IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

2

Procedure

2.1 Procedure u VBA
2.2 Greške u VBA
2.3 SUBprocedure
2.4 Function
2.5 Varijable u VBA
2.6 Deklariranje varijabli
2.7 Raspon varijabli
2.8 Operatori u VBA
2.9 Matematičke funkcije u VBA
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - variable (Varijable) ili promjenjive u VBA u Excelu

VARIJABLE u VBA za Excel

Search This Web Site

Adsense sponzor


Variable (Varijable ili Promjenjive) u VBA

VARIABLE u prijevodu znači nešto varijabilno ili promjenjivo. Kao i svi programski jezici tako i VBA koristi Variable u svom kodu. Za razliku od nekih programskih jezika, u VBA ne morate explicitno deklarirati varijablu prije nego je upotrijebite iako je to poželjno. VBA sadrži veliki broj tipova Varijabli. Bilo bi jako poželjno da znate napamet ovdje prikazane Variable i njihova svojstva.

Varijable se koriste za pohranu privremenih podataka koji se upotrebljavaju u izvršavanju neke procedure.

Postoje i neka pravila u radu sa Variablama:

- Naziv (Ime) Variable mora početi "slovom" a ne brojem. Broj može biti sastavni dio Variable ali ne na početku. Kao i kod procedura
- Naziv (Ime) Variable ne smije biti duže od 255 znakova
- Naziv (Ime) Variable ne smije biti istog naziva kao i neke ključne riječi u Excelu
- Naziv (Ime) Variable mora biti kontinuirani niz znakova bez prekida. Ako želite istaknuti neke dijelove to možete pomoću velikih početnih slova (npr: MojPopust, OsnovnaPlaca)

Poželjno je da Varijable imenujete nekim smislenim imenom (nazivom) da bi ste mogli lako na prvi pogled uočiti o čemu se radi u dotičnom VBA kodu.(ovo je važno kod eventualno naknadnih promjena).
Na internetu ćete naći VBA kodova koji kao Variablu koriste samo "jedno slovo". Ovo nije dobra praksa i treba je izbjegavati.

VARIABLE mogu biti deklarirane (proglašene ili objavljene) i nedeklarirane,  kao neki od podataka nevedenih u tablici ispod. U koliko vas zanimaju veličine Bite (bit) ili Byte (bajt) tada pogledajte tutorijal o Brojevnim Sustavima

Boolean Boolean je varijabla koja može imati dvijee vrijednosti, True (logički točno) ili False (logički netočno). Za postavljanje vrijednosti Boolean varijabla se mogu koristiti ključne riječi True i False, kao u prijmeru ispod.

Dim X As Boolean
X = True


Prilikom konvertiranja Boolean varijable u neki drugi tip podataka (na prijmer, u brojevnu vrijednost), True vraća -1, a False vraća 0. Sa druge strane, kada se brojevna vrijednost konvertira u Boolean vrijednost, jedino 0 vraća False, a svi ostali brojevi vraćaju True. Boolean varijable zauzimaju 16-bits ili 2-byte.
 
Byte Ovaj tip podatka se koristi za smještanje manjih pozitivnih brojeva, od 0 do 255. Byte varijabla zauzima 8-bits ili 1-byte (bajt) memorije, najmanje memorije u odnosu na bilo koji drugi tip varijable.
 
Currency Currency tip služi za rad sa novcem, odnosno tamo gdje je vrlo važna točnost kalkulacija.
Podržava pozitivne i negativne brojeve veličine do 15 znamenki sa lijeve strane decimalne točke i 4 znamenke sa desne strane. Raspon ovog tipa je od –922 337 203 685 477.5808 do 922 337 203 685 477.5807. Za razliku od Single i Double tipova podataka, Currency tip je točan, tj. nije zaokružen. Ovaj tip zauzima 8-byte (64-bits). @ je znak tipa deklariranja a predstavlja valutu u Visual Basicu. Ovaj tip Varijable upotrebljavajte kada želite raditi sa novčanom vrijednošću i kada želite TOČAN podatak.
 
Date Ovaj tip podataka se koristi za smještanje datuma i vremena. Koristi 8-byte (bajtova) ili 64-bits.
VBA može raditi sa datumima iz raspona (range) 1.1.100.–31.12.9999. i vremenom od 0:00:00 do 23:59:59. Dodjeljivanje vrijednosti Date varijabli vrši se pomoću karaktera Ljestvice (#) (eng: Hash ili Sharp) sa kojim počinje i završava vrijednost.

npr: datum 14.9.2009. bi se u Date varijabli Danas upisao na bilo koji od slijedećih načina:

Danas = #September 14, 2009# 'ovo je nedeklarirana varijabla Danas kojoj je pridruzen Datum u formatu (#September 14, 2009#)
Danas = #14/9/2009#

Vrijeme se unosi na sličan način, tj. pomoću znaka (#) Hash ili sharp.
npr: Date varijabli Sad dodjela se vrši na slijedeći način:

Sad = #17:15 PM# ovo je nedeklarirana varijabla "Sad" kojoj je dodijeljen "Date" podatak za vrijeme #17:15 PM#

U Code Window, VBA konvertira uneseni podatak u format datuma koji je sistemski podešen. npr:  ako unesete September 14, 2009, VBA će, vjerovatno, prikazati 9/14/2009.
Slično je i za vrijeme 17:15 PM bi se vjerovatno konvertiralo u 5:15:00 PM.
 

Decimal Decimalne varijable smještaju se kao 12-byte označeni cijeli brojevi, skalirani varijabilnim potencijom broja 10. Potencija broja 10 određuje broj decimalnih mjesta broja i varira od 0 do 28. Bez decimalnih mjesta (potencija broja 10 je 0), granice raspona vrijednosti su +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335. Sa 28 decimalnih mjesta, granice raspona vrijednosti su +/-7.9228162514264337593543950335, a najmanja ne-nulta vrijednost je +/-10-28. Decimalni tip podataka je podtip tipa Variant i nije tip podataka za sebe. To znači da ne možete deklarirati (proglasiti) varijablu tipa Decimal.
 
Single Single tip podataka je 4-byte (32-bits) tip koji radi sa brojevima u pokretnom zarezu (IEEE format). Single može raditi sa negativnim brojevima u rasponu od -3.402823μ1038 do -1.401298μ10-45 i pozitivnih u rasponu od 1.401298μ10-45 do 3.402823μ1038.
 
Double Double je 8-byte (64-bits) tip podataka, i kao i Single, namijenjen za brojeve u pokretnom zarezu (IEEE format). U njega se mogu smjestiti negativni brojevi od 1.79769313486231μ10308 do -4.94065645841247μ10-324, i pozitivni brojevi od 4.94065645841247μ10-324 do 1.79769313486232μ10308.
 
Integer Integer tip podataka je 2-byte (16-bits) tip podataka koji može raditi sa cijelim brojevima iz raspona od -32 768 do 32 767. Ovo je možda najčešće korišteni tip VBA varijable jer je dati raspon dovoljan za najveći broj zadataka a zauzima malo memorije
 
Long Long tip je 4-byte (32-bits) tip podataka namijenjen za rad sa cjelobrojnim vrijednostima iz raspona od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.
 
Object U varijablama tipa Object smještaju se adrese objekata. Dodjeljivanje vrijednosti varijabli tipa Object se vrši naredbom Set. Object varijable zauzimaju 4-byte (32-bits).
 
String

String tip podataka služi za smještanje teksta. Stringovi mogu sadržavati slova, brojeve, blanko, interpunkcijske znakove i specijalne znakove.

Postoje stringovi promjenjive i fiksne dužine.

Adsense sponzor
Stringovi promenjive dužine mogu sadržavati i do dvije milijarde (točnije, 231) znakova;
zauzimaju 10-byte plus memoriju koja je potrebna za smještanje String.

Stringovi fiksne dužine mogu sadržati od jednog do 64 000 karaktera i oni zauzimaju samo memorijski prostor potreban za smještanje stringa. Ako je podatak koji je dodijeljen stringu kraći od fiksne dužine, VBA dodaje stringu blanko znake da bi ga dopunio do fiksne dužine. Ako je podatak koji je dodijeljen stringu duži od fiksne dužine, VBA odsijeca dio koji je suvišan.
VBA broji znakove sa lijeve strane stringa.
npr: ako dodijelite string "Programiranje" string varijabli fiksne dužine od sedam znakova, VBA će smjestiti samo podstring "Program" jer u riječi "Programiranje" 7 znakova je "Program". 

Variant

Ovaj tip podataka VBA dodjeljuje svim varijablama čiji tip nije eksplicitno deklariran, tako da će deklariranje tipa

Dim Indeks 'ovaj tip varijable je explicitno deklariran sto nije ocigledno ali ima DIM

kreirati Variant varijablu Indeks.

Variant varijabla može se deklarirati i eksplicitno, na primjer

Dim Indeks as Variant 'ovaj tip varijable deklariran je explicitno sto je ocigledno

Varijable tipa Variant mogu smještati većinu ostalih tipova podataka, pri čemu treba voditi računa o slijedećim pojedinostima:

• Varijable tipa Variant ne mogu sadržati stringove fiksne dužine.

• Varijable tipa Variant sadrže i 4 specijalne vrijednosti:

Empty - (znači da varijabla nije inicijaliziranana),
Error   - (specijalna vrijednost koja se koristi za pronalaženje grešaka u proceduri),
Nothing - (specijalna vrijednost koja služi za odvajanje varijable od objekta za koji je bila vezana)
Null      - (koristi se da označi da varijabla namjerno ne sadrži podatke).

• Zbog svojih dodatnih mogućnosti, Variant varijable zauzimaju više memorije od ostalih tipova varijabli. Variant varijable koje sadrže brojeve zauzimaju do 16-bytes (bajtova),
a Variant varijable koje sadrže znakove zauzimaju i do 22-bytes (bajta), plus memorijski prostor potreban za smještanje karaktera. Variant varijabla zauzima puno memorije tako da je poželjno deklarirati ovu varijablu kad god to okolnosti dozvoljavaju.

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr