IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

2

Procedure

2.1 Procedure u VBA
2.2 Greške u VBA
2.3 SUBprocedure
2.4 Function
2.5 Varijable u VBA
2.6 Deklariranje varijabli
2.7 Raspon varijabli
2.8 Operatori u VBA
2.9 Matematičke funkcije u VBA
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - PROCEDURE - Greške u VBA proceduri

Pogreške u VBA proceduri

Search This Web Site

Adsense sponzor


DEBUG ili greške u VBA

U slučaju da je pokrenuta Macro procedura koja u sebi sadrži nekakvu grešku ili "puca" Macro kod pojavit će vam se dijalog prozor sa upozorenjem na grešku. Greška se izražava nekakvim Error-brojem. Na slici ispod uočite grešku (namjerno izazvanu) gdje na dijalog prozoru možete uočiti broj pogreške i gdje bi se ta greška nalazila (Object). U koliko se Macro naredba izvršava i nikada kraja, tj. stalno radi (pokazivač miša je preoblikovan u pješčani sat), tada nastaje problem jer se vjerojatno Macro vrti u krug. Nasilno zaustavite Makroneredbu.

Debug error u VBE

Nakon klika na button DEBUG otvara vam se VBE sa pozicioniranjem u "Window Code" radnog prozora VBE i linija koda u kojoj se nalazi pogreška. S obzirom da sam ja namjerno napravio grešku radi primjera uočite da se ta greška nalazi u dijelu linije koda koji je vezan za Object (o Objects bit će višpe govora kasnije na linku Objekti u VBA). Dakle neispravno je napisana naredba Selection

Error u VBA za Excel

Adsense sponzorNakon pojavljivanja ovog DEBUG prozora i ulaska u VBE potrebno je grešku u kodu otkloniti. Nakon otklanjanja (ili ne-otklanjanja) greške pritisnite kombinaciju tipki F8 i klik na button END da bi izašli iz VBE prozora sa greškom i vratili se nazad u Excel

Isto tako ako pišete sami naredbene linije koda u VBE - Code Window tada će te u slučaju pogreške dobiti upozorenje. (slično kao na slici ispod lijevo). Uočite grešku da nisam stavio znak "navodnika" ispred ćelije C10. Kliknite na OK i ispravite grešku
Na slici ispod desno sam također napravio grešku. Nisam stavio znak "zatvorene zagrade" iza naznačene ćelije. Linija koda u kojoj ste napravili grešku pocrvenit će kada kliknete mišem negdje drugdje u nekoj drugoj liniji koda.

Također vodite računa o vrsti i izgledu znakova NAVODNIKA (ako kopirate Macro sa interneta) jer ima razlike s obzirom na vaš OS i Excel (kosi navodnici i ravni navodnici, da ne kažem pametni navodnici ;-)

OVO

Sheets(Sheet1).Range(B10).Value

NIJE ISTO ŠTO I OVO

Sheets("Sheet1").Range("B10").Value 

Adsense sponzor

Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr