IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

4

Module

4.1 Rad sa modulima
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Module - Moduli - How to insert module in Excel VBA

Moduli u VBA u Excelu
(
Module in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Moduli u VBA za Excel

Moduli forme (.FRM) Oni sadrže procedure (dijelove kôda) koje obrađuju događaje (events), generalne procedure, deklaracije varijabli i konstanti ali na razini forme!.

Standardni moduli (.BAS) U njima se nalaze procedure i deklaracije kojima pristupaju drugi moduli unutar aplikacije. Mogu sadržavati deklaracije globalnih varijabli (dostupne cijeloj aplikaciji) ili tzv modul-level deklaracije varijabli, konstanti, tipova i globalnih procedura

Kôd koji se piše u standardnom modulu ne mora biti vezan za određenu aplikaciju.
Ako se se pažljivo napiše, bez referenciranja formi i kontrola po imenu, standardni modul se može koristiti u različitim aplikacijama.

Moduli klase (.CLS) Su dio objektno orijentiranog programiranja u VB. U njima se piše kôd koji definira novi objekt. Novom objektu se pridružuju svojstva i metode.

Kôd unutar modula je kreiran od procedura
Osnovna ideja rada sa procedurama je da se cijeli program podijeli na više manjih zadataka.

Programiranje na ovaj način ima više prednosti:
Svaka cjelina se može zasebno testirati.
Izbjegava se redundantni kôd, pozivajući istu proceduru kad god je to potrebno.
Možete kreirati skupinu procedura

Određene procedure potrebno je umetnuti u Module u VBE. Zavisno o vrsti procedure ista se može pozvati sa bilo kojeg radnog lista (Sheet-a) kao i iz druge procedure koja se nalazi u Sheet ili ThisWorkbook

Kako umetnuti novi Module u VBE

Da bi kreirali novi Module uradite slijedeće:
Uđite u VBE (Visual Basic Editor) ili pritisnite kombinaciju tipki ALT+F11. Otvara vam se prozor VBE.
Kliknite na Insert => Module

How to insert Module in Excel VBA

Insert Module in VBE for Excel

Adsense sponzor
Sad imate ovakvu situaciju kao na slici ispod

Standardni modul i modul klase u VBE za Excel

Ako želite umetnuti novi Modul učinite isto tj. ponovite. Znači u jednoj Workbook možete imati više modula. dijelovi teksta korišteni iz nepoznatog izvora u *.pdf formatu

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr