IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

 

MICROSOFT WORD

KRETANJE PO DOKUMENTU U  MICROSOFT WORD-u 2003


KRETANJE PO DOKUMENTU U MICROSOFT WORD-u 2003

Po dokumentu se možemo kretati upotrebom tipkovnice i upotrebom miša.

Kretanje po dokumentu pomoću tipkovnice:

1. Upotreba lijeve strelice pomiče nas za jedan znak lijevo, odnosno, desna strelica u desno

2. Upotreba strelice prema gore pomiče nas za jedan red gore, a strelica prema dolje jedan red dolje.

3. Kombinacija tipki + pomiče nas za jednu riječ lijevo, a  + za jednu riječ desno.

4. Kombinacija tipki + pomiče nas za jedan odlomak gore, odnosno + za jedan odlomak dolje u dokumentu.

5. Tipka Page Up pomiče nas za jedan izgled ekrana prema gore.

6. Tipka Page Down pomiče nas za jedan izgled ekrana prema dolje.

7. Tipka Home postavlja nas na početak reda u kojem se nalazi kursor.

8. Tipka End postavlja nas na kraj reda u kojem se nalazi kursor.

9. Kombinacijom tipki Ctrl+Home dolazimo na početak dokumenta.

10. Kombinacijom tipki Ctrl+End dolazimo na kraj dokumenta.

Kretanje po dokumentu upotrebom miša:

1. Pomoću klizne trake za okomiti pomak (nalazi se s desne strane radne površine) krećemo se po dokumentu okomito prema gore ili prema dolje. Pritisnemo lijevu tipku miša i vučemo klizač prema gore ili prema dolje do željenog mjesta u  dokumentu, i tada otpustimo tipku miša.

2. Klikom na strelicu klizne trake okrenutu vrhom prema gore , odnosno prema dolje krećemo se jedan red gore, odnosno dolje po dokumentu.

3. Klikom na dvostruku strelicu okrenutu vrhom prema dolje pomičemo se na sljedeću stranicu, a klikom na dvostruku strelicu okrenutu vrhom prema gore na prethodnu.

4. Pomoću klizne trake za vodoravni pomak, krećemo se lijevo, odnosno desno po dokumentu tako da lijevom tipkom miša vučemo klizač u željenom smjeru.

5. Pomoću strelice klizne trake za vodoravni pomak okrenute vrhom lijevo, pomičemo se za jedan stupac tabulatora lijevo, a klikom na strelicu okrenutu vrhom u desno , ili pomičemo se za jedan stupac tabulatora udesno.

6. Klikom triput na određeno mjesto ( bjanko dokument ) na dokumentu ako nema teksta, tj. ako kursor nije prošao i ostavio trag za upis znaka ( slova )

TIPKOVNICA SA RASPOREDOM TIPKI

KLIZNE TRAKE U WORDU       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr