IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
5

EVENTS-DOGAĐAJI

5.1 Programiranje događaja
5.2 Događaj Open
5.3 Događaj NewSheet
5.4 Događaj BeforePrint
5.5 Događaji na nivou WorkSheet
5.6 Događaj BeforeRightClick
5.7 Događaji na nivou aplikacije
5.8 Događaji koji nisu pridruženi objektu
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Događaji u VBA, Events in VBA

Događaji u VBA u Excelu
(
Events in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Događaj na nivou radnog lista (WorkSheet) u VBA za Excel

Događaji na nivou radnog lista su događaji koji se događaju u okviru određenog radnog lista. Procedure za upravljanje ovim događajima smještaju se u Window Code odgovarajućeg radnog lista (Sheet). U tablici ispod dat je spisak nekih događaja na nivou radnog lista, uz akcije koja okidaju ove događaje.

Događaj Akcija koja aktivira događaj
Activate  Radni list je aktiviran. 
BeforeDoubleClick  Dvoklik na radnom listu. 
BeforeRightClick  Desni klik na radnom listu. 
Calculate  Radni list je izračunat ili nanovo kalkuliran. 
Change  Ćelija radnog lista je promijenjena. 
Deactivate  Radni list je deaktiviran. 
SelectionChange  Selekcija na radnom listu je promijenjena. 

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr