IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

2

Procedure

2.1 Procedure u VBA
2.2 Greške u VBA
2.3 SUBprocedure
2.4 Function
2.5 Varijable u VBA
2.6 Deklariranje varijabli
2.7 Raspon varijabli
2.8 Operatori u VBA
2.9 Matematičke funkcije u VBA
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - VBA operatori

VBA OPERATORI

Search This Web Site

Adsense sponzor


Operatori u VBA

- Operator dodjele vrijednosti
- Aritmetički operatori
- Operatori usporedbe
- Logički operatori
- Prvenstvo operatora

Operator dodjele vrijednosti

Operator dodjele vrijednosti (=) je vjerovatno operator koji se najviše koristi. Izraz koji se nalazi sa desne strane ovog operatora se izvrši i rezultat se dodjeljuje varijabli ili objektu sa lijeve strane operatora.

npr:

Dim X As Double, Y As Double
X = 2.3
Y = (X-1)^2 - 3

Uočimo da izraz tipa

2.3 = X

nije dozvoljen jer se u konstantu 2.3 ne može upisati vrijednost.

Aritmetički operatori

VBA podržava rad sa standardnim aritmetičkim operatorima. Tablica ispod prikazuje sve aritmetičke operatore u VBA.

Operator Operacija Primjer Rezultat
+ Zbrajanje 10+4 14
- Negacija -10 -10
- Oduzimanje 10-5 5
* Množenje 10*7 70
/ Dijeljenje 10/5 2
\ Cjelobrojno dijeljenje 11\5 2
^ Potenciranje 10^3 1000
Mod Modulo 10 Mod 5 0


Operatori usporedbe

Ovi se operatori koriste za usporedbu dva broja, Stringa, varijable ili rezultata koje vraćaju Function. Ako je izraz točan, njegova vrijednost je logička True (ekvivalentno bilo kojoj brojevnoj nenultoj vrijednosti); u suprotnom je False (ekvivalentno nuli). Operatori usporedbe kod VBA su prikazani su u tablici ispod.

Operator Naziv Primjer Rezultat
= jednako 7=3 FALSE
<> različito 7<>3 TRUE
> veće od 7>3 TRUE
>= veće ili jednako "a">="b" FALSE
< manje od "a"<"b" TRUE
<= manje od ili jednako "a"<="b" TRUE
Like Like "Borba" Like "Bor?a" TRUE


Logički operatori

Logički operatori se koriste za kombiniranje ili modificiranje True/False izraza. Najčešće korišteni VBA logički operatori su dati u tablici

Operator Naziv Korištenje Rezultat
And I Izr1 And Izr2 True ako su Izr1 i Izr2 True; u suprotnom False
Or ILI Izr1 Or Izr2 True ako su Izr1 ili Izr2 True; u suprotnom False
Xor Exkluzivno ILI Izr1 Xor Izr2 False ako su Izr1 i Izr2 True ili Izr1 i Izr2 False; u suprotnom True
Not Negacija Not Izr False ako je Izr True i obrnuto
 

Adsense sponzorPrvenstvo operatora

Prvenstvo operatora u VBA, tj. prvenstvo izvršavanja odgovarajućih operacija, pri
čemu su operatori sortirani od onih sa najvećim prvenstvom (vrh tablice) do onih sa najmanjim prvenstvom (dno tablice).

Operator Operacija
^ Potenciranje
- Negacija (broj u minusu)
* i / Množenje i dijeljenje
\ Cjelobrojno dijeljenje
Mod Modulo
+ i - Zbrajanje i oduzimanje
& Nadovezivanje
= < > <= >= <> Like Is Operacija usporedbe
And Or Xor Not Logičke operacije
 

Adsense sponzor

Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr