IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

2

Procedure

2.1 Procedure u VBA
2.2 Greške u VBA
2.3 SUBprocedure
2.4 Function
2.5 Varijable u VBA
2.6 Deklariranje varijabli
2.7 Raspon varijabli
2.8 Operatori u VBA
2.9 Matematičke funkcije u VBA
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Raspon (range) varijabli u VBA za Excel

RANGE VARIABLE u VBA za Excel

Search This Web Site

Adsense sponzor


Raspon varijabli u VBA
 

Svaka varijabla ima svoj raspon, tj. module i procedure gdje se varijabla može koristiti i trajanje (ili životni vijek), koje definirano vrijeme zadržavanja te varijable u memoriji. Trajanje varijable je usko vezano sa njenim rasponom.

U VBA varijabla može imati tri tipa raspona:

• proceduralni ili lokalni
• privatni ili raspon modula (Private)
• javni (Public)

Proceduralni raspon

Varijabla sa proceduralnim rasponom je dostupna samo u proceduri gdje je definirana. Kao rezultat toga, trajanje lokalne varijable je ograničeno na trajanje same procedure. Implicitno deklarirane varijable imaju proceduralni raspone. Eksplicitno deklariranje lokalne varijable vrši se pomoću ključnih riječi Dim ili Static unutar procedure.

Privatni raspon (Private)

Varijabla sa privatnim rasponom dostupna je svim procedurama modula gdje se ona nalazi, ali ne i procedurama iz drugih modula. Pomoću ovih varijabli, procedure iz modula mogu međusobno komunicirati. Privatne varijable zadržavaju svoju vrijednost sve dok je predmetni projekt otvoren.

Privatne varijable deklariraju se pomoću ključnih riječi Dim ili Private na početku modula ispred prve procedure u modulu.
Za deklariranje privatnih varijabli riječ Private ne može se koristiti unutar procedure već samo kao prednaziv procedure i jasnije je koristiti nju a ne Dim.

Javni raspon (Public)

Varijabla sa javnim rasponom dostupna je svim procedurama u svim modulima u projektu koji je sadrži. Javne varijable deklariraju se korištenjem ključne riječi Public ispred prve procedure u modulu.

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr