IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

3

Naredbe

3.1.1 IF naredba
3.1.2 SELECT CASE naredba
3.1.3 GoTo naredba
   
3.2

LOOP Petlje

3.2.1 For-Next petlja
3.2.2 Do While petlja
3.2.3 Do Until petlja
3.3

Niz, String, Function

3.3.1 Nizovi
3.3.2 Stringovi
3.3.3 Rad sa slovima č, ć, š, đ, ž
3.3.4 Like operator
3.3.5 Funkcija Format
3.3.6 Predefinirani Formati za Datum i Vrijeme
3.3.7 Numerički formati
3.3.8 Korisnički Formati za Datum i Vrijeme
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - NAREDBE i Kontrola toka u VBA, GoTo naredba u VBA

Naredbe i Petlje u VBA u Excelu
(
Kontrola toka programa u VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


GoTo naredba u VBA - Kontrola toka programa u VBA

Naj-jednostavniji način da se promijeni sekvencijalni redoslijed izvršavanja koda je pomoću GoTo naredbe. Ova naredba bezuvjetno prebacuje izvršenje programa (još se naziva i grananje) na određenu instrukciju u kodu procedure koja mora započeti "labelom".

Dakle, GoTo naredba ne može granati van procedure. "Label" je oznaka upute i služi da jednoznačno odredi upute na koju se ide naredbom GoTo. Label može biti tekstualni string praćen dvotočkom (:) ili broj bez dvotočke. U VBA proceduri može postojati proizvoljan broj labela.

Naredbu GoTo bi trebalo koristiti što štedljivije ili čak ne koristiti je uopće. Razlog je u teškom prepravljanju većih procedura koje sadrže ovu naredbu. Na primjer, GoTo se može koristiti za iskakanje iz petlji. Ova naredba narušava strukturnu organizaciju programa. Jedina upotreba koja može opravdati potrebu za ovom naredbom je upravljanje greškama (error handling).

U narednoj funkciji ispod uočite primjer korištenja GoTo naredbe.

Function RadSaPrirodnim(X As Integer) As Integer
Dim I As Integer
RadSaPrirodnim = -1
   If X < 1 Then GoTo Greska
   RadSaPrirodnim = 0
      For I = 1 To X
         RadSaPrirodnim = RadSaPrirodnim + I
      Next I
   Greska: Exit Function
End Function

Adsense sponzorFunkcija RadSaPrirodnim ima za ulazni argument cijeli broj X i treba da izvrši određenu operaciju samo ako je X prirodan broj. Ukoliko X nije prirodan broj, funkcija vraća -1. Ovo smo uradili pomoću naredbe GoTo koja grana na labelu Greska, a ta labela odgovara instrukciji forsiranog izlaska iz funkcije. Naravno, sve ovo se moglo uraditi i bez naredbe GoTo. (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr