IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

3

Naredbe

3.1.1 IF naredba
3.1.2 SELECT CASE naredba
3.1.3 GoTo naredba
   
3.2

LOOP - Petlje

3.2.1 For-Next petlja
3.2.2 Do While petlja
3.2.3 Do Until petlja
3.3

Niz, String, Function

3.3.1 Nizovi
3.3.2 Stringovi
3.3.3 Rad sa slovima č, ć, š, đ, ž
3.3.4 Like operator
3.3.5 Funkcija Format
3.3.6 Predefinirani Formati za Datum i Vrijeme
3.3.7 Numerički formati
3.3.8 Korisnički Formati za Datum i Vrijeme
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Nizovi, Stringovi, Funkcija format, datum i vrijeme u VBA - Kodne stranice

Niz, String, Function FORMAT u VBA za Excel

Search This Web Site

Adsense sponzor


Predefinirani numerički formati  u VBA za Excel

VBA podrazumijevano prikazuje brojeve na najjednostavniji način, tj. bez separatora tisuća i dodatnih simbola. Na primjer, broj 12345 će biti prikazan kao 12345. Ovaj format može se promijeniti korištenjem nekog od predefinirani numeričkih formata iz tablice ispod. Kao što možemo vidjeti kroz primjere, format se navodi kao string.

Format  Opis
General Number Podrazumijevani format
Primjer: Format(12345,"General Number") vraća "12345".
Currency Prikazuje se separator tisuća, oznaka valute i dva decimalna mjesta. Oznaka valute zavisi od sistemskog podešavanja.
Primjer: Format(12345,"Currency") vraća "£12,345.00".
Fixed Prikazuje se najmanje jedan broj lijevo od decimalnog zareza i najmanje dva broja desno od decimalnog zareza.
Primjer: Format(1222.345,"Fixed") vraća "1222.35".
Standard Prikazuje se separator tisuća, najmanje jedan broj lijevo od decimalnog zareza i najmanje dva broja desno od decimalnog zareza.
Primjer: Format(1222.345,"Standard") vraća "1,222.35".
Percent Prikazuje se broj pomnožen sa 100, dva broja desno od decimalnog zareza, i znak za postotak (%) desno od decimalnog zareza.
Primjer: Format(0.12345,"Percent") vraća "12.35%".
Scientific Standardni scientific zapis. Broj najveće težine je prikazan lijevo od decimalnog zareza, i prikazuje se 2 do 30 decimalnih mjesta praćeno sa "E" i eksponentom.
Primjer: Format(12300,"Scientific") vraća "1.23E+04".
Yes/No Vraća No ako je broj jednak 0 i Yes za sve ostale vrijednosti.
Primjer: Format(123,"Yes/No") vraća "Yes".
True/False Vraća False ako je broj jednak 0 i True za sve ostale vrijednosti.
Primjer: Format(123,"True/False") vraća "True".
On/Off Vraća Off ako je broj jednak 0 i On za sve ostale vrijednosti.
Primjer: Format(0,"On/Off") vraća "Off".


Korisnički numerički formati 
u VBA za Excel

Predefinirani formati u VBA pružaju određenu slobodu u formatiranju izraza. Ipak, postoje i određena ograničenja. Na primjer, kod Currency formata, oznaka valute (£, €, Din) se ne može promijeniti pomoću predefiniranih formata, već se sistemski mora mijenjati. Ovakva ograničenja mogu se zaobićii kreiranjem vlastitih numeričkih formata.

VBA numerički format se sastoji od četiri dijela, razdvojenih točka-zarezom:

pozitivni format; negativni format; format nule; null format

Prvi dio definira prikaz pozitivnih brojeva, drugi negativnih, treći definira prikaz nule i četvrti definira prikaz null vrijednosti. Postoji i format sa manje od četiri dijela i tad se brojevi kontroliraju na slijedeći način:

Tri dijela: pozitivni format; negativni format; format nule
Dva dijela: pozitivni i format nule; negativni format
Jedan dio: pozitivni, negativni i format nule

 
Simbol  Opis 
Jedan broj. Ništa se ne prikazuje ako nema unosa.
0 Jedan broj. Prikazuje nulu ako nema unosa.
Pozicija decimalne točke.
Pozicija separatora tisućice. Označava poziciju samo prve tisućice.
Množi broj sa 100 (samo za prikaz) i dodaje karakter %.
E+ e+ E- e- Prikaz brojeva u scientific formatu. E– and e– smještaju znak -eksponent; E+ and e+ smeštaju znak + u eksponent.
$ ( ) – + <space>  Prikazuje date znakove.
Umetanje znaka koji dolazi poslije \.
"text"  Umetanje teksta pod znacima navodnika.

U popisu ispod uočite specijalne simbole koji se koriste pri definiranju ovih formata.

Format(6353.4, "##,##0.00") vraća "6,353.40"
Format(334.9, "###0.00 kg") vraća "334.90 kg"
Format(4, "0.00%") vraća "400.00%"
Format(6353.4, "00.00000E+") vraća "63.53400E+2"
Format(6353.4, "#.#E+") vraća "6.4E+3"
Format(1234567, "00-00-000") vraća "12-34-567"

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr