan prostor za ostale argumente.

Ukoliko metoda vraća rezultat koji želimo upisati u neku varijablu, listu argumenata metode je potrebno navesti u malim zagradama. Ako osobina koristi argumente, argumente je potrebno navesti u malim zagradama.

Na primjer, svojstvo Resize objekta Range vrši promjenu veličine raspona i ima dva opcionalna argumenta, RowSize i ColumnSize, koji predstavljaju novi broj raspona redova i raspona stupaca. Specificiranje prvog argumenta na način

Worksheets(1).Range("A1").Resize 4

je neispravno jer nismo naveli argument u zagradama. Pravilno bi bilo

Worksheets(1).Range("A1").Resize(4)
ili
Worksheets(1).Range("A1").Resize(RowSize:=4)

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr