IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

3

Naredbe

3.1.1 IF naredba
3.1.2 SELECT CASE naredba
3.1.3 GoTo naredba
   
3.2

LOOP - Petlje

3.2.1 For-Next petlja
3.2.2 Do While petlja
3.2.3 Do Until petlja
3.3

Niz, String, Function

3.3.1 Nizovi
3.3.2 Stringovi
3.3.3 Rad sa slovima č, ć, š, đ, ž
3.3.4 Like operator
3.3.5 Funkcija Format
3.3.6 Predefinirani Formati za Datum i Vrijeme
3.3.7 Numerički formati
3.3.8 Korisnički Formati za Datum i Vrijeme
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Nizovi, Stringovi, Funkcija format, datum i vrijeme u VBA - Kodne stranice

Niz, String, Function format u VBA za Excel

Search This Web Site

Adsense sponzor


RAD SA SLOVIMA Š, Đ, Č, Ć, Ž  u VBA

Za bolje razumijevanje dijela ovog tutorijala prije čitanja pogledajte link KODNE STRANICE i uočite kodne brojeve za određeni znak, pogotovo za naša slova (Č, Ć, Ž, Š, Đ)

VBE ne dozvoljava unos naših slova Š, Đ, Č, Ć, Ž, malih i velikih u obliku u kojem ih mi pišemo. Postavlja se pitanje na koji način raditi sa tim slovima. Odgovor je - pomoću funkcije ChrW. Jedino što treba da znamo jesu Unicode kodovi naših slova i oni su dati u tablici ispod.

Slovo Š Đ Č Ć Ž š đ č ć ž
kod 352 272 268 262 381 353 273 269 263 382

Na primjer, string "Šećer" bi se definirao na slijedeći način:

S = ChrW(352) + "e" + ChrW(263) + "er"

string "Skladište" bi se definirao na slijedeći način:

S = "Skladi" + ChrW(352) + "te"

Ipak, na ovaj način ne možemo prikazati ova slova u korisničkim formama. Da bi to uradili, sistemski moramo podesiti opciju Language for non-Unicode programs na Croatian (Latin).

Ova opcija se nalazi na tabu Advanced dijalog prozora Regional and Language Options kod Windows XP i na tabu Administrative dijalog prozora Regional and Language Options kod Windows Vista. U Windows 7 Control Panel => Change Display Language i na tabu Administrative dijalog prozora Language for non-Unicode programs na Croatian (Croatia).

Sa ovom opcijom mi čak omogućavamo unos naših slova u prozor VBE-a.Pogledajte i link KODNE STRANICE na kojem možete pogledati razne kodne brojeve za određene znakove (znake)

 
Kodna stranica 1250 Latin

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr