IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
5

EVENTS-DOGAĐAJI

5.1 Programiranje događaja
5.2 Događaj Open
5.3 Događaj NewSheet
5.4 Događaj BeforePrint
5.5 Događaji na nivou WorkSheet
5.6 Događaj BeforeRightClick
5.7 Događaji na nivou aplikacije
5.8 Događaji koji nisu pridruženi objektu
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Događaji u VBA, Events in VBA

Događaji u VBA u Excelu
(
Events in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Događaj BeforeRightClick u VBA za Excel
 

Ovaj događaj događa se kada uradimo operaciju desni klik mišem, neposredno prije podrazumijevane radnje. Kao što znamo, podrazumijevana radnja poslije desnog klika je pojava padajućeg izbornika.

Odgovarajuća procedura ima dva argumenta, Target i Cancel. Target označava tekuću selekciju na radnom listu ili ako ništa nije selektirano, ćeliju na koju je korisnik kliknuo a Cancel određuje da li će se izvršiti podrazumijevana radnja.

Ovo je primjer u kome programiramo ovaj događaj tako da se prazne ćelije selekcije ispunjavaju brojem kojeg unosimo pomoć InputBox-a. Onemogućiti pojavu padajućeg menija. Ukoliko nijedna ćelija nije prazna, sve negativne brojeve u opsegu zamijeniti nulom.

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range,_
Cancel As Boolean)
Dim
I As Integer
Dim
J As Integer
Dim
broj As Double
Dim
ImaPraznih As Boolean

ImaPraznih = False
Cancel = True
For I = 1 To Target.Rows.Count
     For J = 1 To Target.Columns.Count
         If Target.Cells(I, J) = "" Then ImaPraznih = True
     Next
Next
If ImaPraznih = True Then
     broj = Val(InputBox("Uneti broj: ", "Unos broja"))
     For I = 1 To Target.Rows.Count
        For J = 1 To Target.Columns.Count
           If Target.Cells(I, J) = "" Then Target.Cells(I, J) = broj
     Next
Next
Else
     For I = 1 To Target.Rows.Count
       For J = 1 To Target.Columns.Count
           If Target.Cells(I, J) < 0 Then Target.Cells(I, J) = 0
        Next
    Next
End If
End Sub

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr