IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
5

EVENTS-DOGAĐAJI

5.1 Programiranje događaja
5.2 Događaj Open
5.3 Događaj NewSheet
5.4 Događaj BeforePrint
5.5 Događaji na nivou WorkSheet
5.6 Događaj BeforeRightClick
5.7 Događaji na nivou aplikacije
5.8 Događaji koji nisu pridruženi objektu
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Događaji u VBA, Events in VBA

Događaji u VBA u Excelu
(
Events in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Događaj Open u VBA za Excel

Ovo je jedan od događaja koji se najčešće prati. Događaj se aktivira otvaranjem radne knjige, a odgovarajuća procedura je Workbook_Open procedure. Ova se procedura najčešće koristi za prikaz poruka, otvaranje drugih radnih knjiga, postavljanje korisničkih izbornika i alatnih traka, aktiviranje određenog radnog lista ili ćelije itd.

Evo jedan primjer programiranja ovog događaja. Želimo, recimo, da vodimo evidenciju o otvaranju postojeće radne knjige. U tu svrhu ćemo koristiti jedan radni list, nazvan Evidencija, u koji ćemo upisivati vrijeme i datum svakog otvaranja radne knjige. Upis vršimo u ćelijama A1, A2 itd. Ukoliko radni list Evidencija ne postoji, mi ćemo ga kreirati. Naravno, kreiranje se vrši samo pri prvom otvaranju radne knjige.

Uočite da je ovo Private Subprocedura

Private Sub Workbook_Open()
Dim List As Worksheet
Dim Postoji As Boolean, RadList As Integer, I As Integer
Postoji = False
For Each List In ThisWorkbook.Worksheets
   If List.Name = "Evidencija" Then Postoji = True
Next
RadList = ThisWorkbook.Worksheets.Count
If Postoji = False Then
   ThisWorkbook.Worksheets.Add after:=ThisWorkbook.Worksheets(RadList)
   ThisWorkbook.Worksheets(RadList + 1).Name = "Evidencija"

End If
ThisWorkbook.Worksheets("Evidencija").Select
   I = 1
Do While ActiveSheet.Cells(I, 1).Value <> ""
I = I + 1
Loop
ActiveSheet.Cells(I,1).Value = "Otvorena " & Date & " u " & Time
ThisWorkbook.Worksheets(1).Select
ThisWorkbook.Save
End Sub

Adsense sponzorJoš jedan VBA Open događaj je Auto_Open koji može pozivati neki drugi VBA macro kao npr VBA kod ispod

Public Sub Auto_Open()
Application.Run "ThisWorkbook.Workbook_Open"
'pokreće proceduru Workbook_Open u ThisWorkbook modulu
End Sub

Kako riješiti problem ako ne funkcionira (ne radi) Workbook_Open() događaj u Excelu

Uočimo korištenje funkcija Date i Time, koje respektivno vraćaju tekući datum i vrijeme.(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr