IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
5

EVENTS-DOGAĐAJI

5.1 Programiranje događaja
5.2 Događaj Open
5.3 Događaj NewSheet
5.4 Događaj BeforePrint
5.5 Događaji na nivou WorkSheet
5.6 Događaj BeforeRightClick
5.7 Događaji na nivou aplikacije
5.8 Događaji koji nisu pridruženi objektu
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Događaji u VBA, Events in VBA

Događaji u VBA u Excelu
(
Events in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Događaj na nivou aplikacije u VBA za Excel

Ukoliko želimo da pratimo događaje vezane za sve otvorene radne knjige ili sve radne listove, koristit ćemo događaje na nivou aplikacije. Odgovarajuće procedure se smještaju u modul klase i zahtijevaju neka podešavanja. U tablici ispod pogledajte spisak nekih događaja na nivou aplikacije, uz akcije koja okidaju ove događaje.

 

Događaj  Akcija koja okida događaj 
NewWorkbook  Nova radna knjiga je kreirana.
SheetActivate  Bilo koji radni list je aktiviran.
SheetCalculate  Bilo koji radni list je proračunat ili nanovo proračunat.
SheetChange  Ćelija bilo kojeg radnog lista je promijenjena.
SheetDeactivate  Bilo koji radni list je deaktiviran.
SheetSelectionChange  Selekcija na bilo kojoj radnoj knjizi je promijenjena. 
WindowActivate  Bilo koji prozor radne knjige je aktiviran.
WindowDeactivate  Bilo koji prozor radne knjige je deaktiviran.
WindowResize  Veličina bilo kojeg prozora radne knjige je promijenjena.
WorkbookActivate  Bilo koja radna knjiga je aktivirana.
WorkbookBeforeClose  Bilo koja radna knjiga treba da se zatvori.
WorkbookBeforePrint  Bilo koja radna knjiga treba da se štampa.
WorkbookBeforeSave  Bilo koja radna knjiga treba da se snimi.
WorkbookDeactivate  Bilo koja radna knjiga je deaktivirana.
WorkbookNewSheet  Novi radni list je kreiran u bilo kojoj radnoj knjizi.
WorkbookOpen  Radna knjiga je otvorena.

Da bi se omogućili događaji na nivou aplikacije, potrebno je uraditi slijedeće:

1. Kreirati novi modul klase. Podrazumijevano ime modula klase biti će Class1, Class2. Ime se može promijeniti koristeći Properties prozor;

2. U klasnom modulu, deklarirati javni Application objekt koristeći ključnu riječ WithEvents.
Na primjer:

Public WithEvents AP As Application

3. Kreirati varijablu koja će nam služiti kao referenca na deklarirani Application objekt u klasnom modulu. Ovo treba biti objektna varijabla na nivou modula, deklarirana u običnom VBA modulu, a ne u klasnom modulu.
Na primjer, ukoliko je ime modula Klasa, deklaracija može biti:

Dim X As New Klasa

4. Povezati deklarirani i Application objekt, što se obično radi u proceduri Workbook_Open.
Povezivanje se vrši na slijedeći način:

Set X.AP = Application

5. Napisati proceduru za upravljanje događajem u klasnom modulu.(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr