IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

.

MICROSOFT WORD - ispis dokumenta u Wordu - Print dokumenta u Wordu

ISPIS  DOKUMENTA  MICROSOFT WORD-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


ISPIS DOKUMENTA U MICROSOFT WORDU 2003

Kako odrediti broj stranica za ispis.

Želimo li cijeli dokument ispisati u jednom primjerku, dovoljno je kliknuti na gumb Ispis na Standardnoj grafičkoj alatnoj traci. Klikom na dotični gumb ( sličica pisača ) odmah se ispisuje dokument bez da Vas nešto dodatno pita.

Želimo li ispisati cijeli dokument u više primjeraka ili samo dio dokumenta (nekoliko stranica), upotrijebit ćemo naredbu Datoteka => Ispis ili pritisnuti kombinaciju tipki CTRL+P.Klikom na Datoteka => Ispis pojavi se dijaloški okvir Ispis u kojem određujemo sljedeće:1. U polju Pisač određujemo ime pisača (pisač koji je instaliran na računalo ili je u mreži. Klikom na padajući izbornik mijenjamo pisač na koji želimo ispisati dokument), a klikom na gumb Svojstva možemo podesiti rezoluciju ispisa, kao i druge parametre ( klikom na ovaj gumb otvara nam se novi dijalog prozor ).

2. U polju Raspon stranica biramo stranice za ispis, Sve stranice jednog dokumenta,  samo Trenutnu stranicu (onu na kojoj se nalazi kursor) ili samo određene Stranice  ( tada je u to polje potrebno upisati koje stranice želimo ispisati ).

npr: Ako želimo ispisati slijedeće stranice: prvu, petu, sedmu do dvanaestu i četrnaestu, upišemo brojke na slijedeći način : 1,5,7-12,14

3. U polju Kopije određujemo broj kopija ispisa i način ispisa kopija. Ako je uključena opcija "Složi za uvez", tada će se kopije ispisivati na način da se sve stranice ispišu u jednom primjerku, zatim u drugom, trećem itd. Ako je ova opcija isključena, tada će se prva stranica ispisati u zadanom broju kopija, nakon nje druga, pa treća itd. ( također se prikaže grafički prikaz redoslijeda ispisa )

4. U polju Ispiši možemo izabrati ispis samo parnih, samo neparnih ili svih stranica dokumenta. Ovo je korisno ako želimo ispisati dokument na obje strane papira a nemamo pisač koji može raditi u DUPLEX formatu.
Tada prvo ispišemo neparne stranice, složimo papire ponovo u pisač, a zatim ponovimo ispis parnih stranica.

5. U polju Zumiranje nude se dvije opcije. Opcija Stranica po listu nudi nam mogućnost da na jednom listu papira ispišemo više stranica jednog dokumenta (do 16), što omogućava veću preglednost dokumenta, kontrolu ispisa i uštedu papira.
Pri tom Microsoft Word 2003 proporcionalno smanji izgled stranice ovisno o broju izabranih stranica po jednom listu papira. Opcija Skaliraj na vel. stranice omogućava ispis stranice na veći ili manji format od zadanog ( A4 ).
6. Kada podesimo sve opcije kliknemo na gumb U redu i pošaljemo dokument na ispis.

ISPIS DOKUMENTA U MICROSOFT WORD-u 2003 sa određenim svojstvima dokumenta

U MS Wordu imate mogućnost da Vam se ispišu na kraju dokumenta i svojstva dotičnog dokumenta.
Ako imate potrebu za istim, uradite slijedeće korake kao na slici:

Datoteka => Postavljanje strance => Kartica Papir => Mogućnosti ispisa => i čekirajte Svojstva dokumenta

Prilikom ispisa dokumenta na zadnjem listu možete dobiti tekst sa svojstvima slično slijedećem sadržaju.

Naziv datoteke:        Disabling Messenger Service in Windows XP
Imenik:                     C:\Documents and Settings\admin\My Documents
Predložak:                C:\Documents and Settings\admin\Application
                                 Data\Microsoft\Predlošci\Normal.dot
Naslov                      Disabling Messenger Service in Windows XP
Predmet:
Autor:                       Admin
Ključne riječi:
Komentari:
Datum stvaranja:     4.11.2006. 0:46:00 
Broj promjene:         1
Posljednje spremanje dana: 4.11.2006. 0:48:00
Posljednji spremio:   Admin
Ukupno vrijeme sređivanja: 4 min
Posljednji datum ispisa: 15.3.2007. 23:10:00
Prema posljednjem potpunom ispisu
      Broj stranica:       1
      Broj riječi:             56 ( cca.)
      Broj znakova:       323 ( cca.)

AKO ŽELITE ISPISATI SAMO SVOJSTVA DOKUMENTA

tada prilikom ispisa odmah u dijalog prozoru za ispis na pisač Datoteka => Ispis

umjesto , Ispiši ovo: Dokument

odaberite, Ispiši ovo: Svojstva dokumenta ( odaberite sa padajućeg izbornika )


IZRADA I ISPIS KNJIGE U WORDU

Ispis savinute knjižice

Kada za postavu stranice odaberete Savijanje knjige, Microsoft Word ispisuje dvije stranice na jednu stranu papira. Kada presavijete papir, on će se otvoriti poput knjige. Ova mogućnost namijenjena je za dokumente koji imaju više od dvije stranice.

Postavite dokument kao knjižicu.
Kako?

Kada stvarate knjižicu, najbolje je započeti s novim, praznim dokumentom kako biste imali bolju kontrolu nad postavljanjem teksta, grafika i ostalih elemenata. Savijanje knjige možete dodati postojećem dokumentu, ali ćete možda morati premjestiti neke elemente nakon što postavite savijanje knjige.

1. Započnite novi, prazni dokument.
2. Na izborniku Datoteka, pritisnite Postavljanje stranice, a zatim karticu Margine.
3. Na popisu Više stranica odaberite Presavijena knjiga.
Ako dokument nije postavljen na pejzažnu orijentaciju, Microsoft Word ga postavlja na nju.
4. U okvirima Unutra i Izvana, upišite ili odaberite količinu željenog razmaka za unutarnje i vanjske margine (margina: prazni prostor izvan područja ispisa na stranici)..
Ukoliko vam je oko pregiba potrebno još više razmaka za uvez, upišite ili odaberite količinu razmaka u okviru Dubina.

5. U popisu Listova po knjižici, odaberite broj stranica koji želite uključiti u jednu knjižicu.
Ako je broj stranica dokumenta veći od broja stranica knjižice, Word ispisuje dokument kao višestruke knjižice.

6. U dijaloškom okviru Postavljanje stranice odaberite sve ostale željene mogućnosti.
7. Vašem dokumentu dodajte tekst, grafike, zaglavlja ili podnožja (zaglavlje i podnožje: Zaglavlje, koje se može sastojati od teksta ili slika, pojavljuje se na vrhu svake stranice u sekciji. Podnožje se pojavljuje na dnu svake stranice. Zaglavlja i podnožja često sadrže brojeve stranica, naslove poglavlja, datume i imena autora.), i ostale elemente kao i obično.
Na izborniku Datoteka, pritisnite Ispis.
Postavite mogućnosti za ispis na obje strane papira.

Ako koristite pisač za obostrani ispis (automatski ispisuje na obje strane papira)

Pritisnite Svojstva, a zatim postavite željene mogućnosti. Ako postoji izbor postavke orijentacije stranice i mogućnost obostranog ispisa, postavite pejzažnu orijentaciju, i okrenite dokument na kraći rub ili kraću stranicu.

Ako ne koristite pisač za obostrani ispis

U dijaloškom okviru Ispis, uključite potvrdni okvir Ručno postavljanje obostranog ispisa. Word ispisuje sve stranice koje se pojavljuju na jednoj strani papira, a zatim vas obavještava da okrenete sloj i ponovno ga stavite u pisač.

Označite raspon stranica koje želite ispisati.
Ako pritisnete Trenutna stranica ili Stranice, Word ispisuje navedenu stranicu, plus ostale tri stranice koje pripadaju istom listu papira.

Ako pritisnete Odabir, Word ispisuje vaš odabir koristeći zadani izgled stranice umjesto prikaza knjižice.

 


Ispis dokumenta na više načina  

Aktivni dokument (aktivni dokument: Dokument u kojem radite. Tekst kojeg upisujete ili slike koje umećete u Microsoft Word pojavit će se u aktivnom dokumentu. Traka naslova aktivnog dokumenta je istaknuta.) možete ispisati tako da na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard pritisnete Ispis Slika gumba.

Slijede neki od načina za pogled ili ispis dokumenta.

Napomena  Ako ispis dokumenta ne započinje, možda niste postavili pisač pomoću kojeg pokušavate ispisati dokument. Za upute o postavljanju pisača slijedite vezu u okviru Vidi također, koji se vidi kad se povežete s Internetom.

Prikaz stranica onako kako će izgledati ispisane

SakrijPogled dokumenta

 • Na alatnoj traci Standard pritisnite Pretpregled ispisa Slika gumba.

Za izlaz iz pretpregleda ispisa (pretpregled ispisa: prikaz dokumenta onakvim kakav će se on pojaviti kada ga ispišete.) ) i povratak na prethodni pogled dokumenta pritisnite Zatvori.

Ispis dijela ili cijelog dokumenta

SakrijIspis raspona stranica

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. Pod Raspon stranica navedite dio dokumenta koji želite ispisati.

  Pritisnete li Stranice morate unijeti i brojeve stranica ili raspone stranica koje želite uključiti, ili oboje.

Napomena  Možete odabrati i dio dokumenta koji želite ispisati. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis, a zatim Odabrano.

SakrijIspis samo neparnih ili parnih stranica

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. U okviru Ispis pritisnite ili Neparne stranice ili Parne stranice.

SakrijIspis određenih stranica i sekcija

Možete ispisati određene stranice, jednu ili više sekcija (sekcija: Dio dokumenta u kojem definirate neke mogućnosti oblikovanja stranice. Novu sekciju stvarate kada želite promijeniti svojstva kao što su numeriranje redaka, broj stupaca ili zaglavlja i podnožja.) ili raspon stranica u više sekcija.

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. Pod Raspon stranica pritisnite Stranice.
 3. U okvir Stranice upišite upute za ispis jednog od sljedećeg:

  SakrijNesusjednih stranica

  Upišite brojeve stranica odvojene zarezom. Upišite raspon stranica sa spojnicom između početnog i završnog broja u rasponu.

  Npr. za ispis stranica 2, 4, 5, 6, i 8 upišite 2,4-6,8

  SakrijRaspona stranica u sekciji

  Upišite p broj stranice s broj sekcije.

  Npr. za ispis stranica od 5 do 7 u sekciji 3 upišite p5s3-p7s3

  SakrijCijele sekcije

  Upišite s broj sekcije.

  Npr. upišite s3

  SakrijNesusjednih sekcija

  Upišite brojeve sekcija odvojene zarezom.

  Npr. upišite s3,s5

  SakrijRaspona stranica u više sekcija

  Upišite raspon brojeva stranica i sekcija u kojima se nalaze sa spojnicom između početnog i završnog broja u rasponu.

  Npr. upišite p2s2-p3s5

Ispis dokumenta u drugačijem obliku

SakrijIspis skice

Kada se dokument ispisuje u obliku skice, Microsoft Word neće ispisati oblikovanja niti većinu grafika, što znatno ubrzava ispis dokumenta. Neki pisači ne podržavaju ovu mogućnost.

 1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Ispis.
 2. Pod Mogućnosti ispisa uključite potvrdni okvir Skica ispisa.

SakrijIspis u obrnutom redoslijedu

Microsoft Word može dokument ispisati obrnutim redoslijedom, počevši od posljednje stranice. Nemojte odabrati ovu mogućnost ako ispisujete omotnicu.

 1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Ispis.
 2. Pod Mogućnosti ispisa uključite potvrdni okvir Obrni redoslijed ispisa.

SakrijIspis više stranica na jednom listu papira

Kako biste bolje vidjeli izgled dokumenta s više stranica, na jednom listu papira možete ispisati više stranica. Microsoft Word će smanjiti stranice na odgovarajući veličinu i zajedno ih grupirati na listu.

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. Pod Zumiranje pritisnite željenu mogućnost u okviru Stranica po listu.

  Npr. za ispis dokumenta od četiri stranice na jednom listu, pritisnite 4 stranice.

SakrijIspis u datoteku

Ispisom dokumenta u datoteku umjesto na pisaču dokument se sprema u obliku koji i drugi pisači mogu koristiti.

Npr. želite li ispisati dokument kod komercijalnog servisa za ispis koji koristi pisače veće razlučivosti, dokument možete ispisati u datoteku, a zatim tu datoteku odnijeti na ispis na komercijalnom pisaču.

Napomena  Kod ispisa u datoteku prvo morate odrediti koji će pisač— npr. PostScript pisač— konačno ispisati tu datoteku.
 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. U okviru Naziv pritisnite pisač koji ćete koristiti za ispis datoteke.
 3. Uključite potvrdni okvir Ispis u datoteku, a zatim pritisnite U redu.
 4. U okviru Naziv datoteke u dijaloškom okviru Ispis u datoteku upišite naziv datoteke.

Kod ispisa u datoteku Microsoft Word će spremiti podatke kao što su prijelomi redaka i stranica (prijelom stranice: Točka u kojoj jedna stranica završava, a druga počinje. Microsoft Word za vas umeće "automatski" (ili meki) prijelom stranice, ili kako biste prijelom stranice stavili na neko određeno mjesto umetnite "ručni" (ili tvrdi) prijelom stranice.), te razmak među znakovima fontovima.

Ispis više kopija ili više dokumenata

SakrijIstodobni ispis više kopija

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. U okvir Broj kopija unesite koliko kopija želite ispisati.

Napomena  Za ispis cijele kopije dokumenta prije ispisa prve stranice sljedeće kopije uključite potvrdni okvir Složi za uvez. Želite li ispisati sve kopije prve stranice, a zatim sve kopije sljedećih stranica, isključite taj potvrdni okvir.

SakrijIstodobni ispis više dokumenata

 1. Na alatnoj traci Standard pritisnite Otvori Slika gumba.
 2. Otvorite mapu koja sadrži dokumente koje želite ispisati.
 3. Odaberite dokumente koje želite ispisati.
 4. Pritisnite Alati, a zatim Ispis.

Praktični savjeti    U okviru Vidi također pronaći ćete veze na dodatne upute o ispisu. Taj se okvir vidi kad se povežete s Internetom.

Adsense sponzorAdsense sponzor
Adsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr