IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

3

Naredbe

3.1.1 IF naredba
3.1.2 SELECT CASE naredba
3.1.3 GO TO naredba
   
3.2

LOOP Petlje

3.2.1 For-Next petlja
3.2.2 Do While petlja
3.2.3 Do Until petlja
3.3

Niz, String, Function

3.3.1 Nizovi
3.3.2 Stringovi
3.3.3 Rad sa slovima č, ć, š, đ, ž
3.3.4 Like operator
3.3.5 Funkcija Format
3.3.6 Predefinirani Formati za Datum i Vrijeme
3.3.7 Numerički formati
3.3.8 Korisnički Formati za Datum i Vrijeme
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - NAREDBE i Kontrola toka u VBA, IF naredba u VBA

Naredbe i Petlje u VBA u Excelu
(
Kontrola toka programa u VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


IF naredba u VBA - Kontrola toka programa u VBA

Ova naredba se koristi kada je potrebno izvršiti jednu ili više naredbi samo ako je zadovoljen određeni uvjet. Naj-jednostavniji oblik ove naredbe je jednolinijski i izgleda

If Uvjet Then Upute1 Else Upute2

Uvjet može biti bilo koja kombinacija logičkih uvjeta, operacija usporedbi ili numeričkih izraza. Ukoliko je taj uvjet točan, tj. ima numeričku vrijednost različitu od nule, izvršit će se Upute1, a u suprotnom izvršit će se Upute2. Ovdje je Else blok option, tj. ne mora postojati ukoliko nema potrebe za njim.

Primer korištenja obje verzije ovog oblika

If naredbe.
If (X Mod 2 = 0) Then MsgBox "Broj X je paran"
If (X Mod 2 = 0) Then MsgBox "Broj X je paran" Else MsgBox "Broj X je neparan"

U prvoj naredbi bit će ispisana poruka "Broj X je paran" ako je X paran broj, što se provjerava korištenjem operatora Mod , i prijeći će na izvršavanje prve slijedeće naredbe. U slučaju da X nije paran broj ništa se neće desiti, već će se prijeći na izvršavanje prve slijedeće naredbe. U drugoj naredbi će biti ispisana poruka "Broj X je paran" ako je X paran broj, ili poruka "Broj X je neparan" u suprotnom.

Postoji i drugi oblik ove naredbe koji se piše u više linija. Njegova sintaksa je slijedeća:

If Uvjet1 Then
Upute1
ElseIf Uvjet2 Then
Upute2
...
ElseIf UvjetN Then
UputeN
Else
PodrazumijevaneUpute
End If

I ovdje su svi ElseIf i Else blokovi optional, tako da je najjednostavniji oblik ove naredbe

If Uvjet Then
Upute
End If

Uočimo postojanje riječi End If koje označavaju kraj naredbe. U obliku If naredbe sa više naredbenih linija, End If je obavezno.
U narednom primjeru ispituje se vrijednost varijable koja sadrži broj Bodova koje je student dobio na ispitu i ispisuje ocjenu koju je student dobio znajući da važi slijedeća veza:

Ocjena=

A, BrojBodova >=90
B, BrojBodova >=80
C, BrojBodova >=70
D, BrojBodova >=60
E, BrojBodova >=50
F, BrojBodova <50

Poruka = "Student je dobio ocjenu "
If BrojBodova >= 90 Then
   Poruka = Poruka + "A"
   ElseIf BrojBodova >= 80 Then
    Poruka = Poruka + "B"
   ElseIf BrojBodova >= 70 Then
    Poruka = Poruka + "C"
   ElseIf BrojBodova >= 60 Then
    Poruka = Poruka + "D"
   ElseIf BrojBodova >= 50 Then
    Poruka = Poruka + "E"
   Else
    Poruka = Poruka + "F"
End If
MsgBox Poruka

Adsense sponzorUočimo iz ovog primjera da se operator zbrajanja može koristiti i za nadovezivanje stringova.

Dodatni primjer If/End:

If bMadeChanges Then
   response = MsgBox("Spremi izmjene?", vbYesNoCancel, "SAVE")
   Else
   .Close False
End If

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr