IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

2

Procedure

2.1 Procedure u VBA
2.2 Greške u VBA
2.3 SUBprocedure
2.4 Function
2.5 Varijable u VBA
2.6 Deklariranje varijabli
2.7 Raspon varijabli
2.8 Operatori u VBA
2.9 Matematičke funkcije u VBA
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - PROCEDURE

Procedure i VBA u Excelu

Search This Web Site

Adsense sponzor


Procedure u VBA

Sama riječ Macro je sinonim za proceduru u VBA. Macro je u stvari niz naredbenih linija koje čine jednu jedinicu koja izvršava određenu radnju. VBA procedura se koristi za izvođenje određenih zadataka kao što su kontroliranje okoline, računanje, analizu podataka, komuniciranje s bazom podataka itd...

Macro procedura se može pokrenuti kombinacijom tipki ALT+F8 => Run ili preko gumba Macros na kartici Developer za Excel 2007 (Excel 2003: Tools => Macro => Macros) ili u VBE prozoru klikom na gumb RunSub/UserForm (zelena strelica-trokutić) koji ima shortcut F5.

VBA procedure su jedinice koje se nalaze između početne linije koda  i završne linije koda. Procedure se insertiraju (pišu) u Modulima. Procedure obično sadrže naredbe koje su ekvivalentne opcijama izbornika (menu) i drugih programskih naredbi.

Procedure sadrže tri tipa jedinica:

- Izvršna jedinica
- Deklarirana jedinica
- Izjavna jedinica (naredba)

IMENOVANJE PROCEDURA

Za imenovanje procedura moramo se pridržavati nekih pravila.

- ime procedure ne može biti duže od 255 znakova
- prvi znak uvijek mora biti slovo (ostali znakovi mogu biti slova i brojevi kao i podvlaka (underline)
- u imenu ne smije biti blanko razmaka, točki

Npr:

- dozvoljeno je imenovati na način; MojaProcedura3, Macro7, Moj_Macro, MojMACRO, procedura5
- nije dozvoljeno imenovati na slijedeći način; 5procedura, Macro&formula, Moja procedura, dva-broja

Što se tiče imenovanja procedura, one nisu osjetljive na VELIKA i MALA slova. Tako da je nebitno hoćete li napisati MojMacro ili MOJMACRO (vaša volja i želja za estetikom)

 

Adsense sponzorOSNOVNE PROCEDURE U VBA

1.  Sub procedure
2.  Function procedure

 

VRSTE (tipovi) PROCEDURA

- Private
- Public
- Static

 

Private Sub ImeProcedure() => Private Function ImeProcedure()
Public Sub ImeProcedure() => Public Function ImeProcedure()
Static Sub ImeProcedure() => Static Function ImeProcedure()

Ispred naziva tj. imena procedure može se nalaziti ključna riječ koja označava vrstu procedure tj nje raspon koji je ključan za njenu vidljivost u odnosu na druge module u Workbook. Inače sve procedure po defaultu imaju Public (javni) karakter osim ako ih ne označimo drugačije.

Private (Privatno)- (neobavezno) označava da je procedura dostupna samo procedurama u istom modulu. Znači ovakvu proceduru možemo pozvati iz druge procedure ali samo ako se nalaze u istom modulu.
Public (Javna)- (neobavezno) označava da je procedura dostupna svakoj drugoj proceduri u bilo kojem modulu i nju se može pozvati iz bilo kojeg drugog modula. npr: iz Module2 u nekoj subproceduri možemo naredbenom linijom koda pozvati određenu proceduru u Module 1 da se izvrši zbog zadovoljavanja redoslijeda određenih radnji.
Static
(Statična)- (neobavezno) pokazuje da su u proceduri varijable sačuvane kada postupak završi.


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr