IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

3

Naredbe

3.1.1 IF naredba
3.1.2 SELECT CASE naredba
3.1.3 GO TO naredba
   
3.2

LOOP Petlje

3.2.1 For-Next petlja
3.2.2 Do While petlja
3.2.3 Do Until petlja
3.3

Niz, String, Function

3.3.1 Nizovi
3.3.2 Stringovi
3.3.3 Rad sa slovima č, ć, š, đ, ž
3.3.4 Like operator
3.3.5 Funkcija Format
3.3.6 Predefinirani Formati za Datum i Vrijeme
3.3.7 Numerički formati
3.3.8 Korisnički Formati za Datum i Vrijeme
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - NAREDBE i Kontrola toka u VBA

Naredbe i Petlje u VBA u Excelu
(
Kontrola toka programa u VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Kontrola toka programa u VBA

Jednostavnije VBA procedure se izvršavaju po sekvencama, tj. naredbe se izvršavaju redom, jedna za drugom. Jedan primjer sekvencijalnih procedura su makroi koji se snimaju opcijom Tools => Macro => Record New Macro. Često se, međutim, zahtijeva da se u proceduri izvrši jedna radnja ako je ispunjen neki uslov i druga u suprotnom. Ili da se određena radnja ponovi određeni broj puta koji zavisi od unosa korisnika. Tada nam čisto sekvencijalno izvršavanje ne može završiti posao.VBA posjeduje veliki broj naredbi za kontrolu toka programa, koje su uglavnom dosta slične onima iz drugih programskih jezika.

Tu ubrajamo:

NAREDBE

• If naredbu
• Select Case naredbu
• GoTo naredbu

PETLJE

• For-Next petlju
• Do While petlje
• Do Until petlje

 

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr