IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
6

SVOJSTVA - PROPERTIES

6.1 Svojstva objekta
6.2 Svojstva Range
6.3 Svojstva Cells
6.4 Svojstva Offset
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Svojstva u VBA, Properties in VBA

Svojstva u VBA u Excelu
(
Properties in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Svojstva objekta u VBA za Excel

Svaki VBA objekt ima određeni skup karakteristika koje se nazivaju Svojstva objekta. Svojstva definiraju izgled i poziciju objekta. Na primjer, svaki objekt Window ima osobinu WindowState kojom se dati prozor može prikazati kao minimiziran, maksimiziran ili normalan. Objekt Range ima osobinu Value, pomoću koje se vrijednost ćelije može očitati ili promijeniti.
Osobina objekta se također referencira koristeći operator točka, tj. u obliku

Objekt.Svojstvo => (Object.Properties)

Na primjer, vrijednost ćelije A1 prvog radnog lista se može dobiti na slijedeći način:

Worksheets(1).Range("A1").Value

i ta se vrijednost može prikazati ili dodijeliti nekoj varijabli. Naravno, u prethodnom zapisu, Worksheets(1).Range("A1") predstavlja objekt, a Value svojstvo.

Promjena vrijednosti Svojstva objekta vrši se na slijedeći način:

Objekt.Svojstvo = Vrijednost => (Object.Properties = Value)

gdje Vrijednost predstavlja izraz čija se vrijednost dodjeljuje datom svojstvu objekta. Vrijednost može biti bilo kojeg tipa VBA varijable, pri čemu ćemo najčešće raditi sa numeričkim stringovnim i logičkim tipom. Naredni kod prikazuje rad sa svakim od ovih tipova.

Range("A1").Value = 23.11
Range("A1").Font.Size = 12
Range("A1").Font.Name = "Times New Roman"
Range("A1").Font.Bold = True

Većina objekata ima podrazumijevano svojstvo koje se pri referenciranju može izostaviti. Na primjer, podrazumijevana osobina objekta Range je Value. Na primjer, naredbena linija koda

Range("A1") = 23.11

bi postigli isti efekat kao i sa Range("A1").Value = 23.11. Ipak, smatra se dobrom programerskom praksom stalno uključivati ime podrazumijevanog svojstva.

Važno je znati i to da Svojstva mogu vratiti referencu na objekt. Na primjer, u naredbenom kodu

Range("A1").Font.Bold = True

svojstvo Font vraća objekt Font sadržan u objektu Range. Može djelovati pomalo zbunjujuće da Font predstavlja i osobinu i objekt. I to nije jedini slučaj. (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr